Home / 18+ / A világtörténelem legalattomosabb hadjárata van készülőben, avagy a gigantikus bevándorlás átverés!

A világtörténelem legalattomosabb hadjárata van készülőben, avagy a gigantikus bevándorlás átverés!Milyen nagyhatalmi átrendeződés szemtanúja a ma élő európai ember? Mi a célja a hatalomnak, hogy megvezetett emberek tömegét juttatja el Európába, ahol csak a csalódás vár rájuk?

Erre próbáljuk megadni a választ kissé olvasmányos cikkünkben.

1

Napjainkban történő eseményeket, valakik úgy tartják, mint egy váratlan földönkívüli támadást és senki nem tud semmit, hogy kik ezek az emberek és miért jönnek öreg kontinensünkre? Pedig ez tudott dolog, csak az nem tudja, aki nem akarja, hogy mi történik világunkkal.

A jelenség egyáltalán nem új keletű, hiszen népvándorlások mindig is voltak, vannak és minden bizonnyal lesznek is. Tisztában kell lennünk, hogy a történelem során a népvándorlások mindig is valamilyen érdekszférához kötődtek, amelyek kiterjeszteni kívánták birodalmukat.

Valamiben a mostani modern népvándorlás, mégis más, mint a múlt korban. A régi birodalmak esetében mindig hirdette propagandáját a büszke hódító. Kifejtette és közölte céljait. Háborúk alkalmával pedig nagy mellénnyel hangoztatta, hogy miként sikerült ellenségeit kiirtani, illetve hogyan tudta véghezvinni a hódító hadjáratokat.

4

Napjainkban azonban az alattomos, sunyi, gerinctelen stratégia arról szól, hogy erre a jelenségre bizony nem számítottunk és úgy következett be, mint egy nem várt természeti katasztrófa. Nyílt törekvéseit egyetlen nagyhatalom sem hajlandó meghatározni. Sajnos tudomásul kell venni, hogy jelenleg a hódítás alattomos módon történik, méghozzá humanitárius ideológiával. Ez nem más, mint egy modernkori gyarmatosítás.

Nem vagyunk egyik oldalon sem, hiszen nem célunk pártoskodni. Azonban megállapításokat tehetünk méghozzá egy ismeretes mondással: „a fagyi visszanyal”.

Ha a történelem egy szeletére visszaemlékszünk, akkor az afrikai kontinensekről a gyarmatosítók nagy előszeretettel hurcolták el az embereket, hogy saját gyarmataikat erejükből felvirágoztassák. Gondolunk itt az amerikai kontinensre, ahol az európai csapatok már szinte kiirtották az őshonos indiánokat. A rabszolgatartás pedig fellendítette Észak és Dél Amerikát egyetemben.

Visszakanyarodva súlyos mindennapi problémáinkhoz a mostani jelenség azonban rá fogja nyomni a bélyegét az őshonos európai népekre, méghozzá a közép és alacsonyabb rétegekre.

Jogunk van feltenni hát a kérdést: miféle háború van kibontakozóban az extrém néptömegek mozgása mögött?

Ferenc pápa már egy bizonyos népirtásról beszél és a harmadik világháborúról Santa Cruz-i beszédében, amelyet a népi mozgalmak világtalálkozóján mondott el.

Más hírességek is a jelenséggel kapcsolatban megszólalnak, mint például Károly walesi herceg, aki párhozamot kívánt vonni a mai helyzet és a második világháború között.

Habár nem tudni igazán kik, a harmadik világháborúba kívánnak berángatni minket. Azonban tisztában kell lennünk, hogy mi várhat ránk és ne dőljünk be a különbözőféle propagandának.

114379

A mostani helyzet nem túl meglepő, hiszen a NATO elsősorban a kiváltó ok. A felháborító eseményeknek a nyugat-európai jóléti liberális világ is részese, hiszen a rendszer a kizsákmányolásra épül ugyanúgy, mint a szocialista szisztéma, csak valahogy másként.

A népvándorlásnak kitett országok demokratikus látszattal függetlenséget kiáltanak ki, amely nem változtat a globális kiszolgáltatottságon. Ez pedig bizony a gyarmatsors ismérve.

Európa az ütközőzóna

A jelenlegi helyzetet bonyolítja az a történelmi tény, hogy a második világháború óta Európa nem főnyertese a globális gyarmatosításnak, hanem azt a szerepet az USA vette át. A világhatalmi pozíció az ő kezében van és annak haszonélvezője maga az Amerikai Egyesült Államok.

Éppen e miatt napjainkban a modern népvándorlás egyre durvul és egyre nagyobb térségeket követel magának. A háttérben pedig egy átalakított kőkemény háttérhatalom húzódik meg.

Sok jogos kérdést tehet fel az európai ember. Például, hogy honnan jönnek a menekültek? Miért semmisítik meg papírjaikat? Kik azok, akik háborúznak Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Jemenben és ennek mi az oka?

Látszólag arról van szó, hogy szélsőséges szunniták vallásháborúja folyik sííta kisebbségek ellen. Erről szólhat a tömegtájékoztatás is. Azonban az alattomosság (USA), csak a szunita ISIS-t akarja felhasználni, mert Irán a síiták létéért küzd. A csavar a dologban pedig az, hogy Iránra durva nyomást kell vallásháború nevében gyakorolni, mert az USA célja nem az, hogy Irán atomhatalommá váljon.

A térségben eszméletlen harcok folynak. Lefejezésektől kedve kínzásokig. Nyilván el kell menekülni innen. A gond az, hogy ezekkel a menekültekkel ISIS harcosok is szivárognak be Európába. Ugyanez jellemző a szíriai helyzetre, ahonnan aztán tényleg menekülőre fogják az emberek.

Irán így írta alá az atomegyezményt. A Közel-Keleten Oroszország szövetségesei elleni háború is folyik, úgy Afganisztánban, mint Ukrajnában. Ezért nem feltétlenül kell azt elhinni, hogy Irán az egyezménnyel behódolt az USA-nak.

A konfliktus most már globális és nem véletlen, hogy Ázsia országai is fegyverkeznek, mármint, amelyik megteheti.

A valóságról való terelés szinte szánalmas, mert a szakértők azzal vannak megbízva, hogy azt kommunikálják, hogy a népvándorlási jelenség csupán gazdasági jellegű.

