Az USA és az EU függetlenül fog összeomlani a világgazdasági helyzettől

Ha valaki meg szeretné tudni, hogy mi történik napjainkban a világgazdasággal és a pénzüggyel a hátérből és mi a mozgatórugója a történéseknek, az most kicsit tegye félre azt, amit a rádióból és televízióból hall nap, mint nap.


Felhívjuk itt a figyelmet arra is, hogy az EU rendszerének és az EU fiskális káoszának megértéséhez most a görög válságot (találnak-e új hitelezőket, vagy csődbe mennek) tegyük félre, de csak egy időre, csupán addig, amíg átlátjuk a lényeget.

4

A megértéshez egy időre azt is el kell felejtenünk, hogy esetleg Görögország szövetségre lép-e a BRICS államokkal, vagy éppen Oroszországgal, vagy az utolsó pillanatban sikerül nekik a régi rendszert megmenteni. Most ezek egyelőre nem számítanak olyan szempontból, hogy minden mindennel összefüggésben áll egymással.

Egyelőre fókuszáljunk arra, amit a nemzetközi pénzügyi elit rendezésében lévő szappanopera sorozatot látjuk nap, mint nap a pénzügyi, illetve a világgazdaság sakktábláján!

Sajnos Görögországnak nincs más lehetősége csak az, hogy fizetésképtelenné válik. Még, ha sikerül is valamilyen egyezséget kötni, az nem fog olyan forrásokat adni, amelyből exponenciálisan adósságaikat visszafizessék. Ez egy olyan elkerülhetetlen szituáció, hogy még az utolsó pillanatban hozott döntés sem fogja gyökeresen megváltoztatni helyzetüket.

2

Minden médiában szereplő fizetett fősodratú elemző aggódik egy ilyen kis ország sorsa miatt! Vajon miért van ez? Voltaképpen az aggodalom alapja egy hatalmas megtévesztés, hazugság! Ugyanis, ha Görögország kilépne az EU-ból, az akkora dominóhatást váltana ki, hogy a nagy adósságokkal rendelkező nemzetállamokban sorozatos csődöket és összeomlásokat eredményezne. Ez a nagy hazugság, mert ez egyáltalán nem így lenne! Ez csak egy hitetés és félelemkeltés!

Ez azért nem igaz, mert a csőd nem egy fertőző betegség. Azok az EU tagállamok, amelyek eladósodtak nem Görögország „segítségével” adósodtak el, hanem a helyzetet a bal oldali kormányok teremtették meg maguknak saját országaikban. Ezzel így van Magyarország is. Most be kell látnunk, hogy miniszterelnökünknek köszönhetően Magyarország például egész más vágányra került, mint a Gyurcsániumban.

Portugália, Spanyolország és Olaszország is súlyos államadósságokkal küzd. Adósságaik következményét saját maguk kormányzati eredményeinek köszönhetik.

Azonban az egyetlen legitim indok az, hogy a nemzetállamok csődje átterjedjen az Európai Unióra. Tehát a logika, hogy nem fertőző, már nem áll meg, hanem majd csinálnak belőle fertőző betegséget, amely országról, országra terjed.

Itt arról van szó, hogy az EU létezése egy szocialista függőséget kényszerített szerkezetileg a tagországokra!

00000

Nem szabad elfelejtenünk, hogy maga az Európai Unió hatalmas bajban van, de ez nem Görögország miatt és nem egyéb súlyos válságban való országok miatt van. Igazán a problémát az okozta, hogy az Európai Unió azért van bajban, mert a nemzetekre erőltette az egymástól való függést!

Az Európai Unió rendszere nem is olyan, mint az Amerikai Egyesült Államoké.

Az EU-nak nem volna szabad léteznie, mint ahogy egyetlen nemzetek felett álló valutarendszernek sem.

A Nemzetközi Valutaalaphoz hasonló globalista intézményeknek az érdeke az, hogy hatalmas katasztrófákat rendezzenek menetrendszerűen az Európai Unióban. Ez még akkor is úgy van, ha egyesek feltételezik azt, hogy az EU globalizációja egyfajta tesztüzemként jött létre.
Ez nem így van, mert ha így lenne, akkor az IMF nem szorongatná meg Görögországot folyamatosan államadóssága miatt. E közben pedig Ukrajnának szó nélkül és minden további nélkül segít, amelynek semmi köze nincs az EU-hoz!

1

Miért akarnák a globalisták az Unió részleges felosztását? Vajon ezzel mit nyernének?

