Csodatévő szentek támogatnak 2017-ben

Melyik bajnok lesz a személyes jótevőnk? Ha segítséget kérünk tőlük, akkor bármilyen körülmények között hajlandóak oltalmazni a hatalmas, csodatevő szentek, akik közül minden csillagjegy kap egyet a 2017-es évre, hogy személyes jótevőként támogasson az esztendő tizenkét havában.

Kos – Assisi Szent Ferenc: 1181-ben, Itáliában született Szent Ferenc, akit a szegények védelmezőjeként ismerünk. Szent Ferenc lemondott az atyai örökségről, és inkább vándorprédikátornak állt. Ezt a döntést az után hozta meg, hogy Rómában látomása támadt. Az ő követőiből jött létre a ferences rend.

Szent Ferenc áldozatosan segítette és gyógyította a szegényeket. Állítólag annyira jámbor személy volt, hogy még az állatok is elhallgattak, ha az erdőben hirdette Isten igéjét. Szent Ferenc Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje.

Assisi Szent Ferenc azért állt mellénk 2017-re, hogy rávilágítson arra, hogy bennünk is megvan az a szociális érzékenység, ami benne. Fontosnak érezzük a szegények sorsát, akiken, de másokon is, szeretnénk segíteni. Az állatokért bármit megtennénk. Idén ne fojtsuk el ezeket az érzéseket, hanem bátran cselekedjünk, ahogy a lehetőségeink ezt megengedik.

Bika – Aquinói Szent Tamás: Az olasz teológus, skolasztikus filozófus a Domonkos-rend szerzetese és a keresztény misztika egyik képviselője volt, de sokan Angyali Doktor-nak is nevezték. Amikor 5 éves volt, akkor a montecassinói bencés kolostorban tanult, de később a nápolyi domonkos kolostorban folytatta a tanulmányait.

Több egyetemen is tanított teológiát. Élete fő műve a Summa Theologia, ami mellett más dokumentumokat is írt. Emellett foglalkozott az akkor még tudománynak számító alkímiával és asztrológiával. Szent Tamás különbséget tett a hit és a tudás között.

2017-ben Szent Tamás szeretné erősíteni a tudós és a hívő oldalunkat, emiatt el kellene merülnünk a misztikus tudományokban, de a hitet és a tudást is alaposan át kell vizsgálnunk, mert fontos felfedezésekre juthatunk. Bikaként hisszük, amit látunk, megtapasztalunk. Az egyedülálló filozófiánkat másokkal is megoszthatnánk idén.

Ikrek – Szent Johanna: Az 1412-ben született francia parasztlány a franciák és angolok között dúló 1337 és 1453 között zajló százéves háborúban vezette a francia nép szabadságharcát. A legenda szerint 12 évesen kapta az első látomást, amit több követtet. A víziók természetfeletti tanácsokkal látták el, illetve belső és külső harcra buzdították.

A nép hitt a lánynak, amikor azt állította, hogy Isten kérte fel a francia sereg vezetését. Szent Johanna úgy gondolta, hogy Szent Mihály, Alexandriai Szent Katalin és Antiokheiai Szent Margit bízta meg azzal, hogy űzze el az angolokat és vezesse a Dauphint Reimsbe, hogy megkoronázzák.

Szent Johanna Franciaország, a mártírok, a foglyok, a harcosok, a vallásuk miatt kigúnyolt emberek, a rabok és a katonák védelmezője, de 2017-ben az Ikrek csillagjegy szülötteinek bajnoka is.

Szent Johanna arra biztat a mindennapokban, hogy legyünk mások bajnoka. Emellett higgyünk önmagunkban, a képességeinkben, és ne foglalkozzunk azzal, hogy mások mit mondanak.

2017-ben egy pillanatra se felejtsük el, hogy kiválasztottak vagyunk, mert Istennek komoly tervei vannak velünk, ezeket pedig felfedi előttünk.Rák – Szent Dymphna: A kelta szűz lány egy pogány ír fejedelem titokban megkeresztelt gyereke, aki az özvegy apja zaklatása elől menekült Antwerpenbe, ahol Gerebernusszal imaházat alapítottak. Sajnos az apa megtalálta a párost, majd megölte a lányát és Gerebernuszt, mert Dymphna elzárkózott az apja bűnös érzelmei elől.

Állítólag Szent Dymphna kegyhelye és ereklyéi gyógyítják az epilepsziát, az elme- és idegbetegséget, illetve a megszállottságot. Napjainkban elmegyógyintézet található Gheelben ott, ahol Dymphna meghalt. Ő a lelki és a szellemi betegek védőszentje.

2017-ben az érzelmi és lelki egészség őrzője megvilágítja az utunkat, ha úgy határozunk, hogy egyfajta terapeutaként segítünk másoknak, valamint támogatni fog, hogy megvilágosodjunk a sorsunk és életünk felől, mert ideje tudatosan élnünk és cselekednünk.