Az USA nagy hirtelenséggel még Kubával is felvette a kapcsolatot érdekből. Ha még emlékszik valaki a rakéta válságra, elég nyomós indok, hogy az Egyesült Államoknak „jó” kapcsolata legyen Kubával, mert Kína és Oroszország ebbe az országba atomrakétákat is telepíthet.

Így Amerika ragaszkodik a guantánamói támaszpont megtartásához, amihez viszont szinte semmi jogalapjuk nincs.

Úgy az oroszok is készülnek egy nagyobb háborúra. Erre használják fel a Krím-félszigetet, amelyet egykor Ukrajnának ajándékozott, a közelmúltban pedig visszacsatolt területéhez geo stratégiája miatt.

A kérdésekre egyszerű józanésszel is válaszolhatunk! Vajon mi az összefüggés a közel-keleti konfliktus és az európai extrém népvándorlás között? Továbbá milyen összefüggés lehet az iszlám globális konfliktussá válása az euró tartós válsága és az ukrán válság között?

Így küldi rá USA Angliára a népvándorlást az Európai Unió égisze alatt, hisze kartellban vannak. 

Bizony a geofizikai kirakósban amerikai nagyhatalmi érdekek húzódnak, amelyek kőkemény prioritást élveznek. Ezek a módszerek azonban nem éppen a legkecsegtetőbbek és legbarátságosabbak. Ezt lehet tagadni, de lehet állítani is. A frontvonalak egyre közelebb jönnek és eljöhet az idő bármikor és már bele is cseppentünk újra ártatlanul egy újabb globális háborúba két szuperhatalom szorításába.

Az erőszakspirál jellemzői

Érdekes dolog van a két szuperhatalom logikájába. Ugyanis a témával kapcsolatban meglehetősen hallgatnak, mintha az eszkalációkhoz valamiféle érdekük fűződne. Ez a mocskos logika nem más, mint a hadiipar támogatása egy roppant veszélyes erőszakspirálban. A magyarok, görögök, olaszok kiszolgáltatottak a globális háttérhatalomnak és áldozatai lehetnek egy Nagy Titkos Összeesküvésnek.

A konfliktus már nyílt, méghozzá egy háború formájában, amely dúl egy ideje a szomszédos Ukrajnában.

A kelet-közép-európai ember már megszokta, hogy a konfliktusok zónája az ő területük. Az illegális menekültek pedig Európában keresnek menedéket, mert egyedül ez a kontinens ad olyan szociális segélyeket, amelyek kiteszik a világ összes szociális segélyének felét. E tekintetben kontinensünk nagyon nagy terhet vállal fel. Stratégiai szempontból éppen ezért Európa nagy támadási felület az illegális migránsokat illetően.

Az Amerikai Egyesült Államokba meg sem próbálnak eljutni a menekültek, mert földrajzilag sokkal messzebb van, mint Európa, illetve a mexikói határnál nagyon kemény határzár van és még tűzparancs engedély is van az illegális behatolók ellen. Ez azt jelenti, hogy a rajta kapott illegális migránst, akár a helyszínen minden következmény nélkül le is lőhetik. Így az Amerikai Egyesült Államokat nem éri el a népvándorlás.

Jelenleg Európa óriási problémája az ukrán válság és az iszlám dzsihád. A témában érdekelteknek feltűnhetett, hogy az iszlám elleni háború egy időre felváltotta a démonizált Szovjetunió elleni propagandát. Ez azonban okafogyottá vált, hiszen a Szovjetunió elemeire hullott, de helyét felváltotta más. A kontinensnyi Oroszországban jelenleg a világon a legkisebb aránya van a muszlimoknak.

Ha a fő globális törésvonal maga az iszlám, akkor ez az USA-t geo stratégiailag a legkevésbé érinti. Közben Afrikát, Ázsiát és Európát roppant módon megosztja! Így tárul hát fel az iszlám terror ellen való logika egy esetleges globális háborúban. Itt is érvényesül, az oszd meg és uralkodj birodalmi elv.

nato_flag_drapeau_bandiera_bandeira_flagga-1969px

A szír háború, amelyben akaratlanul mi is benne vagyunk (NATO) sajnos eddig 700 ezer áldozatot produkált. Továbbá Törökországban 2 millió szír menekült van és a vele szomszédságban lévő Jordániában és Libanonban 1-1 millió. Európában jelenleg 150 ezer szír menekült van. Mégis az utóbbival kapcsolatban van a legtöbb panasz. Nagyságrendben Szíria szomszédos országai sokkal nagyobb terhet viselnek, mint az angolszász világsajtótól hangos média a kétségbeesett Angliát illetően, aki gyarmataiból érkező pár tucat menekült embert naponta toloncol ki. Ugyanis tudnunk kell, hogy Anglia gazdasága és korábbi világhatalma alapját maga a gyarmatosítás adja.

Létezne kézen fekvő geopolitikai megoldás?

Talán, ha Közép-Európa olyan konföderációt hozna létre, amely nemzetközi porondon jelentősen meghatározóbb lenne, mint a dunai konföderációnál, vagy akár az Osztrák-Magyar Monarchiánál, vagy éppen a lengyel- magyar perszonáluniónál. Kiterjedése és koncepciója inkább a mostani lengyel politikában megfogalmazottak alapján működne, mert ezt a szláv többség különösképpen indokolna. A magyarok számára pedig az újabb magyar-lengyel történelmi barátság jótékony hatással lenne. Minden egyéb esetben az osztályrészünk, újra a rossz történelmi alternatíva maradna.

A végtelen történet soha nem fejeződne be, hiszen állandóan választás elé lenne állítva Magyarország a nyugat és kelet dominanciája között. Mint ahogyan az most is van országunk számára, a gyarmati sors. Térségünk biztonságát csak egy közös sorszövetségben élő országok szövetsége garantálhatná. Így létre jöhetne egy 120 milliós lélekszámú ország, amely jóval szorosabb és erősebb szövetségben van, mint maga az Európai Unió. Egy ilyen térség idővel akár gazdaságilag fejlettebb lehet, mint Németország.

Ugyan szeretjük magunkat áltatni azzal, hogy mi a nyugati világhoz tartozunk. Pedig sajnos ez egyáltalán nem így van. A jóléti állam kifejezésével még csak köszönő viszonyban sem vagyunk, úgymint a velünk együtt a többi posztkommunista ország Közép-Európában.

