A Halloween valódi története 18+

Nekünk, magyaroknak első sorban a hollywoodi filmeken látott, félelmetes maszkokba beöltözött gyerekek jutnak eszünkbe, akik házról-házra járnak, kopogtatva egy kis édességért.


Mindez a móka simán elfogadott lenne, ha valójában tényleg nem történnek ezzel kapcsolatos valódi erőszakok ezen a sötét éjszakán. Valójában az is előfordult már, hogy gyermekek holttestét találták meg nem egy alkalommal egy-egy erdőszélen. Ezt az estét igazán a „poénos” garázdaságok és a céltalan vandalizmus is kísérheti. Ebben az esetben a Halloween már nem csupán egy ártatlan buli.

1

Az angol Halloween elnevezés középkori formája az „all Hallow’s eve”, illetve óangolul „Eallra Hālgena ǣfen”. Magyarul Minden Szentek. Ezt a kifejezést a magyar Mindenszentek ünnepeként ismeri és a katolikus vallás egy részét képezi. Tehát a Halloween és a Mindenszentek ünnepe voltaképpen ugyanazt jelenti. Egy átlag katolikus hívő számára a Halloween nagyon furcsa. Ezt valahol érzik az emberek, hiszen az ünnep pogány gyökerekhez követhető vissza, amelyekből a katolikus egyház már módosított.

A számunkra ismert Mindenszentek (Halloween) elődje a Samhain volt, amit a Brit-szigeteken és Nyugat-Európában a druidák már 2000 évvel ez előtt megtartottak.

Egy év alatt a druidáknak két különös ünnepe is volt, ami áldozatokkal járt. Az egyik a Beltane volt, amit május 1-jén ünnepeltek. Ez volt a nyár születése. Október 31-én pedig Samhain-t ünnepelték, amely a nyár halála volt. Mindkét alkalommal gyakorolták a „bone firest”, ami máglyák meggyújtásával járt.

Mindkép ünnep kapcsolódik a Baál-imádathoz, amelytől a Biblia óvva int, mert ez emberáldozattal járt.

Samhainkor, a nyár halálakor október 31-én és november 1-jén véget ért a késői aratás is. A terméseket betárolták, a levelek lehullottak és az időjárás hidegre fordult. Az állatokat is karámba helyezték a nehéz időkre és mindenki készülődött a télre.

A druida hiedelem szerint október 31-e estéjén elmosódik az élők és holtak közötti világ. A halottak szellemei ilyenkor visszatérnek a tündérekkel és egyéb démonokkal együtt, hogy zaklassák az embereket. Ezen az éjszakán a kelták azért öltöztek be ijesztő maskarákba, hogy megtévesszék a gonosz lelkeket és így békén hagyják őket. Ezzel a hiedelemmel önmagában még nem is lenne probléma, de ettől sokkal többről van szó. Sajnos a helyzet az, hogy e mellett a druidák különös vallási meggyőződésből brutális kegyetlenséggel végeztek ki embereket, gyermekeket ezen az éjjelen. Ezen az éjszakán tulajdonképpen aratott a halál. Az emberáldozatok mellett állatokat is áldoztak úgy, hogy elevenen elégették őket. Ez pedig sátánista spirituális elem, ami valójában meghatározza ennek az ünnepnek a valódi arcát.

Hogy zajlott a rituálé?

„Amikor október 31-én beesteledett, a druida klánok felöltötték fehér csuklyás kámzsájukat, s kezeikben sarlókat, valamint a kelta keresztet tartva megkezdték fáklyás felvonulásukat. A felvonulás kezdetekor megöltek egy rabszolgát, majd a holttest bal bokájára kötelet kötve vonszolták azt maguk után. A druidák addig mentek, amíg egy házhoz, vagy faluhoz értek, s ekkor a trick or treat’-nek megfelelő követelésüket kezdték kiáltozni. Mindig egy rabszolgalányt, vagy egyéb női személyt követeltek maguknak. Amennyiben a lakosok nem adtak ki egyetlen leányt sem, úgy a druidák a halott rabszolga vérével nagy hexagramokat, vagyis hatágú csillagokat festettek a falu házainak ajtóira és falaira. Ezután a megidézték „az éj szarvakat viselő vadászát”, hogy valakit rémítsen halálra abból a házból, vagy faluból az éjszaka folyamán. Amennyiben a ház, vagy falu lakosai megadták a „treat”-et, a druidák egy emberarc formájára kivájt tököt helyeztek a ház, vagy kapu elé. A kivájt tökbe egy emberi faggyúból készült gyertyát gyújtottak, hogy az tartsa távol a gonosz szellemeket. Így a „Jack O’ Lantern” a Sátánnal való együttműködést szimbolizálja” – írja David J Majer: „Halloween and the Forces of Darkness”

Halloween-Hero-1-H

„Talán sokak számára hihetetlen, de ehhez a kíméletlen rítushoz vezethető vissza a népszerű „trick or treat” hagyománya. A házról-házra járó druidák, amennyiben nem kaptak feláldozandó embert „hexelték” a házat, illetve átkot szórtak a ház lakóira” – írja az „America’s Occult Holidays” 20. o.

