A nevünkből kiderül, hogy mi a karmikus leckénk

A születésünkkor kapott elnevezésünkből hiányzó számok árulják el, hogy milyen feladatot kell teljesítenünk ebben az életünkben.numbeA számmisztikában azok a számok utalnak a karmikus leckénkre, amelyek hiányoznak a születésünkkor kapott nevünkből. Ezek a számok rámutatnak a korábbi életünk azon hibáira, amelyek esetében most minden lehetőségünk adva van ahhoz, hogy korrigáljuk ezeket.

Amennyiben egy, vagy több szám hiányzik a nevünkből, akkor azt a dolgot túlzásba vittük az előző életünkben, vagy ellenkezőleg, elkerültük az adott leckét. A számok leírásánál megtaláljuk a túlzó és passzív megélést, a belsőnk pedig majd megsúgja, hogy melyik volt jellemző ránk.

Így derítsük ki, hogy melyik karmikus leckét kell elsajátítanunk:

Írjuk fel a nevünket egy lapra, majd az alábbi táblázat alapján keressük ki a betűkhöz tartozó számokat. Ez után látni fogjuk, hogy melyik szám, illetve számok hiányoznak. Ezek azok, amelyek jelképezik a karmikus leckénket.

1: A, J, S

2: B, K, T

3: C, L, U

4: D, M, V

5: E, N, W

6: F, O, X

7: G, P, Y

8: H, Q, Z

9: I, R

Ha megtaláltuk a számot, számokat, amelyek hiányoznak a nevünkből, akkor olvassuk el az azokhoz tartozó karmikus leckét!Numerology0: Ez arra utal, hogy a fejlődésünk során eljutottunk a tudatosság egyik fordulópontjához, ami egy viszonylagos harmonikus helyzet. Most eldönthetjük, hogy merre menjünk tovább, mert nem kell átélnünk az egyes karmikus számokra jellemző erős hatásokat.

Amennyiben nem használjuk ki megfelelően a választási szabadságunkat, akkor egy újabb egyensúlytalanságot idézhetünk elő, ami azt jelenti, hogy a következő életünkben újra kell kezdenünk a hiányzó számokkal való harcot. Ha most helyesen élünk a lehetőséggel, akkor elhagyjuk a karma körforgását, és a fejlődési spirál egy új szintjére léphetünk.

1: A korábbi életeinkben nagy jelentőséget kaphatott a dominancia és a kontroll. Az egyéniségünk túlhangsúlyozása abból eredt, hogy nem törődtünk másokkal. Nehezünkre eshetett megbízni önmagunkban és másokban, ráadásul az együttműködés sem ment.

Ebből következik, hogy képtelenek voltunk megküzdeni a döntéshelyzetekkel. Mindig arra vártunk, hogy majd mások meghozzák a döntéseket helyettünk. Emellett irigykedve tekintettünk azokra, akik határozott és sikeres személyként éltek. A felkínált lehetőségekkel sosem tudtunk, vagy akartunk élni. Valószínűleg konzervatív emberek lehettünk, aki félt a kockázatvállalástól.

A harmónia jelenlegi lehetősége: A mostani életünk erős akarattal megáldott embereket sodor az utunkba. Ők azok, akikkel szemben meg kell küzdenünk a saját hitünkért, magabiztosságunkért.

Sok próbát kell kiállnunk ahhoz, hogy megerősödjön az egyéniségünk. Amennyiben ezeket úgy oldjuk meg, hogy az a javunkat szolgálja, akkor látni fogjuk, hogy sokkal jobban tiszteljük mások akaratát és egyéniségét. Ez az eltérő akaratok közötti együttműködés első lépése.

2: Ez a szám arra utal, hogy a korábbi életeinkben túlzásba vittük a kritikát, bántóak voltak a szavaink és türelmetlenül viselkedtünk. Valószínűleg képtelenek voltunk az együttműködésre, a viselkedésünk megosztó és elszigetelt lehetett, ám fontos volt a számunkra, hogy mások mit gondolnak, mondanak rólunk.