Sajnos ezeknek a történelmi tényeknek vagyunk áldozatai mi magyarok, mert a geopolitika miatt kivándorlunk nyugati országokba, hogy fenn tudjuk tartani magunkat, s családjainkat. A harmadik világhoz azért nem tartozunk, de mindenképp elmondhatjuk, hogy a második világ jutott számunkra osztályrészül.

Észrevehettük, hogy az Európai Unió számunkra is csalódást hozott, hiszen fizetéseinkből még mindig nem tudunk kihozni egy élhető, elfogadható fenntartást magunk számára. Így van ezzel más posztkommunista ország is, hacsak nem rosszabb helyzetben. Nem vagyunk egyenrangú tagok az Európai Unió nyugati (jóléti) országaival. Így van ezzel egyébként az volt német keleti blokk is (NDK), ahol a fizetések jóval kevesebbek, mint a nyugati oldalon.

eu zászló

Kirázni magunkból a port igazán nem lehet tudni, hogy miként lehetséges. Mindenesetre, ha nem történik hamar egy olyan döntés, amely jelentősen változtat jövőnket illetően, akkor kárt szenvedhetünk, mint a múlt korban is. Ártatlanul!

migransok-600x650

Amíg nem történik szankció, az illegális bevándorlók bejönnek hazánkba euró ezrekkel kitömött zsebekkel, jól öltözötten és drága telefonokkal. A kérdés még mindig nagy! Miért nem mennek ők inkább Dubajba, Katarba, Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, vagy Jordániába? E helyett a több ezer kilométerre lévő Európába jönnek a szociális segélyek miatt. Ha már Európába jönnek, akkor Szent Péter téren is kérhetnének segítséget!

3

2

Forrás: mno.hu

Neked mi a véleményed?

Ajánló

hollai_0

Második világháborús magyar hadifogoly beszél a franciákról! – interjú

A 93 éves Hollai Ferenc a második világháborúban magyar hadifogolyként élt Franciaországban. Az internetes televízió …

56 HOZZÁSZÓLÁSOK

 1. Abszolút politikai dilettantizmus napjainkban “gyarmatosításról” beszélni,a cikk egyébként is hemzseg a bizonyítatlan,képtelen vádaskodásoktól,ezeknek a tényekhez semmi köze nincsen!

 2. Kubai hirtelen barátság. Megrendítő, elgondolkodtató, a cikk rávilágít rendesen. Szerintem nagyon érthetően, reálisan felvázolja a tényeket. Hogy miért nem mennek …..! Meg azt is, Amerika gyönyörűen kimarad az eseményekből, valóban ott a Mexico-i fal, azonnali fegyverhasználat..! Mi megmaradunk a szegénységünkkel, megosztottságunkkal,-csak hisszük, hogy nyugati színvonalon- a tűzvonalban, : ÁRTATLANUL.

 3. Ahogy elnézem az érkező embertömegeket, az életerős fiatalembereket, nem kell hozzá nagy képzelő erő, hogy el tudjam képzelni őket fekete egyenruhában, AK47-el a kezükben! Aztán jöhetne az irtózatos kegyetlenség, amivel új hazát szereznének maguknak itt Európában! Tudom, hogy most sokan felhördülnek, és jönni fog a “kígyó béka”, és hogy jobboldali és a többi! Megjegyzem, hogy Murphy törvényei között olyan is előfordul, hogy “ami még nem volt, az még attól lehet”!!! Nostradamust még nem is említettem, pedig ennek a helyzetnek a megtörténtét jóslataival előre vetítette! Nagyon remélem, hogy az általam elmondottak csak a képzelet szüleményei, és soha nem fognak valóra válni! Igen sok könny és vér folyna az európai nemzetek identitása megőrzése érdekében!

  • Siener van Rensburg is előre vetítette a 3 . világháború bekövetkezését. Élt: 1864-1926.ig.

   http://hirnetbazar.blogspot.it/2015/08/a-harmadik-vilaghaboru-kuszobon-joslat.html

  • Ez igy lesz , sajnos.

  • Igazad van János!Ez nem véletlen hanem tudatosan megszervezett USA és barátjai aktív közreműködésével!Nem kell Nostredamusra gondolni Csurka 1989 novemberi beszédében pontosan leírta azt ami most elkezdődőtt,és hamarosan elkezdőfik a III.vh.!A volt szocalista kormányok velejéig korruptak,és röhögve a birkáikon eladják a hazát,és közbe milliárdokat lopnak,csak ott tévedenek hogy az atombomba elöl ideig óráig lehet csak elbújni:15.000 nagy hatósugarú atombomba van a világon de,ezeken kívül,több százezer kis és közepes hatósugarúak.Nem véletlen hogy az USA-ban az apokalipszis túlélése bombaüzletté vált,több százezrek bunkerokat,”atombiztos” menedékhelyeket,építenek,élelmiszerekkel,vízzel,fegyverekkel föltankolva,csak azt felejtik el,hogy a sugárzás-a hasadóanyagtól függően- a néhány évtizedtől,pár száz évig is megmarad!Tehát ha egyszer beindul a láncreakció akkor a földnek annyi!A láncreakció alatt nem a maghasadást,hanem az adok kapok atomrakétázásra gondolok!Ne legyen igazam!!Megoldás csak egy lenne a világ 800leggazdagabb dinasztiáit likvidálni,vagyonukat elvenni,és szétosztani máris kitörne a világbéke!

   • Amerikának és az oroszoknak kb ugyan annyi, összesen 15000 nukleáris töltete van. A kisebb atomhatalmaknak százas nagyságrendben.

    Legyünk pontosak a számokkal.

    http://kitekinto.hu/europa/2015/06/16/folytatodik_az_atomverseny/

    • Legyél Te pontosabb !Azt írtam,hogy NAGY HATÓSUGARÚ!Mondjuk el is kéne olvasnod amit írtam mielött kommennetelsz!!!!

     • Mit üvöltözöl, de arrogáns fasz. Ezt írtad, szó szerint:
      “15.000 nagy hatósugarú atombomba van a világon”

      Az atombombáknak nincs hatósugara. Se kicsi se nagy. Az atomfegyvereket nem “bomba” meg “rakéta” kategóriákba sorolják, hanem nukleáris töltetekben számolják, mivel a töltetet bele lehet rakni közepes és interkontinentális hordozórakétába, bombába, de akár tüzérségi löveg is kilőheti őket. A nukleáris fegyvereket korlátozó egyezmény az ÖSSZES kis hatótávolságú fegyvert betiltotta, mindkét aláíró fél ezeket leszerelte. Nincs “többszázezer” kis és közepes hatótávolságú nukleáris fegyver a világon.

