Tudományos magyarázatok az ördögűzésre és más természetfeletti jelenségekre

Létezik logikus magyarázat a lélekvándorlásra, a gonosz érzékelésére, a kísértetjárta helyekre, de arra is, ha valaki szellemet lát.A paranormális és természetfeletti jelenségek megosztják az emberiséget. A szkeptikusok mindig valamilyen földhözragadt magyarázatot keresnek, mások úgy gondolják, hogy annyira keveset tudunk még mindig a világról, hogy akár létezhetnek is ilyen jelenségek, de azokból sincs hiány, akik maximálisan elhiszik, hogy léteznek nem erről a világról származó erők.

Most a harmadik táborhoz tartozókat lombozhatja le az a tény, hogy az alábbi tíz természetfelettinek vélt jelenségre már létezik tudományos magyarázat.

Miért hisszük egyes helyekről, hogy kísértetjárta? – Vic Tandy furcsa dolgot tapasztalt egy gyárban, amiről azt hallotta, hogy szellemjárta. A tudós úgy érezte, hogy hirtelen lehűlt a levegő, szomorúság fogta el, a szeme sarkából pedig egy szürke alakot vett észre. Tandy annyira félelmetesnek érezte az élményt, hogy beletelt némi időbe, mire sikerült összeszednie a bátorságát, ám mire ránézett volna a jelenésre, addigra az eltűnt.

A NASA egyik tanulmánya szerint a szem rezonanciafrekvenciája 18 Hz. A szóban forgó gyárban valószínűleg ilyen frekvenciájú rezgések lehettek, amit Tandy a szeme rezgése miatt szürke foltként érzékelt.

Tandy azért tesztelte magát, mert biztosra vette, hogy a különös élményt infrahangok okozzák, amiknek a frekvenciája alacsonyabb annál, mint amit az emberi fül képes meghallani. Pár évvel később néhány kutató úgy döntött, hogy utánajár Tandy elméletének.

Amikor a tudósok a kanyargós folyosókon jártak, akkor ők is érzékelték a hőmérséklet változást, néhányuk pedig furcsa jelenést is látott. Azok, akik nem érzékelték az infrazajt, semmi különöset sem pillantottak meg.

A legkézenfekvőbb magyarázat azonban arra, hogy Tandy szellemet látott az, hogy előre szóltak neki arról, hogy a gyárban kísértetek vannak. Ennek következménye, hogy sokan eleve úgy érkeznek a helyszínre, hogy meg akarják tapasztalni az élményt, amiben hajlamosak hinni.

Miért hisznek az emberek a testen kívüli élményekben? – A tudósok fantáziáját is felkeltette, hogy vajon tényleg létezik-e testen kívüli élmény. A kutatók egy csoportja azt találta ki, hogy fognak egy kis kártyát, amire felírnak egy üzenetet, majd azt a kórház egyik gépének tetején hagyják. Amikor a kutatók megkérdezték a kísérlet három alanyát, hogy sikerült-e elhagyniuk a testüket, akkor a résztvevők igennel feleltek, de egyikük sem látta a kártyát.

A furcsa az volt, hogy az alanyok senkit sem akartak becsapni, nem hazudtak az élményeikről. A kutatásban részt vett egy olyan nő is, aki azt állította, hogy tudatosan képes elhagyni a testét. Őt gépekre kötötték, majd megkérték, hogy hagyja el a testét.

A vizuális központ ekkor teljesen inaktívvá vált, tehát az agynak az a része, amely a mentális képekkel társult, vagyis a nő nem hazudott, mert tényleg látta kívülről a testét, ám szó sincs asztrális utazásról, mert a jelenség tudományos magyarázata az, hogy a nő képes volt hallucinálni, ha akart.

Miért hisznek az emberek a horoszkópjukban? – Michael Gauquelin egyszer hirdetést adott fel, amiben azt ajánlotta, hogy teljesen ingyen és egyénileg elemzi az emberek személyiségét, ha elküldik neki a születési dátumokat.

A jelentkezők 94 százaléka azt állította, hogy tökéletesen illett rá Gauquelin jellemzése, ami azért furcsa, mert a férfi pontosan ugyanazt az elemzést küldte el az összes jelentkezőnek. A tudomány szerint ez a „Forer-hatás”, vagyis az a jelenség, amikor az emberi agy hajlamos elhinni, hogy két egymáshoz nem kapcsolódó esemény kapcsolódik egymáshoz.