Előző életünkben az is problémát okozhatott, hogy nem tulajdonítottunk túl nagy jelentőséget az apró részleteknek, ráadásul türelmetlenek is voltunk.
A múltunkban gondatlan és tétlen volt a dolgokhoz való hozzáállásunk.

Nem törődtünk azzal, hogy betartsuk a másoknak tett ígéretünket, az pedig egyáltalán nem érdekelt, hogy milyen a környezetünkben élők sorsa. Míg másoknak akartunk megfelelni, addig elveszítettük az egyéniségünket, és ezzel együtt elfelejtettük a saját véleményüket, hitünket.

A harmónia jelenlegi lehetősége: Kritikus és kicsinyes embereket sodor elénk az élet, ráadásul igazságtalan szóbeszédek, támadások céltáblájává válhatunk. A negatív hangulat az otthonunkban is jelen van.

Meg kell tanulnunk odafigyelni a részletekre, az apró személyes dolgainkra. Az éles nyelvünket fékezzük, ahogy a másokkal szembeni negatív kritikák megfogalmazását is kerüljük, mert így győzhetjük le a kritikai és ítélkezési hajlamainkat.reincarnation3: Az előző életeinkben felületessek voltunk. Elherdáltuk a tehetségünket, és hajlamosak voltunk a gondatlanságra. A sikerért, szerencséért, kényelmes életért cserébe elárultuk a kreativitásunkat.

Az is lehet, hogy nem hittünk eléggé a képességeinkben, lehetőségeinkben, tehát nem tartottuk valami sokra magunkat. A teremtő energiánkat önmagunk kényeztetésére, az élvezetek keresésére használtuk, a tehetségünket pedig teljesen elherdáltuk.

A harmónia jelenlegi lehetősége: Az önkifejezés és a kreatív képességek megélésével kapcsolatban érnek kihívások a mostani életünkben. Olyan szituációkba keveredhetünk, amelyekben le kell győznünk az önkifejezés útjában tornyosuló akadályokat. A színházi, zenei karrierben nehezen érvényesülhetünk. Arra kell törekednünk, hogy teljesen kifejezzük a tehetségünket!

4: Annyira keményen dolgoztunk az előző életeinkben, hogy közben beszűkült a látásmódunk, a jövőképünk. Ennek következményeként hajthatatlanná, arrogánssá, dogmatikussá válhattunk. A merevségünk miatt képtelenek voltunk megérteni másokat, ezért nagyon szigorúan álltunk az embertársainkhoz.

Mindig kényelmes, laza élet után vágyakoztunk, ám úgy éreztük, hogy hiába dolgozunk keményen, mert ezt valamiért nem kaphatjuk meg. Ebből adódik, hogy most hajlamosak lehetünk a lustaságra, a könnyebb út keresésére, az önértékelésünk terén pedig gondjaink akadhatnak.

A harmónia jelenlegi lehetősége: Eben az életünkben nem jönnek könnyen a sikereink, teljesítményünk. Most minden elismerésért keményen meg kell dolgoznunk. Valószínűleg több területen kipróbáljuk magunkat, mire megtaláljuk a nekünk leginkább tetsző munkát. Amennyiben a rövidebb utat keressük, akkor csalódások, bukások várhatnak. A sikerünket biztos alapokra, tégláról téglára kell felépítenünk.

5: Előző életeinkben félhettünk az új tapasztalatoktól, változástól, fejlődéstől. Az emberi kapcsolatainkban rosszul érezhettük magunkat, másokkal szemben pedig nem tanúsítottunk megértést, türelmet.

A személyes kapcsolatainkban nehezen vállaltuk fel a felelősséget, és nem tudtunk megmaradni egy munka mellett. A csalódásainkat más és más élvezetekkel ellensúlyoztuk. Az is lehet, hogy túlzásba vittük a szerencsejátékot.

A harmónia jelenlegi lehetősége: A mostani életünk örök, állandó változást hoz. Olyan emberekkel találkozhatunk, akiknek a miénktől eltérő a háttere, életfilozófiája. Azzal, hogy a legkülönfélébb emberekkel kerülünk kapcsolatban, szélsőséges tapasztalatokat, helyzeteket élhetünk meg, tehát rengeteg esélyünk lesz tanulni.

