Szentek vigyáznak ránk

A csillagjegyünkből kiderül, hogy melyik nagyra értékelt személy támogat az utunkon.patrickA történelemben megfordult néhány legendás alak, akik az életmódjuk miatt, a haláluk után, kiérdemelték a szent jelzőt. A példamutató életükről híres szentek gyógyító erővel és szeretettel vigyáznak az embereknek.

Az asztrológiában minden csillagjegyhez tartózik egy szent, úgyhogy csak annyi a dolgunk, hogy megkeressük a sajátunkat.

Kos – Szent Patrik: Írország és az utazás védőszentje, akit apostolként tisztelnek az országban. Szent Patrik Britanniában látta meg a napvilágot, de 16 éves korában az ír portyázók elrabolták, és Írországba vitték, hogy rabszolgaságra fogják.

Miután a jómódú családból származó Patrik hazatért, felvették az Egyházba. Később felszentelt püspökként ment vissza Írország nyugati és északi vidékeire, hogy térítsen. A legenda szerint Szent Patrik a Szenthármasság tanát háromlevelű lóherével magyarázta el. Az általa megkeresztelt emberektől a legkisebb ajándékot sem fogadta el, ám ő maga annál inkább bőkezűbb volt, ha volt mit elajándékoznia.

Szent Patrik nekünk azt szeretné megtanítani, hogy szeretettel, tisztelettel bánjunk az ellenségeinkkel, vagy azokkal, akik megbántottak, megsértettek. A szent szeretné, ha segítenénk rajtuk, és felülkerekednénk rajtuk a tiszta szellemiségünkkel. Próbáljunk meg inkább adni, mint kapni!

Bika – Lisieux-i Szent Teréz: A betegek, misszionáriusok, virágárusok és a pilóták védőszentje, aki számára az volt a legfontosabb az életben, hogy másokért imádkozzon, illetve másokon segítsen. Emellett verseket, színdarabokat írt a közösség számára, és sokat fotózott.

A misztikus élményeit az „Egy lélek története” címet viselő önéletrajzában írta le. A szentnek volt egy kis út filozófiája, ami a szerzetesi életnek számvetéséből fakadt. Lisieux-i Szent Teréz nem akart nagy lenni, hanem arra törekedett, hogy mindig, miden körülmény között azt tegye, amit az Isten elvár tőle.

Ez a kis út elmélet számunkra is azt jelenti, hogy minden embernek az a dolga, hogy a saját adottságaihoz és körülményeihez mérten kell eljutni az életszentséghez. Lisieux-i Szent Teréz szeretné, ha ezt megértenénk.Páduai Szent AntalIkrek – Páduai Szent Antal: A világ legnépszerűbb szentje, aki Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársaként élt. A kitűnő szónoki képességekkel megáldott Páduai Szent Antal azt a feladatot kapta az Ágoston-rendtől, hogy térítse meg Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekeit.

Páduai Szent Antal olyan jól prédikált, hogy a templomok megteltek, a bűnösök pedig megtértek. Páduai Szent Antal többek között a szegények védőszentje.

Minket Páduai Szent Antal támogat születésünk óta. Amellett, hogy végigkísér minket az úton, és helyes irányba terel, próbálja megtanítani, hogy felfedezzük magunkban azt a szónoki tehetséget, amivel őt is megáldotta az ég.

Rák – Alexandriai Szent Katalin: A gyönyörű, eszes, gazdag lány a római nemességhez tartozott az egyiptomi Alexandriában.
A kérőit mindig azzal utasította vissza, hogy misztikus frigy köti Jézushoz.

A történetek szerint Szent Katalin akkor tért meg, amikor egy látomásában megjelent Szűz Mária a kisdeddel a karjában, és arra késztette, hogy vitába szálljon Maximus császárral. Emiatt letartóztatták, majd a császár ötven pogány férfit küldött, hogy megnyerjék maguknak a nőt, aki annyira óvta a szüzességét, hogy inkább megtérítette a férfiakat.

Szent Katalin a bölcselők, könyvtárak, nyomdászok, ügyvédek, filozófusok, magasabb iskolák védőszentje, valamint a nők hozzáfordulnak, ha jó férjet szeretnének találni maguknak.

Szent Katalin tőlünk nem várja el, hogy ennyire higgyünk Jézusban és a vallásban, sőt, inkább arra szeretne ösztönözni, hogy megtaláljuk a megfelelő párt, akivel mindenben osztozhatunk, és ezáltal kiteljesedhetünk.

Oroszlán – Teréz anya: A római katolikus apáca alapította meg a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrendet, emellett Nobel-békedíjat, és számos magas kitüntetést kapott. A Kalkutta szegényei, éhezők és haldoklók között végzett önzetlen munkájával elnyerte az emberek elismerését.