      Az egész írásod egy szakmaiatlan szar, csak első körben igyekeztem intelligensen, úriemberként válaszolni. De a reakciód után ezt a mentalitást hanyagolom. Szakmaiatlan, pontatlan, fantazmagória.

     • Arrogáns fasz az apádé.amit anyádbavert!

     • Igazi, ostoba paraszt vagy.

     • Te egy jellemtelen név nélküli cigány vagy aki Tarzannak képzeli magát,de sem névvel se fotóval nem meri magát nyilvánossá tenni!!Ugyanakkor beképzelt üresfejű birka vagy az akól birkái közül,és osztja az észt a jó kurva anyádat te fantomcigány!!!
      Ráadásul te üresfejű szennylény azon vitázol amiről fogalmad sincs ugyanis hatósugara a célbajuttató eszköznek van,ennek alapján sorolták be nagy ,közép és kis hatósugarú ATOMRAKÉTÁKNAK!A bomba amikor megindítja becsapódáskor/és vagy amikor a beprogramozás szerint bárhol,levegőben földön stb/ a maghasadást,a sugárzás erőssége ,időtartama,a bomba alapanyagától függően /urán,vagy plutónium stb!20 évtől 200évig tarthat!A köznyelv nem választja szét a bombát a hordozóeszköztől!te mocsadék szar senki fogalmad van egyáltalán,hogy mit jelent az arrogáns szó?????!Ugyhogy sűrű sorokban fogd ve a pofád!Akkor fogadok el véleményt,amennyiben tényeket közöl ha felvállalja önmagát,a fing hozzád képest manna!!!Köszönd meg hogy időt szakítottam rád te cigánymajomember!Bár a majomtól elnézést kell kérnem!!

     • A haditechnikába ne szólj bele, mert nem értesz hozzá. A szakértők kiröhögnek, én meg csak sajnállak, mert apád biztos vert kis korodban, vagy valami más gyerekkori problémák miatt lettél ekkora seggfej felnőtt korodra. Az, hogy rasszista náci vagy, az meg külön dícséreetet érdemel. Brávó!

      Csak legalább ne dumálnál bele abba, amihez nem értesz….

      Kezdjük az elején: nincs olyan, hogy atomrakéta. Vagyis lehetne, ha az egy nukleáris MEGHAJTÁSÚ rakéta lenne, de olyan nincs. Ilyenről utoljára Isaac Asimov írt a scifi könyveiben. Például az Alapítvány c. könyvében.

      A haditechnikában olyan van, hogy
      1. Interkontinentális Ballisztikus (hordozó)rakéta (ICBM)
      2. Harcászati-hadműveleti ballisztukis rakéta
      3. Repülőgép által hordozott bomba

      Mindegyik hordozóeszköz. Mindegyik felszerelhető hagyományos, biológiai, vegyi vagy nukleáris töltettel (atommal nem, mert a haditechnikában nem használatos az ATOM szó).

      Tehát amikor ezt írtad :”15.000 nagy hatósugarú atombomba van a világon ” akkor csak 2 dologban tévedtél. Az atombombában meg a hatósugárban. Egyébként minden stimmel.

      Mert igazából atombomba sincs, ez egy ostoba, újságírói szleng, ami sajnos nagyon elterjedt. A nukleáris tölteteket ugyanis a töltetben található komponensek, és a köztük lejátszódó nukeláris reakciók alapján nevezik maghasadásos, vagy fissziós, magösszeolvadásos, tehát fúziós (köznyelvben hidrogénbomba) és nagy sugárzást de kis robbanást okozó neutrobombának. Meg vannak ezek kombinációi. Egy hordozóeszköz hordozhat több (maximum 5 darab) nukleári töltetet, melyek mind más célpontokra lehetnek beprogramozva és mindegyik lehet más típusú és erejű. Az 5 darabot a START-2 egyezmény határozta meg maximumként, érdekes olvasmány, javaslom elolvasásra.

      A hordozóeszközök és a nukeláris robbanófejeka a leszerelési programok, SALT, START 1-2, INF egyezmények külön pontjaiban szerepeltek, nem véletlenül, mert ez nem egy dolog, hanem kettő. De sztem ezt már leírtam, csak te ezt nem érted, mert egy arrognás fasz vagy.

      Ja, igen, kérdezted, hogy mit jelent az arrogáns szó. Mondhatnám, hogy nézz tükörbe, de az nem elég pontos definíció. Az arrogáns ember, azt gondolja, hogy csak neki van igaza, a beszélgetőpartnerét nem veszi figyelembe, mint embert, a mondandóját nem is hallgatja meg. Nem érdekli, mit mond a másik, mert lenézi őt. Az embert támadja, a személyt, nem a mondandóját. Lekezelő, lenéző, felsőbbrendűnek tartja magát, ezért képes akár agresszióig fajulóan küzdeni. Gyakorlatilag a fizikai agresszióval párosított felsőbbrendűség retorikai megnyilvánulása.

   • Úgy legyen.

 4. Sajnos igazat kell adnom az írónak. Ma a gyartmatosítás gazdaságilag, pénzügyileg tovább folyik. Bizonyos hatalmak pénzért még háborút is kirobbantanak. Az itteni kisember nem is tudja, miért történik ez az egész káosz. Csak azt látja a médiában, hogy valóban a menekültek hazájában ölik az embereket. Itt meg azt, hogy ha idejönnek, akkor erőszakosak, követelőznek. Nem lehet igazságot tenni, akármelyik mellé állunk mind a két oldalon van igazság. És miközben ideológiák közt vergődünk, az élet az EU-ba egyre veszélyesebb, egyre rosszabb, a gazdaság is megy tönkre. A demokrácia félresiklott.

  • A követelődzőket kényszeríteni kellene arra, hogy fizessék meg az ellátásukat. Ami pénz van náluk és az okostelefonjukat elvenni, rögtön befognák a szájukat.

 5. Mogyorósi István

  Könyörgöm ültessék már körbe az USA nagykövetségét menekültekkel!