A falakra festett hexagramok démonikus sereget vonzottak magukhoz, majd megszállták a házat azzal a céllal, hogy az ott lakókat az őrületbe kergessék, vagy halálra rémítsék.

Azonban, amikor a ház ura kiadta egy tagját a háztartásának, kapott egy vigyorgó töklámpát, ami azt jelképezte, hogy a házra az éjjel a sátán vigyáz. Ez szánalmas utánzása a Peszah ünnepnek, amikor a bárány vérét kenték fel a félfára, hogy az a halál angyalától a ház lakóit megóvja.

Trick 'r Treat

Voltaképpen a druidák ezen rituáléi elevenednek fel, akkor, amikor a szülők elengedik gyermekeiket házalni a szomszédokhoz és a környékre, hogy cukorkákat kéregessenek a házbeliektől. A cukorka nem más, mint az áldozat jelképe.

A druidák az egykori Baál imádatot követték, amely emberáldozatokkal járt. A druidák szokásait még Julius Cézár is megemlítette i.e. I. században, amikor a Brit-szigeteken járt.

„A Gall [kelta] nemzetek rendkívül babonásak … Vagy embereket áldoznak az isteneiknek, vagy pedig ígéretet tesznek önmaguk feláldozására. A szertartásaik levezetői a Druidák, akik azt tartják, hogy a halhatatlan isteneket csak azzal lehet kielégíteni, és az emberi életet megváltani, ha emberáldozatokat adnak nekik, és nemzeti szokásuk az, hogy ezeket meghatározott rítusok alkalmával [ünnepeken] végzik el” – írja a (Julius Cézár, Commentarii De bello Gallico VI. 13-18.)

Az írás megemlíti azt is, hogy az emberáldozatokkal úgy végeztek, hogy gallyakból emberformákat fontak, majd ezt begyújtották az eleven emberáldozatokkal együtt.

samhain

Így vált a Samhain katolikus ünneppé

A modern Halloween ünnep ezeket az ősi rítusokat tükrözi és jelképezi. Miként változhatott ez a pogány kultusz ilyen keresztény töltetű ünneppé? A nem kelta-angolszász területek élő embereknek, akik ezen a kis bulin csak úgy elrémüldöznek, meg kellene érteniük, hogy milyen háttere is van ennek az ünnepnek. Legújabban már a Halloweent a magyarok is kezdik ünnepelni, holott ehhez semmi közünk. A katolikus egyház pedig nemhogy kioltotta volna ezt az ősi gonosz hagyományt, kreált belőle egy kifinomult „ártatlan, ártalmatlan” tradíciót. A katolikus egyház felváltotta egy keresztény változatra, a Mindenszentek ünnepére. Tulajdonképpen a Mindenszentekkel és halottak napjával a halált ünneplik.

A katolikus egyház a pogány hagyományokat mesterségesen alakította át egy ál keresztény töltetű rituáléra. A Mindenszentek napja a világi kereszténység ünnepe, ami a Samhain finomított változata. Ezt azért alakította ki az egyház, hogy a katolikus vallást felvevő kelták pogány igényeit kielégítsék.

Ugyan a vigyorgó töklámpát felváltotta a mécses, de ez mit sem számít, hiszen a gyökerek hiedelmei nagyon gonoszak.

A Mindenszentek napja tulajdonképpen a minden elhunyt katolikus kereszténynek a megemlékezésére szolgál. Ezt mindenkinek tiszteletbe kell tartani, hiszen a halottakról meg lehet emlékezni. Holott meg lehet emlékezni róluk az év többi napján is. Ezt a hagyományt követik a katolikusok, anglikánok, sőt még némelyik protestáns egyház is.

Valójában a bibliai kereszténység álláspontja az, hogy minden egyes Istenben hívő ember Isten által kiválasztott és szent. A szentek nem a keresztények egy bizonyos kategóriája, hanem a szentek maguk a keresztények.

Amennyiben megértjük Halloween démonikus eredetét, akkor nehéz felfognunk azt, hogy miért tette magáévá oly sok jó keresztény ezt az ünnepet. Nem lehet kétségünk, hogy a Mindenszentek és a halottak napja a druidák Samhain-jához köthetőek.