Teréz anya örökségét és szavait több, mint 500 misszió viszi tovább. Emellett sokan követik az útmutatását, ami így szól: „A hit a cselekvés erejében szeretet, és a cselekvés szeretete szolgálat. Ha ezt a hitet tevékeny szeretetre fordítjuk le, magával Istennel és a mi urunkkal, Jézussal kerülünk kapcsolatba.”

Nekünk abban segít Teréz anya, hogy próbálja megértetni velünk, hogy a világon egyedül is képesek vagyunk változtatni. Amennyiben elhatározzuk, hogy belevágunk a személyes missziónkba, akkor a szent utat fog mutatni nekünk.Szent DymphnaSzűz – Szent Dymphna: Egy pogány ír fejedelem, kelta szűz lánya volt, akit titokban kereszteltek meg.
Szent Dymphna megszökött a megözvegyült apja zaklatása elől, és Szent Gerebernusszal Antwerpenbe menekült, ahol imaházat alapítottak. A lány apja végül megtalálta a gyermekét, aki elzárkózott a bűnös érzelmek elől. Az apa annyira felbőszült, hogy végzett a lányával és Szent Gerebernusszal.

Szent Dymphna ereklyéi és kegyhelye képes gyógyítani az epilepsziát, az elme- és idegbetegséget, valamint a megszállottságot. Jelenleg elmegyógyintézet áll Gheelben azon a helyen, ahol a lány meghalt. Szent Dymphna a lelki és a szellemi betegek védelmezője.

Az érzelmi és lelki egészség őrzője egy lámpást tart a kezében, amivel nekünk is megvilágítja az utat, ha elhatározzuk, hogy egyfajta terapeutaként azon fogunk dolgozni, hogy másoknak segítsünk.

Mérleg – Szent Pio atya: Egyszerű munkásember volt Pio, aki gyerekkorában mennyei látomásokról, elragadtatásokról számolt be. A legenda szerint képes volt beszélni Jézussal, Szűz Máriával és az őrangyalával, gyerekként pedig azt hitte, hogy erre mindenki képes.

Amikor hívást érzett a szerzetesi életre, akkor belépett a kapucinus rendbe. Fáradhatatlanul gyógyította a sok ezer beteget, akiket a rendházához tartozó kórházba fogadott be. A nevéhez több csodás, misztikus esemény kapcsolódik. Ezek közül a leghíresebb az, hogy egy feszület előtt térdelve stigmák borították el a testét, és ezek csak bő ötven évvel a halála előtt tűntek el.

A civil védő önkéntesek védőszentje azért dolgozik, hogy felfedezzük magunkban a gyógyító képességeket, és kihasználjuk ezeket. A kezünk, illetve a bennünk rejlő energia mellett a szavainknak is gyógyító ereje van.

Skorpió – Szent Johanna: 1412-ben született a francia parasztlány, aki az 1337 és 1453 között zajló angol és francia szabadságharcban vezette a francia népet. Johanna 12 évesen kapta az első látomásokat, amelyek egész életében elkísérték.

A francia nép hitt a lányba, aki meggyőzte őket arról, hogy Isten azzal bízta meg, hogy vezesse a francia sereget. Úgy hitte, hogy Szent Mihály, Alexandriai Szent Katalin és Antiokheiai Szent Margit kérte meg, hogy űzze el az angolokat, vezesse a Dauphint Reimsbe megkoronázni. Szent Johanna Franciaország, a mártírok, a foglyok, a harcosok, vallásosságuk miatt kigúnyolt emberek, rabok, katonák védőszentje.

Szent Johanna arra buzdít minket, hogy mások bajnoka legyünk. Higgyünk önmagunkban, a képességeinkben, és ne azzal foglalkozzunk, hogy mások mit mondanak. Csak a célunkat lássuk, mert velünk komoly tervei vannak az égieknek.JohannaNyilas – Szent Miklós: A myrai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyházak szentje, aki a tengerészek, kerekedők, illatszerészek, gyógyszerészek, zálogházasok, gyermekek, diákok és a nehéz körülmények között élők védőszentje is.

Szent Miklós egy gazdag családban született 245-ben, Patara városában. Amikor iskolába kezdett járni, akkor járvány tört ki, amiben meghaltak a szülei. A hatalmas vagyont örökölt árva a nagybátyához, Patara kolostorába költözött.

Az iskola befejezése után papi útra lépett, és 52 évig volt püspök. Szent Miklós egész életében az emberiségnek, gyerekek tanításának szentelte magát. A legendás jó szíve miatt ő lett a Mikulás.

Esetünkben Szent Miklós szeretné, ha az energiánkat arra fordítanánk, hogy másokon segítünk. Ehhez annyi is elég lenne, ha előhívnánk magunkból a belső gyermeket, aki örömöt, boldogságot, derűt csempész mások életébe.