Amikor végre megtanuljuk elfogadni az embereket, akkor képesek leszünk megtalálni és kialakítani a saját viselkedési mintánkat, és megfelelhetünk a belső törvényeinknek. Most a szexualitással kapcsolatos bűntudatunkat és fel kell dolgoznunk.reincarnation6: Az otthonnal, családdal kapcsolatos felelősség elutasításáról szól ez a szám. Korábbi életeinkben nem törődtünk eleget a szeretteinkkel. Nehezményeztük, hogy gondoskodnunk kellett róluk, ahelyett, hogy a saját utunkat járhattuk volna, és kihasználhattuk volna a lehetőségeinket.

Valószínűleg kínszenvedés volt a velünk való együttélés, a felelősséget pedig nem lehetett megosztani velünk. Hajlamosak lehettünk arra, hogy magunknak éreztük mások ügyeit, ám ezt úgy tettük, hogy bele akartunk avatkozni mások életébe, esetlen manipuláltuk az érzelmeiket. Társként vagy szülőként sokat veszekedhetünk, illetve bogarasak lehettünk.

A harmónia jelenlegi lehetősége: A mostani életünkben nagy eséllyel egy olyan családba cseppentünk, ahol nagy a széthúzás, a nézeteltérések. Valószínűleg többször házasodunk, ha nem tudjuk elsajátítani a karmikus leckénket.

Az érzelmeinket addig feszítik a megpróbáltatások, míg fel nem ismerjük és oldjuk a tudatalattink blokkjait. A családunk, barátaink folyamatosan igénylik a figyelmünket, tanácsainkat, energiánkat.

Amiatt is jelentős megpróbáltatásokat élhetünk át, hogy meg akarunk felelni a társunknak. Ahogy majd egyre jobban tanuljuk a másokkal való együttműködést, úgy kerülnek majd helyükre a különböző dolgok.

7: A korábbi életeinkben sekélyesen gondolkodhattunk, érzelmileg pedig felszínesen éltünk. Mivel nem voltunk hajlandóak komolyan venni az életünket, és nem éltük meg mélyebben, ezért a mélyebb megismerés utáni vágyunk kielégítetlen maradt. Szűk látókörű, beképzelt emberek lehettünk, és lenézhettük azokat, akik ellentmondtak nekünk.

Egy másik minta alapján a vallásos életből ábrándulhattunk ki talán akkor, amikor apácaként vagy szerzetesként éltünk. A mélyebb bölcsesség hiánya bálványimádathoz, hamis tanokhoz vezethettek.

A harmónia jelenlegi lehetősége: Olyan körülmények között élhetünk, amelyek megkövetelik, hogy az előítéleteinket, kétségeinket az intellektuális tudásunkkal és a spirituális bölcsességünkkel győzzük le.

A mélyebb tanításokat kutathatjuk mindenhol, így a tudományban, metafizikában, pszichológiában és a spiritualitásban. Ennek folyamán sok ellentmondást fedezhetünk fel, ez pedig fokozza az igazság megismerése iránti vágyunkat. A jelenlegi feladatunk az, hogy megértsük az ezoterikus tanítások igazi lényegét.numbers8: Előző életeinkben visszaélhetünk a hatalmunkkal, gazdagságunkkal. Valószínűleg az erő és a megfélemlítés eszközével irányítottunk, befolyásoltunk másokat, a vagyonunkat pedig eltékozoltuk, vagy a mások feletti dominanciánkra használtuk.

Túl nagy hangsúlyt fektethettünk a személyes befolyásunkra, valamint mohók lehettünk. Mások anyagi törekvéseit semmibe vettük, és senkinek sem segítettünk, hiába lett volna erre lehetőségünk.

Ez a szám arra is utalhat, hogy hiányzott belőlünk az a bátorság, ami ahhoz kellett, hogy anyagi kockázatot vállaljunk. Valószínűleg csak saját magunkért voltunk hajlandóak felelősséget vállalni, másért nem.