  • Az USA a fő befogadó
   Jelenleg az Egyesült Államok fogadja be a világon a legtöbb
   bevándorlót, az országban csaknem négyszeresére nőtt a
   menekültstátus iránti kérelmek száma az elmúlt évben..

   • Egy apró különbség azért akad. Az USA azt enged be, akit akar, nem illegálisan mennek oda a bevándorlók. Ne mossad össze a világ tájáról agyelszívás keretében USÁba érkező bevándorlókat az itthoni kontrollálatlan illegális határsértőkkel. Jó példa még Kanada is, oda is rengeteg bevándorló érkezik. Csak ők kitöltik a papírokat, a pontrendszer alapján elbírálják őket, és aki nem elég képzett, fiatal stb, azt sajnos nem engedik be. Itt meg semmit sem tudunk a határsértőktől, csak azt, hogy bemondásra fogorvos, azért hány, mert kicsit megfázott. Már persze amelyik tud angolul. Remélem érzed azért a különbséget. Igenis ki kellene vennie az USÁnak a részét a probléma megoldásában, befogadhatnának még pluszban határsértőket, ha úgyis mind fogorvos meg mérnök, az csak nekik is jó lenne.

    • NATO csapatok kellenének a déli határra: Jól képzett egységek aki eddig az USA déli határait őrizték.
     Ha ők is csak mosolyognának a kerítésen átbújókra, akkor őket is le kellene fegyverezni és a tengerbe dobni.

   • Az USA-ban csak bevándorlók élnek, az őslakosságot kiirtották,az Európaiak,nem tanultad?

   • Az USA Amerika őslakosságának a spanyol ajkú leszármazottai elől zárja le a határát.

  • Nem körbe ültetni kell, hanem oda betessékelni, meg a nagykövetasszony rezidenciájára is.

 6. Ez a szennyoldal a kuruttyinfó,alfahír,kitartás net stb .fiók uszító cége.
  Szándékosan ferdítesz,hazudsz.Már az is röhejes,hogy:arról nem ír,hogy Orbán elutasította az EU kvóta tervét,ezzel elkezdődött a 2018-as választási előuszítása a szélsőjobbnak.Ezerszer
  el lett mondva ,csak tájékozódni kellene,elmondta az EU is ,szépen
  békésen ,de Orbán már 2018 -ra a neonáci Jobbik szavazataira hajt.
  A
  belügyminiszter néhány hete azt mondta, hogy az illegális határátlépők
  97%-át elfogják és az így érkezőknek esélyük sincs a hatóságokkal
  szemben… Kérdésem:akkor minek drótkerítés? Ha az eddigi rendszerek
  ilyen szinten működtek, miért fogunk sok pénzt arra költeni ami
  idegenrendészeti szabályozási és rendészeti felderítési módszerekkel
  elhozná a probléma megoldását “fal” nélkül? Miért építünk olyan valamit,
  ami megoszt és szétválaszt a szomszédunkkal
  Szerbiával kapcsolatban? Miért hisszük azt, hogy ez az intézkedés nem
  fogja még inkább “felpörgetni” az embercsempész “klánok” üzlet
  lehetőségeit és a korrupciót? Pontosan tudom, hogy a migráció gond. A
  megoldás azonban nem egy “fal” hanem Szerbiával, Bulgáriával,
  Törökországgal, Horvátországgal, Németországgal közösen az
  idegenrendészeti szabályozások megváltoztatásával /pl.idegenrendészeti
  őrizet visszaállítása/ és rendészeti, titkosszolgálati akciókkal
  megszüntetni az embercsempész csoportok lehetőségeit és gazdasági
  hátterét. Persze ez nem olyan gyors és látványos mint egy semmiből
  “kinövő” kerítés és nem is lehet már holnap az eredményt diadalittasan
  kommunikálni. Egyszerűen, csak a valódi megoldást hozna másfél éven
  belül… Persze ez utóbbi nagyon-nagyon melós és munkaszagú..
  Az egész bevándorlási ügy akkor lett hirtelen fontos, amikor a kormány
  körül keringő szarszag már Orbán irodájáig elért? Hihetetlen primitíven
  és leegyszerűsítően adjátok elő a dolgot, ami a Fidesznél mindig a
  terelés jele.
  Ez az egész bevándorlási mizéra azért van, hogy Orbán a szokott populista
  módján irányítani tudja a közbeszédet. Buda Cash, Questor, egészségügy
  helyzete, ápolók helyzete, oktatás helyzete smafu, az a fontos, hogy a
  bevándorlókat be lehessen varrni, meg hazaküldeni. Ja, meg dumálni róla, mert ez
  fontos. El kell ismerni Orbán tehetséges ebben, az ellenzék gúzsba
  kötve, kussol vagy motyog, nem tényezők. A bankok most kapnak
  lehetőséget, hogy együttműködjenek, remek. Az önkormányzatokat már
  kilóra megvették, AB, bíróságok, sem szoktak már különvéleményt
  megfogalmazni. Ez a fránya média még hepciáskodik kicsit, hát irányítani
  kell a témát.
  Tessék, bevándorlás. Rágjátok… dehogy ez mennyire unalmas már.
  Az,hogy itt jutottak be az Unió határain adottság, nem pedig érdem: ott
  nyújtják be a menedékkérelmet, ahol éppen lekapják őket. Nehogy, egy
  pillanatig se gondold, hogy Magyarország lenne a céljuk. Ennyire
  egyszerű a válasz.
  A poén ellenben határozottan harsány, hiszen esetünkben egy olyan
  országban megy a hiszti, ahova egyáltalán nem akar senki sem
  bevándorolni.
  Gusztustalan,ami itt folyik, ez a szándékos gyűlöletkeltés, mondjuk a jobboldalon
  mindig is ez volt az egyetlen összetartó erő, a végtelen, alantas
  gyűlölet.Rogánéknaka legnagyobb bajuk, hogy nincs olyan balfasz, aki ide szeretne
  emigrálni. Ezért kell ilyen műbalhékat rendezni, akár személyesen, a
  Keletiben is.
  Hogy Magyarország nem teljesít sehogy és hogy erről, a tehetségtelen
  kormányzásukról, meg a valahogy véletlenül hozzájuk keveredett
  milliókról (milliárdokról) valahogy eltereljék a figyelmet, időről időre
  be kell dobniuk valamit, amin a jónép elnyammog egy darabig.
  És a lényege,az a fő, hogy Magyarországon lehessen megfogni őket, és lehessen riogatni velük az erre fogékony marhákat.
  (Ld. még: csökkent a Fidesz népszerűsége, jó volna szavazókat átcsábítani a neonáci Jobbiktól.)
  A migráció fő mozgatói és haszonélvezői a háborús övezetek hadurai és az
  embercsempész csoportok. Hatékonyságuk abban rejlik, hogy a világ
  legerősebb ösztönző eszközeit használják. A migránsok elindítása kapcsán
  a félelmet, a szervezésben pedig a pénzt. Az emberek egyszerű
  legyilkolása ma már nem kifizetődő. Aki ilyet tesz felhívja magára a
  figyelmet és előbb vagy utóbb levadásszák, az el nem évülő háborús
  bűnökért. Egyszerűbb rábírni a védteleneket, hogy neki induljanak a
  világnak és SAJÁT MAGUK adják át megmaradt vagyonukat a csempészeknek.
  Halkan mondom a csempész csoportok és a hadurak egyet akarnak
  PROFITOT… És mint tudjuk az extra bevétel a legjobb szervező évezredek
  óta. A módszer egyszerű: csak meg kell támadni a védteleneket, menekült
  táborokat, le kell ölni néhány szerencsétlent majd egy kis idő
  elteltével megjelenhetnek a “megmentők” akik pénzért, vagyontárgyakért
  kijuttatják az áldozatokat a válságövezetekből…A menekülőket nem ölik
  meg, mert az rontana az üzleten, hiszen senki nem bízna a csempészekben
  egy gyilkosság sorozat után. A menekülők saját maguk adják
  vagyonukat…Nincs rablás, nincs LÁTHATÓ erőszak csak szimpla üzlet. Ja,
  hogy néhány százan, ezren közben meghalnak a tengeren vagy a gyaloglás
  közben betegségben, az igazán senkit nem érdekel. A tengert amúgy sem
  lehet bíróság elé állítani…A megszerzett hasznon osztoznak a hadurak
  és a csempészek. Mindenki nyer. Közben a menekülők azt hiszik jól
  jártak, hiszen életben maradtak és eljuthattak a szabadság bölcsőjébe
  Európába… Hozzánk. Mi természetesen kerítést építünk…Nem
  foglalkozunk a PROFIT szervező erejével és a nyomában megjelenő
  korrupcióval. GLOBÁLIS NEMZETEK FELETT ÁTÍVELŐ PROBLÉMÁRA, GLOBÁLIS
  NEMZETEK FELETT ÁTÍVELŐ MEGOLDÁS KELL… A háború befejezése a
  Közel-Keleten és Észak Afrikában. Az embercsempész bűnöző csoportok
  levadászása először a Balkánon majd Afrikában, Törökországban… Ez a
  megoldás, nem a fal! A kerítésen a csempészettel foglalkozók egyszerűen
  átjutnak, azért mert a migrációban óriási üzlet van. Tudom, hogy amiről
  én beszélek nem látványos. Nem lehet jól kommunikálni és ami a
  legrosszabb, sokat kell gondolkodni és dolgozni benne. Viszont
  másfél-két év alatt megoldást hoz…Ilyen egyszerű..