Bak – Aquinói Szent Tamás: Olasz teológus, skolasztikus filozófus, Domonkos-rendi szerzetes, a keresztény misztika egyik képviselője, akit Angyali Doktor-nak is szokás nevezni. Szent Tamás 5 évesen kezdte el a montecassinói bencés kolostorban a tanulmányait, amiket a nápolyi domonkos kolostorban folytatott.

Amellett, hogy több egyetemen tanított, előadásokat tartott, és többek között megírta a Summa Theologiaet. Foglalkozott az akkoriban tudománynak számító alkímiával és asztrológiával is. Tamás különbséget tett a tudás és hit között.

Minket is arra biztat, hogy erősítsük a hívő és tudós oldalunkat. Szeretné, ha elmerülnénk a misztikus tudományokban, alaposan átvizsgálnánk azokat, mert fontos felfedezéseket tehetünk.

Jellemző ránk, hogy nemcsak annak hiszünk, amit látunk, és megtapasztaltunk. A mi hitünk a tudáson alapszik. Szent Tamás azt is elvárja tőlünk, hogy másokkal is megosszuk az egyedi filozófiánkat.Aquinói Szent TamásVízöntő – Assisi Szent Ferenc: A szegények védőszentje 1181-ben Itáliában, Assisiben született. Miután lemondott az atyai örökségről, vándorprédikátornak állt, majd látomása támadt, amikor Róma felé tartott.

Az első ferences rend az ő követőiből alakult meg. Szent Ferenc fáradhatatlanul segítette és gyógyította a szegényeket. A legenda szerint olyan jámbor ember volt, akinek a hangjára a madarak és vadak is elhallgattak, amikor Isten igéjét hirdette.

Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje arra szeretne rávezetni minket, hogy mi is olyan szociálisan érzékeny lélekkel vagyunk megáldva, amilyennel ő volt. Szívünkön viseljük a szegények sorsát, és bárkin szívesen segítenénk, akinek erre szüksége van.

Ez főleg az állatokra igaz, mert értük bármit képesek lennénk megtenni. Mostantól ne fogjuk vissza magunkat, hanem bátran cselekedjünk, engedjük szabadjára az érzéseinket, és segítsünk ott, ahol csak képesek vagyunk erre.

Halak – Bingeni Szent Hildegard: Német misztikus, természettudós, apátnő, zeneszerző, akit a látomásai miatt „Rajnai Szibillának” is neveznek. Szent Hildegard gyerekkora óta kapta a víziókat, amiket akkor írt le, amikor erre isteni parancsot kapott. Ezt annak dacára tette, hogy kételkedett az írói képességeibe. Végül két könyvet írt a természet gyógyító erejéről, emellett több teológiai és természettudományi művet is lejegyzett, valamint templomi énekeket, daljátékokat szerzett.

A védőszent tőlünk azt várja el, hogy példát vegyünk róla. Higgyünk önmagunkban, és abban, hogy tehetséges íróvá, látnokká, zenésszé és gyógyítóvá válhatunk, mert minden képességünk megvan ahhoz, hogy ez megvalósuljon.

(Forrás: noiportal.hu)

Hozzászólások

Ők azok, akik soha nem bocsátanak meg

Ők azok, akik soha nem bocsátanak meg

Ezek a csillagjegyek profik a haragtartásban.

A leggőgösebb csillagjegyek

A leggőgösebb csillagjegyek

Te is különbnek hiszed magad másoknál?

A Samhain-horoszkóp elárulja a következő éved körvonalait

A Samhain-horoszkóp elárulja a következő éved körvonalait

A kelták szerint október 31-én kezdődik az újév.

Mit árul el a gyerekedről a csillagjegye?

Mit árul el a gyerekedről a csillagjegye?

A horoszkóp segít, hogy jobban megérthesd a lurkót.

A legnagyobb balfékek

A legnagyobb balfékek

Tisztelet a kivételnek, de nagyon valószínű, hogy ez a három csillagjegy nem fog nagy sikereket aratni az életben.

Hiába szerettek egymásba, idővel a pokolba kívánják egymást ezek a csillagjegyek

Hiába szerettek egymásba, idővel a pokolba kívánják egymást ezek a csillagjegyek

A csodásan induló párkapcsolat könnyen szörnyű rémálommá válik.

Doreen Virtue angyalainak üzenete

Doreen Virtue angyalainak üzenete

A híres angyallátó elmondja a csillagjegyeknek szóló bölcsességeket.

A legrendetlenebb csillagjegyek

A legrendetlenebb csillagjegyek

Te is igénytelen és trehány vagy?

A csillagjegy árulkodik a személyiségről

A csillagjegy árulkodik a személyiségről

Tudd meg a csillagjegye alapján mire számíthatsz!

Ezek a csillagjegyek szinte képtelenek szeretni

Ezek a csillagjegyek szinte képtelenek szeretni

Te is csak ritkán esel szerelembe és nehézségeid vannak az érzelmeid kimutatásával?

http://ujhazak.com