Semmit, de mégis, mert egy olyan káoszt hoznának létre, amely a hamis dialektikát prezentálja majd.

Az Európai Unió nem a globalisták szerint kívánt gazdasági és politikai modellt képviseli. Ez inkább egy félmegoldás.

Az Európai Unió, amikor leér a pénzügyi szakadék aljára, akkor a lakosság kérdőre vonja a rendszert, amelynek előre elkészített válasza lesz.

Azzal fognak előhozakodni, hogy a probléma, az egymáshoz való fokozott kikényszerített függőség miatt volt. Valójában pedig arról van szó, hogy az Uniónak nem volt teljes a központosítása. Az Európai Unió, majd akkor meg fogja magyarázni, hogy a nemzetek feletti gazdaság és valuta valójában úgy működhet jól, ha a kormányzat is a nemzetek fölött áll. Megmagyarázva ez részükről annyit jelent, hogy a rendszer azért bukott el, mert a működéshez stabil és globális kormányra lett volna szükség.

Előállnak majd a Fábiánus szocialisták is azzal, hogy a nemzeti szuverenitás barbár és idejétmúlt rendszer volt, ami mindenről tehet és ez idézte elő a válságot. Minden erejüket össze fogják szedni, hogy bebizonyítsák azt, hogy a nemzeteket impotenssé tevő rendszer negatív hatásai a feledés tengerébe vesszenek!Előjöhet egy újfajta kommunizmus, amelynek az lesz a lényege, hogy létrehoznak egy globális „falut”, amely úgy fog ”működni”, hogy mindenki egyszerre emelkedik fel és mindenki egyszerre bukik el. A sikeres szabad gazdasághoz nem lesz már köze az innovációnak sem. Amire az emberiségnek szüksége van, az egy csodaszellem, amelyben minden ember lecserélhető alkatrészként fog szerepelni. Ez egy olyan óriás fűnyíróként fog működni, amely letarolja az apáinktól kapott örökségünket, még jobban meghamisítja történelmünket és elveinket és a közjót még jobban önkényesen elveszi tőlünk. Ezekben a fellegekben lévő okos városokban már senkinek nem kell dolgozni, csak eltartják őket. Ez a kommunizmus egyik utópiájának része, amely minden nemzetállamban van jelenleg is egyesekre vonatkoztatva.

Meg kell értenünk, hogy az Európai Unió bukása a globalisták kezében csak egy eszköz és ürügy annak érdekében, hogy megvalósítsák önös érdekeiket. Ugyanis a globalisták bármire képesek. Beáldozni nemzeteket, intézményeket, ha áldozatuk közelebb viszi őket a pénzügyi, gazdasági, illetve politikai dominanciához.

A tervük az, hogy nemcsak egyetlen központosítást akarnak, hanem azt is, hogy szinte könyörögjünk nekik, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez a saját ötletük volt. Ugyanis a kis ember számára fontos közvetlenül a pénzügy, a gazdaság azért, mert része annak, a politika pedig azért, mert olyan döntéseket hoznak, amely egyesek számára megfelelő, mások számára pedig a döntések katasztrófát jelentenek.

000

Az Amerikai Egyesült Államok

Készenlétben van már az USA bukása is ugyanúgy, mint az Európai Unióé. A különbség csupán az, hogy az USA-ban nincsen nemzetek fölötti rendszer. Így például természetes az, hogy az amerikai ember fizetőeszköze az amerikai dollár (USD).

Ennél fogva az USA esetében a globalistáknak valamiféle magyarázatot kell adni az amerikai állampolgárok számára.

Az árnyékhatalom annak idején úgy döntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokra és szerencsés népére az elkényeztetett szerepet osztotta ki! Ezek az emberek a sok szenvedések után végre azt kapják, amit megérdemelnek. A jólétet.

Ez nem cinizmus, hanem azért gondoljunk bele, hogy az Amerikai Egyesült Államok bűnben fogant ország. Megalapítását szabadkőművesek alkották. Gyarmatosításukat úgy kezdték, hogy az őslakosokat (indiánokat) és táplálékukat, a bölényeket majdnem kiirtották. Szerencsére ez azonban mégsem történt meg. Továbbá az afrikai országokból foglyul ejtett ártatlan bennszülött embereket behurcolták az országba rabszolgaként éltetve őket embertelen körülmények között és embertelen bánásmódok közepette. Aztán jött a polgárháború, amely az amerikai embereket nagyon megviselte.