  • Nem csak O.V. nem akarta a kvótát, hanem a többi EU-s ország sem. Mert hol lesz ennek a határa, ha azon felül fognak jönni, akkor azokat hová teszik? Amennyire rosszul áll az EU szénája és más országokban kezdenek belháborúkról beszélni, talán nem is baj, hogy van ott egy kerítés. Arra azért jó, hogy ne szana meg szét legyenek ott, mindent összeszemetelve, a földeket összetaposva, a gyümölcsfákat letördelve. Külföldön megtették, hogy a gyümölcsfákat szórakozásból letörtötdelték, vagy főzni akartak vele, mit tudom én. Az az igazság, hogy más országoknak is elegük van, menni akarnak az EU-ból, mert nem lehet sokáig rákényszeríteni senkit, arra, ami most folyik. Azzal egyet lehet érteni O.V-vel, hogy a hazájukban kell megoldani agondokkat. Addig meg az itteni lehetetlenkedés helyett az ottani biztonságosabb arab államokba tehették volna a menekülteket. Mert ebből nagy baj lesz, ami most folyik.

   • Az Eu által javasolt kvóta csak az Olasz- és Görögországban levők egy részére vonatkozott volna és Hazánknak a hozzánk érkezőkön felül kellett volna azokat befogadni.
    Jobb lenne a tömeget vonatokra ültetni és Luxemburgba küldeni. Vajon akkor Juncker hogyan dumálna?

  • Szépen leírod a megoldást, háborúk befejezése, embercsempészek levadászása, stb. Ezt sajnos MO egyedül nem tudja megvalósítani. Abban is igazad van, hogy OV-ék direkt töketlenkednek, nyúlják le a pénzt, de azért te is ferdítesz. Gondolj bele, ha MO a szerb a stratégiát választja, buszokkal viszi a határra a menekülteket, akkor az osztrákok nem fognak úgy tökölni, mint OV, és felhúzni egy tyúkketrecet, amin a világ röhög, hanem a szép nagy hadseregükkel lezárják a határt. Mit csinálnánk a tömeggel, amelyik nem tud továbbmenni ? Meg hogy össze kéne fogni a szerbekkel, bolgárokkal, törökökkel, visszaállítani az idegenrendészeti őrizetbevételt. Igen, ez jó ötlet, bár nem vagyok diplomata, de lehet nehéz lenne ennyi országot meggyőzni arről, mit is kéne csinálni, mindegyik a saját érdeke szerint cselekszik. Az idegenrendészeti őrizet visszaállítását illetően maximálisan igazad van, már márciusban vissza kellett volna állítani. De ha az úniótól már a tyúkketrec miatt ekkora lecseszést kaptunk, mit kaptunk volna azért ? Nyilván ez is röhej, hogy Angliában már bűncselekmény lesz segíteni az illegálisoknak, itt meg ostorozzák orbánt, mert nem eu-kompatibilis. Én sem szeretem OV-t, de gusztustalan ez az eu szintű politika, aminek szintén mi isszuk meg a levét.

  • Takarodj izrühellbe ott oszd az észt az ortodox haverjaidnak ,magyarország ügyeibe ne üsd az orrod!