A kivájt töklámpa

The Jack-O-Lantern – The World Book Encyclopedia, 1977-es kiadásának, 9. kötete, 24-26.-ben az áll, hogy a kivájt töklámpa Jack O-Lantern’ kárhozott lelkeinek a szimbóluma.

lantern

Az Occult Conceit című könyv 190. oldalán pedig azt olvashatjuk, hogy a gyertyával kivilágított házak előtt elhelyezett töklámpák azt szimbolizálták, hogy a házban sátánista szimpatizánsok élnek. Ezekkel a lámpákkal érdemelték ki a kegyelmet az éj terrorja ellen.

Rengeteg hasonló írást találhatunk az irodalmakban a vigyorgó, kivájt töklámpával kapcsolatban.

Hogy keresztényesítették a Samhaint?

I.Gergely pápa i.sz. 601-ben úgy döntött, hogy a keresztény egyház hatáskörét szélesebb körökben is elterjeszti. A VII. században a Brit szigeteket elárasztották misszióikkal, hogy az ott élő embereket megnyerjék a katolicizmus számára. Eben az időben ezeken a területeken gyakorolták a druidizmust, de a kereszténységet is. Célkeresztjükben elsőként a hatalmas népességgel rendelkező kelta nép volt. I. Gergely pápa volt olyan dörzsölt, hogy ne törölje ki a keltákból azt, amihez olyan szorosan kötődtek. Millitust a fő angliai misszionáriust győzte meg arról, hogy kultuszaikat alakítsa át a katolikus egyház szertartásaihoz.

„És mivel szokásuk az, hogy [ünnepeiken] számos ökröt feláldoznak a démonoknak, azok helyébe legyenek más ünnepélyek téve, amivel felváltjuk [az eredetit], mint egy nap azoknak a szent mártíroknak dedikálva, akiknek a földi maradványai ott [azokban a templomokban] vannak elhelyezve. Az ilyen alkalmakon aztán az egykori pogány templomból keresztény szentéllyé alakult épület köré gyűlve faágakból hajlékot készíthetnek maguknak és tartsák meg az ünnepélyt nagy vigadalommal. … Ha az embereket hagyjuk, hogy élvezzék a világi örömöket, készebbé válnak arra, hogy kívánják a szellem örömeit is” – szól az idézet I. Gergely pápa Millitushoz intézett leveléből.

Ez jó stratégiája volt a katolikus egyháznak, hogy meghagyták a pogányok hiedelmeit, szokásait egy keresztényiesített formában. Így az embereket meg tudták nyerni az egyház számára.

A gond, csak az, hogy idő elteltével ezt a hagyományt szélesebb körökben is népszerűsítette az egyház és így terjedt el világszerte.

Maszkok, maskarák, álarcok

A maszkok viselésének hosszadalmas, okkult történelme van. Az antik világban viselésük azt jelentette, hogy az emberek démoni entitásokat hívtak meg magukhoz.

hm2

„A maszkot [rituális módon] viselő személy úgy érzi, hogy egy mély belső változáson ment keresztül, és ideiglenesen felveszi a maszk által reprezentált isten vagy démon tulajdonságait” – közli a Biedermann, Hans. Dictionary of Symbolism, 218. oldala.

Modern okkult körök is használnak álarcokat szexuális orgiájukhoz átmenetileg kivetkőzve mindennapi identitásukból.

A druidák rítusosan használták az álarcot, amikor a tűzben elevenen égő ember, vagy állatáldozat elevenen üvöltött haláltusájában.

Az emberek pedig maskarákban és torz álarcokban szintén üvöltöztek az áldozatok körül járkálva, illetve táncolva.

Hogyan kapcsolódott Halloween babiloni eredetéhez és a Baál imádathoz?

Az ünnep története simán visszadokumentálható a keresztényesített a Samhain druida ünnephez. Az ünnep gyökerei azonban még mélyebbre vezetnek, méghozzá egészen Babilonhoz az emberi áldozatok szülőhazájához.

A babiloni bálványimádás egyik formája a kánaáni Baál és a Moloch imádat volt. Ezek az istenségek a mezőgazdasággal voltak összefüggésben, mint a görög mitológiában Kronosz, a római hitben pedig Szaturnusz. Ezek az istenségek mindenképpen emberáldozatokat követeltek. Legyen az áldozat férfi, nő, de sajnos elsősorban gyermekáldozatokat mutattak be.

okk

Baál és Moloch követői a gyermekeket elevenen elégették áldozatként.