3

Méltán kiérdemelte ez a nép a jólétet. Az USA számára kiosztották az imperialista szerepet. Ezzel napjainkban a megérdemelt gazdasági pofont pedig szintén méltán érdemelte ki. Azonban nem az amerikai ember, aki nem tehet semmiről és becsületesen fizeti adóját.

Nos, napjainkban az USA az új Róma kenyér és cirkusz esetét éli át. A Fábiánus szocialisták pedig természetesen ott lesznek az Amerikai Egyesült Államok bukásánál is. Ők fognak majd rámutatni nagy megmondóként a nemzeti szuverenitásból eredendő kapzsiságra és kijelentik, hogy az eddigi „destruktív” hataloméhséget egy egészen másfajta rendszerre kell leváltani.

imfkö

Bizonyára többen gondoltunk már arra, hogy a globalizmus az USA számára a rosszfiú szerepét osztotta. Amerikának tehát jelenleg az a feladata, hogy játssza a rosszfiút a BIS-hez hasonló intézmények és az IMF pedig a szépfiút és a nagy megmentőt. Ők mindig akkor érkeznek, amikor már az emberiséget éppen meg kell óvni a „végállomástól”!

Jelenlegi álláspont az, hogy az Amerikai Egyesült Államok több adósságot termel, mint az Európai Unió együttes tagállama.

Most picit visszatérünk Görögországra. Az USA és Görögország között az a különbség, hogy az Egyesült Államok annyi pénzt nyomtat, amennyit csak akar. Így az államadósság súlyos következményeit mindig elodázza.

A FED bejelentette, hogy szeptembertől megemeli a kamatokat. Ez azt jelenti, hogy tömegesen kivonul a tőzsdéről és ez Amerika számára elhozhatja az új időket. Ha belegondolunk, akkor ebben semmi logika nincs, hogy ezt a bankárok miért is tegyék. Tarthatnák a kamatokat nulla környékén. Végül is nem könyörög nekik senki azért, hogy a kamatot emeljék. Így simán megtörténhet ennek ellenkezője. A FED, pedig természetesen figyelmen kívül hagyja a recesszió felé mutató több 100 jelet. Ezért kitart rendületlenül a kamatemelés mellett ennek látszólag fittyet hányva önös érdekei miatt.

fed

A FED, tisztában van azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok piacait teljesen ingyen pénzből (petrodollár) finanszírozzák. Ezt az ördögi rendszer pedig sajnos az adófizető amerikai állampolgárok pénzéből van fedezve, akik vakon hisznek a bankokba és az államba.

Amikor elérkezik az a pont, hogy az ingyen pénz elillan az emberek hitével együtt, akkor beköszönt a katasztrófa az Amerikai Egyesült Államokba.

A FED globalistái, pontosan ezt akarják elérni. A módszerrel céljuk az, hogy létrehozzanak egy olyan okot, amely indokolja a jelenlegi rendszer bukását, így előkészítve a terepet a nagy eseményhez, amelyet úgy hívnak, hogy „nagy globális reset”.

Ez a módszer az igazi problémáról eltereli a figyelmet!

A globalista elit ugyanis már hosszú évtizedek óta egy olyan megoldáson munkálkodik, amely rendkívül nagy erőfeszítéssel járt és sebezhetővé tette a nyugati világot. Mondhatnánk úgy is, hogy a jóléti világot, amiről sajnos Magyarország már rég lekésett a többi posztkommunista országgal együtt.

Általában

Az agresszív manipuláció leginkább az átlagemberekre van irányítva, akiket könnyen meg lehet félemlíteni, ez által sokkal könnyebben formálhatók, alakíthatók.

A cikkünkben szereplő futurisztikus gondolatok napjainkban el sem képzelhetők, pedig könnyen megvalósíthatók, hiszen nemzetállamok világ szerte a válság kellős közepén vannak.

zombie-states

Nagy valószínűséggel készülőben van egy közel jövőben lévő újabb globális pénzügyi és gazdasági válság.

A helyzet az, hogy Európa sorsa jobbra és balra is dőlhet. Mindenesetre a gazdasági mutatók jelenleg azt igazolják, hogy a mondva csinált európai rendszer sorsa a globalizmus által mutogatott Görögországon múlik. Vagy éppen az USA sorsa pedig a polgári vak hiten, illetve a nulla közeli kamatrátán múlik, akkor minden bizonnyal egy nem kellemes új világrendszer az emberiség számára.

sheep_surround_shepherd_obama_350475_xlarge

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a válságok csak figyelmeztetések és még ezen kívül mennyi minden van a világban, amely a nemzetállamok, illetve az emberek ellen irányulnak!