Szent Dymphna a saját lelkünket is megnyugtatja, ha felzaklatnak a változások, esetleg nehéz döntést kell meghoznunk. A segítségével megtaláljuk a belső békét, harmóniát, érzelmi egyensúlyt.

Oroszlán – Páduai Szent Antal: A világ legnépszerűbb szentje, aki Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa volt. Szent Antal nagyszerű szónok volt, ezért azt a megbízást kapta, hogy térítse meg Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekeit.

Szent Antal hangjára megteltek a templomok, a bűnösök pedig megtértek. A szegények védőszentje 2017-ben szeretne a helyes útra terelni, illetve segít, hogy felfedezzük magunkban azt a szónoki tehetséget, amivel őt is megáldották az égiek.

Szűz – Lisieux-i Szent Teréz: A pilóták, a misszionáriusok, a betegek és a virágárusok védőszentje, aki számára a legfontosabb az volt, hogy másokért imádkozzunk, illetve megmentse őket. Verseket, színdarabokat írt a közössége számára, és még a fényképezésre is maradt ideje.

A misztikus élményeit az önéletrajzában írta össze. Ennek az „Egy lélek története” címet adta. Szent Teréz a „Kis út” filozófiája szerint élt. Ez a szerzetesi életének számvetéséből származott. A hite szerint nem akart naggyá válni, hanem arra törekedett, hogy minden körülmény között azt tegye, amire képes, de úgy, ahogy Isten elvárja tőle. 2017-ben azért kaptuk Szent Terézt, mert a saját adottságainkat és körülményeinket felhasználva kell eljutnunk az életszentségre.

Mérleg – Szent Patrik: Írország és az utazás védőszentje, aki Britanniában született, de ír portyázok elrabolták és Írországba eladták rabszolgának a jó családból való 16 éves fiút. A hazatérése előtt és után látomásai voltak. Miután felvették az egyházba, felszentelt püspökként kezdett téríteni Írország nyugati és északi területein.

A legenda úgy szól, hogy Szent Patrik egy háromlevelű lóherével magyarázta el az Szentháromságot az íreknek. Ajándékot soha nem fogadott el azoktól, akiket megkeresztelt, de ő maga bőkezűen ajándékozott.

2017-ben Szent Patrik megtanítja nekünk, hogy szeretettel és tisztelettel bánjunk az ellenségeinkkel, azokkal, akik megbántottak, megsértettek. Azt is megmutatja, hogy hogyan segítsünk nekik abban, hogy jobbak legyenek, illetve hogyan kerekedjünk feléjük a szellemiségünkkel.

A bajnokunk támogat a kapcsolataink rendbehozásában, értelmezésében. Ha utazunk, akkor Szent Patrik megvéd, és érdekesség, tanulságossá teszi az utat. Az életutunkat is megismerhetjük 2017-ben, ez pedig gazdagabbá, élvezetesebbé teheti az életünket.Skorpió – Bingeni Szent Hildegard: A német misztikus természettudóst, apátnőt és zeneszerzőt a látnoki képességei miatt nevezték „Germánia prófétanőjének” és „Rajnai Szibillának” is. A legenda szerint isteni felszólításra kezdett írni, pedig kételkedett az írókészségében. Szent Hildegard két könyvet írt a gyógyító erejéről, de több teológiai és természettudományos művet is köszönhetünk neki. Emellett gyönyörű templomi énekeket és daljátékokat komponált.

2017-ben azért áll mellénk a szent, mert segít értelmezni a velünk történő karmikus, sorsszerű eseményeket. Idén tanulmányoznunk kellene a spiritualitást, hogy jobban megismerjük önmagunkat, illetve a felszínre hozzuk a képességeinket. Szent Hildegard abban is támogat, hogy összeegyeztessük a spiritualitás életünket a hétköznapival. A 2017-ben szerzett tudás az egész további életünkre hatással lehet.

Nyilas – Alexandriai Szent Katalin: Az eszes, szépséges, gazdag lány a római nemességhez tartozott az egyiptomi Alexandriában. Szent Katalin azzal utasította vissza a kérőit, hogy misztikus frigy köti össze Jézussal.

A legenda úgy tartja, hogy akkor tért meg, amikor látomása támadt a kisdedet tartó Szűz Máriáról, aki arra biztatta, hogy szálljon vitába Maximus császárral. A nőt letartóztatták, és 50 férfit küldtek, hogy azok megnyerjék maguknak, de Katalin mindet megtérítette. A bölcselők, a könyvtárak, a nyomdászok, az ügyvédek, a filozófusok és a magasabb iskolák védőszentje, de a nők is hozzá fordulnak, ha jó férjet keresnek.