“A druidák által imádott isten Baál volt, amint azt a ‘Baál-tüzeik’ is mutatják. Tudjuk, hogy ők emberáldozatokat adtak vérszomjas isteneiknek. Bizonyított tény, hogy gyermekeiket tűzbe vitték Moloch-ért, hiszen ez le van jegyezve a Jeremiás 32:35 és Jeremiás 19:5-ben, amiből látható, hogy mindkettő [a baál-imádat és druidizmus] ugyanannak a rendszernek a részét képezte” -  írja Alexander Hislop The Two Babilons című könyvében a 232. oldalon.

Akik járatosak a Bibliában, azok tudják, hogy Izrael házának tíz törzsét bálványimádás miatt adta az Isten a pogány asszírok fogságába.

A jelenlegi kelták és angolszászok annyira elpogányosodtak, hogy Ézsaiás Próféta jóslata jól illik rájuk.

„Ti ezt mondtátok: Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyezségre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk” – (Ézsaiás 28:18)

Okkult rendszerek egybefüggései

A Halloween a halált ünnepli és dicsőíti, amely egyben a luciferi titkos társaságok általános jellemzője. A kivájt tök, csontok, koponyák jelképei, mind ugyanazt jelképezik. Az egyik ilyen kapcsolódási pont a Samhain/Halloween ősi áldozati ünnep, amely minden év október 31-én van megtartva. Az ünnepet megtartja a sátán egyháza és a Bohemian Grove politikai elit egyaránt.

A sátánista egyház főpapja Blanche Barton.

„Ez [Halloween] a legjámborabb embernek is megadja a lehetőséget arra, hogy egy éjszaka erejéig belekóstoljon a gonoszságba. Módjukban áll táncot lejteni az ördöggel… Azt látom, hogy ezen az éjszakán a világ minden táján összejönnek a sátánisták kis csoportjai, … hogy poharat emeljenek a pokol seregeire” – olvasható a Church of Satan weboldalán.

A Bohemian Grove egy elit klub, ahol a tagok legjavát politikusok és az üzletemberek teszik ki. Ezek minden nyáron találkoznak valahol.

Az itt lévő szertartás a „gondok elégetése” megnevezésnek örvend. A résztvevők egy druida kámzsákba öltöznek és egy nagy bagolynak emberáldozatot mutatnak be jelképesen. A bagoly is egy Halloween jelkép, amely a Baál és a Molock imádatához vezethető vissza.

bb1

bbb

A Halloween és a karácsony ünnepe egyaránt nagy bevételekhez juttatják az ezzel kapcsolatos kellékek forgalmazóit. A multi vállalatokat.

Semmiképpen nem mondjuk azt, hogy ne ünnepeljük a karácsonyt, vagy ne tiszteljük halottjainkat. Sőt a tisztelet és megemlékezés mindenképpen jár nekik. Az év többi napján?

Forrás: idokjelei.hu

Hozzászólások

Megmérgezheti a kutyádat a jácint

Megmérgezheti a kutyádat a jácint

Kerti növények, amelyek veszélyesek, de akár halálosak is lehetnek a kedvencedre nézve.

Fantom kengurukat láttak az Egyesült Államokban

Fantom kengurukat láttak az Egyesült Államokban

Senki sem tudja, hogy mi állhat ezeknek a dolgoknak a hátterében.

Meghalt Paul Alexander, aki több mint 70 évig élt vastüdőben

Meghalt Paul Alexander, aki több mint 70 évig élt vastüdőben

A férfi 78 éves volt.

Rasszista metaforák lehetnek A dzsungel könyvében

Rasszista metaforák lehetnek A dzsungel könyvében

Kedvenc mesék sötét titkai.

Zombiszarvas-vírus

Zombiszarvas-vírus

Még nem tudni, hogy emberekre is átterjedhet-e a vadon élő állatokra rendkívül fertőző, halálos betegség.

Az orr hossza befolyásolhatja, hogy meddig fog élni a kutya

Az orr hossza befolyásolhatja, hogy meddig fog élni a kutya

Egy új kutatás szerint a fej formája, a testméret és a nem együttesen határozhatja meg, hogy hány évig élhetnek a kutyák.

A történelem legbotrányosabb kegyelmei

A történelem legbotrányosabb kegyelmei

Nem Novák Katalin az első, aki felháborítja az embereket a döntésével.

A tudomány szerint ezek a legborzasztóbb halálozási okok

A tudomány szerint ezek a legborzasztóbb halálozási okok

A halál öt legrémisztőbb fajtája.

Valentin-napi bűncselekmények

Valentin-napi bűncselekmények

Megoldatlan bűnügyek, amelyeket a szerelmesek napján követtek el.

Emberi hamvakat rejtett a strandon talált palack

Emberi hamvakat rejtett a strandon talált palack

Elképesztő történetek palackpostákról.

http://ujhazak.com