A harmónia jelenlegi lehetősége: Olyan szituációkba kerülhetünk ebben az életünkben, amelyek a tekintélyünket, hatalmunkat teszik próbára. Valószínűleg mindenhol belebotlunk azokba az emberekbe, akik a hatalmukkal tűrhetetlen módon visszaélnek, vagy olyan vezetők, akik nem érdemlik meg a hatalmukat.

A saját pénzügyeinkért vállalnunk kell a felelősséget. Könnyen előfordulhat, hogy hirtelen egy nagyobb összeghez jutunk, ám ezt hamar elveszíthetjük. Ha megfelelően állunk hozzá a dolgokhoz, akkor sikeresek lehetünk az üzleti életben. Ne akarjunk másoknak parancsokat osztogatni, hanem működjünk együtt velük!

9: Előző életeinkben idealista álmodozóként tengethettük a mindennapjainkat. Jellemző lehetett ránk, hogy a misztikus világunkban éltünk, miközben a valóságban nem teremtettünk semmit.

A bennünk rejlő művészi képességek elveszhettek az állandó feszültség és a megfelelő irányítás hiánya miatt. A személyes kapcsolatainkban hiába akartunk több gyengédséget és szeretetet adni, arra nem voltunk képesek, mert túlságosan lefoglaltak a veszteségeink, szenvedéseink. Ugyanezért nem tudtunk együtt érezni másokkal.

A harmónia jelenlegi lehetősége: A mostani életünkben többféle, érzelmileg felkavaró helyzettel kell megbirkóznunk. A házasságunkban, munkánkban kudarcok érhetnek, ahogy az egészségünk sem a legjobb. Ezek a bukások mély fájdalmat okoznak a bensőnkben.

Ha elsajátítjuk a karmikus leckénket, akkor megnyílik a szívközpontunk. A szenvedőket meg fogjuk érteni, és együtt fogunk érezni velük. Most fel kell szabadítanunk a lelkünket ahhoz, hogy egybeforrhassunk a lelki törekvéseinkkel.

(Forrás: noiportal.hu, astronet.hu)

Hozzászólások

Hópelyhecske jóslat a 2020-as évre

Hópelyhecske jóslat a 2020-as évre

Válaszd ki a neked legjobban tetsző alakot a lenti képről, hogy megkaphasd Aljona Kurilova jövendölését!

Milyen meglepetés vár rád 2019 végéig?

Milyen meglepetés vár rád 2019 végéig?

Törj fel egyet az Őstojások közül, hogy megkapd a választ!

Angyali mantrák a hétköznapokra

Angyali mantrák a hétköznapokra

Harmincegy igazán hasznos és hatásos mantra, amivel az angyalok segítségét kérheted.

A tarot kártya személyes üzenete

A tarot kártya személyes üzenete

Válassz öt lapot, majd olvasd el a neked szóló útmutatást!

Hat dolog, amit meg kell tenned 2019 végéig!

Hat dolog, amit meg kell tenned 2019 végéig!

Az angyalok szerint ezeket a teendőket kell elvégezni ahhoz, hogy tiszta lappal és tiszta karmával kezdhesd a következő évet.

Milyen varázslatot szórnak rád az istenek a héten?

Milyen varázslatot szórnak rád az istenek a héten?

Az általad választott kártyalap alapján kiderül, hogy milyen mágia hat rád a következő napokban.

Tökvarázslatok

Tökvarázslatok

Használd a vágyaid elérésére a termékenység, a bőség és a jólét szimbólumát, amivel a negatív, sötét erőket is elűzheted!

Fontos üzenetek halottak napjára

Fontos üzenetek halottak napjára

Jól teszed, ha megfogadod Azrael, a Halál Angyala tanácsait!

Halloweeni varázslatok

Halloweeni varázslatok

Négy mágia október 31-re.

Hátborzongató szellemgyanús történetek

Hátborzongató szellemgyanús történetek

Egy közösségi oldalon mesélték el az olvasok a legfurcsább találkozásukat a szellemvilággal.

http://ujhazak.com