2017-ben Szent Katalin ugyanazt az elköteleződést várja tőlünk, amit ő táplált Jézus és a vallása iránt. Emellett segít, hogy megtaláljuk a számunkra leginkább megfelelő párt, akivel mindenben osztozhatunk, és így kiteljesedhetünk.

Bak – Szent Pio atya: Egyszerű munkásemberként kezdte Szent Pio, aki gyerekkorában kezdett látomásokat kapni. Állítólag Jézust, Szűz Máriát és az őrangyalát látta, akikkel beszélgetett. Gyerekként biztos volt abban, hogy erre mások is képesek.

Később belépett a kapucinus rendben, hogy szerzetesként éljen. Fáradhatatlanul gyógyította azt a sok beteget, akiket a rendházhoz kapcsolódó kórház fogadott be Olaszországban. Több csodás esemény is kapcsolódik a nevéhez, de a legismertebb az, amikor a feszület előtt térdelve, stigmák jelentek meg a testén. Ezek csak 50 évvel a halála után tűntek el a testéről. Szent Pio most a civil védő önkéntesek védőszentje.

2017-ben azért fog segíteni, hogy felfedezzük magunkban a gyógyító, rejtett képességeinket, amelyek közé tartózik, hogy a szavainknak gyógyító ereje van. Amikor felkészültünk a teljes átalakulásra, akkor Szent Pio segít, hogy átformáljuk magunkat, és tudatosan éljük az életünket.Vízöntő – Szent Miklós: Gazdag családba született 245-ben, Patara városában, ahol alig kezdhette el az iskolát, mert járvány tört ki, és árva lett. A szüleitől örökölt vagyonnal a nagybátyjához költözött Patara város kolostorába.

Szent Miklós myrai püspöke, a katolikus és a görögkeleti egyházak szentje. Emellett a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek, diákok és minden nehéz körülmények között élő védőszentje. Legendás jó szíve miatt őt ismerjük Mikulásként.

2017-ben Szent Miklós azon lesz, hogy több időt és energiát fordítsunk arra, hogy másoknak segítsünk. Ez a támogatás bármi lehet, amire képesek vagyunk. Hívjuk elő a belső gyermekünket, aki örömöt, derűt és boldogságot visz mások életébe.

Halak – Teréz anya: A római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-békedíj és több magas kitüntetés birtokosa. A Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkája miatt az egész világ csodálja. Napjainkban több, mint 500 misszió viszi tovább Teréz anya örökségét.

2017-ben azért áll mellénk Teréz anya, mert nagy változások küszöbén állunk. Idén minden megújulhat, ezt pedig nehezen fogadhatjuk be. Teréz anya segíteni fog, hogy hozzászokjunk a megújult életünkhöz.

Emellett segít felszínre hozni a rejtett képességeinket, amelyekkel mi magunk változtathatunk a dolgainkon, de a környezetünkre is hatást gyakorolhatunk. 2017-ben nagy dolgokra leszünk hivatottak. A következő hónapokban sikerül felfedeznünk önmagunkban azt a derűt, boldogságot és szeretet, amit másoknak átadhatunk.

(Forrás: noiportal.hu)


Hozzászólások

Ez legyen a három fogalmad 2019-re!

Ez legyen a három fogalmad 2019-re!

Mire kel koncentrálnod, ha komoly változásra vágysz az életedben?

Melyik lesz a legszerencsésebb hónapod 2019-ben?

Melyik lesz a legszerencsésebb hónapod 2019-ben?

A csillagjegyed szerint mikor élvezheted a leginkább az új esztendőt?

Lelki harmónia horoszkóp 2019

Lelki harmónia horoszkóp 2019

Hogyan alakul a lelki harmóniád idén?

Két izgalmas dolog, ami biztosan megtörténik veled 2019-ben

Két izgalmas dolog, ami biztosan megtörténik veled 2019-ben

Mi lesz a legjobb hír és mire kell odafigyelned a csillagjegyed szerint?

Szerelmi mantra 2019-re

Szerelmi mantra 2019-re

A csillagjegyed szerint mit kell idén ismételgetned ahhoz, hogy elősegítsd a szerelmi életedet?

Világhírű asztrológus jóslata 2019-re

Világhírű asztrológus jóslata 2019-re

Mit jósol a csillagjegyednek Russell Grant?

Kivel ne randizz 2019-ben?

Kivel ne randizz 2019-ben?

Melyik csillagjegyet próbáld elkerülni és miért?

A Druida Állatkártya útmutatása 2019-re

A Druida Állatkártya útmutatása 2019-re

Hogyan valósíthatnád meg a céljaidat a csillagjegyed alapján?

Kínai horoszkóp 2019

Kínai horoszkóp 2019

Mi várható a Disznó évében?

Mit bocsáss meg magadnak az új esztendőben?

Mit bocsáss meg magadnak az új esztendőben?

Hagyd magad mögött a 2018-as hibáidat!

http://ujhazak.com