  • hamurabbi: sokat beszelsz, keveset mondasz. A keves is idetlen hulyeseg es nagyon iszlamista szaga van.

  • Elég sok mindent jól látsz, kár hogy az írásodat túlfűti a politikai propaganda, és a kormány/ a miniszterelnök utálata. Így egy kicsit szakmaiatlanná válik.

   A globális megoldást kitől várod? Az EU-nak nincs önálló hadserege, a NATO meg ellenérdekelt az egészben.

  • Magyarországo nincsen nácizmus . Ergo Jobbik sem náci. Buktad liberális faszkalap!!!

 7. Álmenekültek (honfoglalók) szervezett és irányított bevándorlása zajlik. Európát elárasztják a harmadik világból érkező “menekültek”. A bevándorolni szándékozók között rengeteg fertőző beteg, bűnöző, és terrorista lapul.

  Több ezer euró van náluk. Némelyiküknél pedig több tízezer. Ugyan miből telne ilyen hosszú útra? Eladták a házukat? Ugyan már! Egy háborús térségben eleve lehetetlen lenne. Ennyi pénzt gyűjtöttek volna? Ugyan már! többségük napi pár dollárból tengeti életét azokban az országokban. Mindezek ellenére többségük mégis jó minőségű ruhákban és márkás cipőkben flangál.

  Hazánkban is bárki megnézheti, hogy mit csinálnak egész nap? Zömmel esznek-isznak, szemetelnek, heverésznek, lustálkodnak vagy éppen garázdálkodnak (lásd debreceni menekülttábor). Sokukon vastag arany nyakláncok, karkötők, gyűrűk villognak. Kezükben iphoneok, tablettek.

  90%-uk életerős férfi, akik nem hajlandóak harcolni a saját hazájukért és családjukért sem. Többségük egyáltalán nem háború súlytotta országokból jön. Ha pedig valaki nem háborús övezetből jön és azt hazudja, hogy őt bizony üldözik akkor az aki őt üldözi nem más lehet, mint a helyi rendőrség vagyis bűnöző.

  Nyelvünket nem beszélik. Többségük semmilyen idegen nyelven nem beszél. Az angolt is csak zömmel makogják. Fogalmuk nincs pontosan mit szeretnének. Úticéljuk zömmel a gazdagabb nyugati országok, de szép számmal maradnak térségünkben is. Nem beszélve azokról, akiket nem kapnak el.

  Vadidegen emberek, akiknek eszük ágában sincs integrálódni sokkal inkább élősködni a nyugati országok jóléti rendszerén. Számos Európai ország példája bizonyítja, hogy nem képesek és nem is akarnak integrálódni: Nagy-Britannia, Svédország, Dánia, Franciaország, Németország, Hollandia…

  Ezen országok több milliós muszlim és afrikai bevándorlókkal vannak tele. A multikulti mindenhol csúnyán megbukott, amit már a liberális Merkel is elismert.

  Ezek a “menekültek” nem a hasonló vagy egyező kultúrával rendelkező országokba mennek hanem a sokkal messzebb található Európai országokba. Vajon miért nem mennek a fényűző gazdagságukról oly jól ismert Öböl-menti országokba (Katar, Dubai, Szaud Arábia, Abu Dhabi, Kuvait …)?

  Az Európai Unió miért nem szólította már fel a fentebb sorolt öböl-menti arabországokat, hogy fogadják be a menekülteket? Ha pedig nem akarják befogadni, akkor pedig miért nem sújtja szankciókkal ezeket az országokat? Azért, mert szervezett és szándékosan Európára irányított népvándorlást hajtanak végre a háttérhatalmak. Európa nemzetállamainak leépítése, lakosainak teljes gyökértelenítése, lebutítása, lerohasztása és háborúba taszítása a cél, amin ezek a hatalmak nyerészkedni szeretnének.

  Ha ez így folytatódik nagy eséllyel Európában háború lesz. Ha pedig nem lenne háború, akkor az még nagyobb tragédia lenne ugyanis Európa végleg megszűnne létezni Európának. Egy idő után a harmadik világok szintjére süllyedne, amiben napi szinten jelen lesz az utcákon az erőszak, terror, ahol több száz millió koldus szegény ember lesz, akik egymást fogják ölni egy falat kenyérért.

  Tekintettel arra, hogy a bevándorlók (betolakodók) zöme muszlim és iszlámvallású egész Európa kultúrája és törvényei is átalakulnának egy idő után. Erre már most vannak példák egyes nyugat Európai országokban, ahol a saría (az iszlám erkölcsi és vallási vezérelve, ősrégi kegyetlen szokások továbbélése) törvénykezést követelik ezen bevándorlók.

  Európa népei vagy megértik, hogy a 24. órában vannak és radikális választ kell adjnak erre az egész szándékosan rájuk szabadított bevándorlásra vagy végleg elvesznek ebben a káoszban ahonnan később már nem lesz visszaút.

  Az európai kormányok ezidáig csak látszat intézkedéseket tettek holott csírájában el lehetne fojtani az egész bevándorlási mizériát egy egyszerű tűzparanccsal és katonasággal a határokra rendelve. Az EUt valójában nem más, mint az Egyesült Államok mindenkori kormánya irányítja.

  Ezen velejéig romlott és korrupt európai bábkormányok lecserélése létkérdés lenne. Valódi nemzeti érdekeket és európai értékeket képviselő kormányokra, akik képesek határozott intézkedéseket tenni egy ilyen vészkorszakban és egy sokkal igazságosabb és emberségesebb világba terelni európa népeit. Már vannak bíztató jelek, de az idő sürget itt nem lehet éveket várni, mert a folyamat már visszafordíthatatlan lesz.

  A betolakodók pedig nem a törvények szerint “játszanak”. Már pedig ha nem a törvények szerint viselkednek, akkor nem lenne szabad törvényekre hivatkozva védelmezni őket sőt a lehető leggyorsabban radikálisan fel kellene lépni ellenük. Ki kell vezényelni a karhatalmi erőket a határokra és kitenni az Európa megtelt táblákat a határokon.

  • Hehehe saját fejedből uszítasz mi ?