Száz számmal lehetne sorolni a sok problémát, amellyel mindennap szembe kell néznünk mind amerikai, mind európai emberkét. Lásd például az illegális bevándorlások kérdését.

Nekünk kis emberek számára bármi is történik a világban, nem szabad elfogadnunk a központosított rendszert akármilyen jól is hangzik. Az embernek a fiskális terrornak egy idő után nem szabad megadni, amit követel. A kis ember mégis többségben van!

Forrás: idokjelei

Hozzászólások

Ezért kellenek a Soros Györgyök a tömegeknek!

Ezért kellenek a Soros Györgyök a tömegeknek!

A spekulánsok nélkül nem élet az élet.

EBRD: mérsékelt élénkülés várható az átalakuló térség gazdaságaiban, kockázat a Brexit

EBRD: mérsékelt élénkülés várható az átalakuló térség gazdaságaiban, kockázat a Brexit

Mérsékelt ütemű kilábalás kezdődik az európai átalakuló térség gazdaságaiban az elmúlt évek gyenge teljesítménye után, de a Brexit, vagyis Nagy-Britannia távozása az Európai Unióból hosszabb távon növ...

Szakértő: nagy a verseny az EU-s bankfelügyeletért és a gyógyszerhatóságért

Szakértő: nagy a verseny az EU-s bankfelügyeletért és a gyógyszerhatóságért

Nagy a verseny az európai uniós (EU-s) bankfelügyeletért és a gyógyszerhatóságért; a kormány a britek kilépése (Brexit) miatt Londonból Magyarországra csábítaná az intézményeket, azonban erős a konkur...

Nem változott a munkanélküliségi ráta az EU-ban

Nem változott a munkanélküliségi ráta az EU-ban

Sem az euróövezetben, sem az Európai Unió egészében nem változott a munkanélküliségi ráta szeptemberben az előző hónaphoz képest, éves szinten azonban csökkenést regisztráltak - közölte csütörtökön az...

Az Intesa miatt negatívra rontotta egy magyar és egy szlovén bank kilátását a Fitch

Az Intesa miatt negatívra rontotta egy magyar és egy szlovén bank kilátását a Fitch

Negatívra rontotta a magyar CIB Bank és a szlovén Banka Koper besorolásainak kilátását szerdán a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő előzőleg az olasz tulajdonos, az Intesa Sanpaolo osztályzati ...

IMF: szolid ütemben nő Közép-Kelet Európa gazdasága

IMF: szolid ütemben nő Közép-Kelet Európa gazdasága

Szolid gazdasági növekedési ütemet könyvelhet el a legtöbb közép-kelet európai és dél-kelet-európai gazdaság, Oroszországban mérséklődik a bruttó hazai termék zsugorodása, és lassan más szovjet utódál...

Leminősíti Nagy-Britanniát a Moody's, ha elvész a hozzáférés az EU-piachoz

Leminősíti Nagy-Britanniát a Moody's, ha elvész a hozzáférés az EU-piachoz

A Moody's Investors Service hitelminősítő szerdán bejelentette, hogy ismét leminősíti a brit államadós-osztályzatot, ha Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésével együtt elveszíti hozzáférését az Európ...

Javult az októberi amerikai feldolgozóipari BMI az ISM szerint

Javult az októberi amerikai feldolgozóipari BMI az ISM szerint

A vártnál is jobban nőtt, az ipari teljesítmény további javulását jelzi az amerikai Institute for Supply Management (ISM) októberre vonatkozó feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe. A kedden is...

Az Arconic tőzsdei bevezetésével lezárul az Alcoa kettéválása

Az Arconic tőzsdei bevezetésével lezárul az Alcoa kettéválása

Az Arconic Inc. részvényeinek keddi tőzsdei bevezetésével New Yorkban lezárul az Alcoa Inc. alumíniumipari konszern két önálló működési területre bontása - tájékoztatta kedden az Arconic az MTI-t. ...

Nőtt a macedón államadósság az első kilenc hónapban

Nőtt a macedón államadósság az első kilenc hónapban

Nőtt a macedón államadósság az első kilenc hónapban, jelenleg a bruttó hazai termék (GDP) 50,6 százalékát teszi ki - jelentette be a macedón pénzügyminisztérium kedden. Macedónia államadóssága 2016...

http://ujhazak.com