   Egy lószart,copy,az egyik legfőbb uszítótól:

   Amerikai szervezetek finanszírozzák az embercsempészeket?

   drabikjanos.com/…/amerikai-szervezet-finanszirozzak-az-embercsempesz…2015. aug. 15. – Nem minden észak-afrikai menekültnek van 11000 eurója készpénzben. … 90%-uk életerős férfi, akik nem hajlandóak harcolni a saját hazájukért és családjukért sem. Többségük egyáltalán nem háború súlytotta országokból jön. Ha pedig valaki nem háborús övezetből jön és azt hazudja, hogy őt bizony .

 8. Ez egy invázió kezdete, egyelőre fegyverek nélkül! De nincs messze az idő, amikor eldördülnek a fegyverek, sajnos.

 9. Hamis, helyenként ellentmondásos az érvelés. Egyoldalú, ellenséges hangulatot keltő szöveg, meglovagolja az amúgy is agy mosott emberek félelmeit. Különben is ennyi okoskodó, “mindenhez” értő nagyon “szakértő” ember ritkán jön össze mint itt , ezen a fórumon. Kár hogy nem a megoldásban fejtik ki, végtelenül gazdag tudásukat.

 10. Egyetlen megoldás van: Magas kerítés, árammal, és tűzparanccsal. Aki erőszakkal behatol, lábon lőni, és bezárni egy munkatáborba, vagy leküldeni a bányába, amelyeket így újra üzembe helyezhetnénk. Meggyőződésem, hogy a pénzelő az Iszlám Álllam, tehát minden Iszlám vallásút börtönbe kell zárni. Egyébként: AZ ARAB TERRORIZMUS AZ USA, ÉS IZRAEL AGRESSZÍV TERJESZKEDŐ POLITIKÁJÁNAK EREDMÉNYE, A VILÁG MOST ISSZA MEG A LEVÉT !!! Az USA Mexikói határán is ezer km kerítés van, és tűzparancs van érvényben. Tehát csak a nagy szövetséges példáját követnénk. Ha nem így teszünk, nagyon rossz vége lesz, ez a sok szemétláda már most is agresszív, tehát a bajt meg kell előzni!!! A belső ellenséget (a balliberális hazaáruló ál humanista pofázást be kell tíltani) el kell hallgattatni!!!

 11. Amíg az USA létezik a világon béke nem lesz…
  Amerikát el kell pusztítani,minél előbb annál jobb…
  Utána béke lesz…addig nem..

  • Vagy amerikának el kell foglalnia ez egész bolygót, és akkor is béke lesz. Ez a másik forgatókönyv, e flé tartunk, csak az USA minimalizálni próbálja a veszteségeit. Egy EU vs Arab országok háborúban nagyon meggyengül mindkét fél, ők meg idejönnek és a túlélőket bedarálják.

   Kérdés, mint fog lépni Oroszország és Kína.

 12. “…illetve a mexikói határnál nagyon kemény határzár van és még tűzparancs engedély is van az illegális behatolók ellen.” Itt lakom eszak-Amerikaban es mondhatom hogy a cikk iroja igen gyengen van informalva hogy mi van a mexikoi-USA hatarnal. A hatar lyukas mint a svajci ementali sajt, pillatnyilag 11-30 millio kozep- es del-amerikai lllegalis migrans van az USA-ban, nem is tudjak pontosan hogy mennyi. Tuzparancs nincs, nem tudom hogy ez a hir hogy kerult Magyarorszagra. 130 u.n. ‘sanctuary cities’ van a kulonbozo allamokban ahol federalis torveny ellenere a helyi varosi kormany vedi az illegalis migransokat. A cikk erdekes tobb vonatkozasban, de az amerikai helyzetet illetoen teljesen tajekozatlan az iro.

  • Joe, ott, ahol kiépített határzár van, ott az amerikai rendőrség, a vizen meg a Coast Guard védi az amerikai határt, állig fegyverben. Senki nem azt mondta, hogy ha valaki átdugja az ujját, akkor lőnek. De ha ellenálnak az intézkedésnek, akkor használhatnak fegyveres erőt a megállításra, visszafordításra.

   Azon kívül olyan sincs az USA-ban, hogy a rendőrök maguk kísérik át a migránoskat a határon, nyitják ki a kaput, és mutatják meg az utat a legközelebbi buszpályaudvar felé.

   Lehet, hogy a cikk nem volt pontos minden tekintetben, a de a lényeget leírta.

   • Kolompar Tarzan, mlyik orszagban elsz?

    • Ez hogy jön ide? Mit változtat azon, amit írtam?

     • Sokat, mert ha nem Eszak-Amerikaban elsz akkor fingod sincs hogy ott mi tortenik, csak a tavoli hazugsagokbol rakod ossze a valosagmentes kepedet. Hogy igy felkaptad a vizet abbol mar latom hogy erzekeny temat utottem meg.Egyebkent, kerdesre nem kerdessel valaszolunk, a beszelgetesunk be van fejezve. Remelem nem szivod mellre.

     • Nem kaptam fel a vizet, csak szerettem volna megérteni az érvelésedet. Megértettem. Köszönöm, én sem szeretném foyltatni a vitát veled. Nem ütöd meg a szintet.

 13. fogyassz hazait, támogasd a magyar gazdát, vagy gazdálkodj magad. Ha mindenki ezt tenné, visszaállna a régi rend.

 14. Háát, ez a legutolsó fotó eléggé gyanús. Nem igen mondanám, hogy civil migránsok, sokkal inkább kiképzett harcosnak néznek ki. Bár sírni tudnék a kisgyerekek sőt halott gyerekek látványakor, szörnyű lehet nekik, mert ők valóban segítségre szorulnának, de kihasználja őket valamifele felsőbb hatalom, aki ide csábította a tömegeket.

 15. A Bildenberg csoport összejött az idén Ausztriában. Vajon miről tárgyaltak?Ez a csoport tartja kezében a világot. Az összejövetelen részt vettek europai vezetők is.Szerintem a cikk nagyon találó és pontosan ugy van ahogy irja, ez egy összeesküvés Europa ellen. Europát akarják gyengiteni, egymás ellen uszitani az országokat, a végén Europa szétszakad,meggyengül. Pontosan ez a céljuk a bevándorlással. És hogy miért nem tesznek semmit Europa vezetői ? Ezt az elején leirtam.

 16. Elég sok hülyeség van itt összehordva…kis paranoia, pár jogos kérdés, meg pár téves info ( hogy me mondjam hazugság) egyvelege, meg a sejtelmesség lebegtetese…

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com