A jelenséget Bertram R. Forerról nevezték el, mert ő is elvégzett egy hasonló kísérletet. Forer egyetemi hallgatóknak adott személyiségelemzéseket, amelyekben ezt állította: „Nagy szüksége van másokra, akik kedvelik és csodálják.”

A kutatás eredményéből kiderült, hogy még ennek a nagyon művelt csoportnak is a 85 százaléka biztos volt abban, hogy teljesen igaz Forer jellemzése.Miért érzik az emberek a gonosz jelenlétét? – Egy csapat tudós bekötötte az emberek szemét, majd két robot közé állították őket. A gépek beállítása úgy nézett ki, hogy amikor az alanyok mozgatták az ujjukat, ami az előttük álló robothoz volt erősítve, akkor a mögöttük lévő robot utánozta a mozgásokat. Abban nem volt semmi különleges, amikor a robot hátulról megbökte az embereket.

Amikor azonban a tudósok késleltetni kezdték a hátsó robot mozgását, akkor az alanyoknak olyan érzése támadt, mintha valaki állna mögöttük. Néhányuknak az a gondolata támadt, hogy láthatatlan emberek veszik körül.

Ahogy a tudósok késleltetni kezdték a robotok mozgását, úgy a vizsgált személyek azt érezték, hogy felelősek a mozgásokért. Mindebből az derült ki, hogy az agy nem tudja összekapcsolni a két folyamatot, és olyan érzetet kelt, mintha egy idegen lenne a közelben.

A kutatók szerint ez elsősorban a mentális betegekre jellemző, valamint azokra, akik extrém stressznek vannak kitéve, vagy kimerültek. Ők elvesztik azt a képességüket, amivel nyomon követnék az elméjük és a mozdulataik közti kapcsolatot.

Hogyan működnek az ördögűzések? – A démoni megszállásról sokan azt gondolják, hogy nem kell ahhoz tudomány, hogy az ember rájöjjön a magyarázatra, hiszen arról van szó, hogy a múltban az emberek félreértették a skizofréniát, az epilepsziát és más mentális betegségeket, ezért az emberek bebeszélték maguknak, hogy démoni megszállás alatt állnak. De vajon mi a tudomány álláspontja?

Úgy tűnik, hogy a kutatók szerint is az emberi elmében rejlik a válasz. A XVI. században IV. Henrik király azt kérte a papoktól, hogy kísérletezzenek egy nőn, aki azt állította, hogy megszállta egy démon.

A papok hamis szenteltvízzel kezdték az ördögűzést, hamis vaskeresztet nyomta a nő homlokára, latin szöveget olvastak fel, de nem a Bibliából. A nő mindennek ellenére eljátszotta az Ördögűző összes jelenetét és fájdalomtól szenvedett.

Az egyáltalán nem biztos, hogy a nő át akarta verni az embereket, mert tényleg elhitte, hogy megszállták, ahogy még napjainkban is sokan bebeszélik maguknak, hogy démon bújt beléjük, pedig, ahogy sok más esetben, úgy itt is a tudatalatti szórakozik az emberrel.

Miért látnak az emberek szellemeket? – Nem jelenthetjük ki, hogy mindenki hazudik, aki azt állítja, hogy szellemet lát. Habár ennek okát elég nehéz megmagyarázni, a pszichológusok mégis találtak egy közös pontot az általuk vizsgált emberek viselkedésében.

Egy felmérés eredménye szerint az idősebb özvegy amerikaiaknak nagyjából a fele hallucinálta már az elhunyt házastársát. A szóban forgó özvegyek általában szokatlan környezetben vannak elszigetelve, a hallucináció pedig jellemzően rendkívül stresszes időszakban következik be. A pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szélsőséges stressz és a magány okozhat hallucinációkat.

Miért hisznek az emberek az előző életekben? – A tudomány szerint elképesztően egyszerű magyarázata van annak, hogy miért hiszik egyesek azt, hogy előző életében Jeanne d’Arc vagy egy ősi egyiptomi munkás lehetett. A tudósok szerint ezeknek az embereknek csupán nagyon rosszak az emlékeik.

A Maastrichti Egyetem kutatócsoportjának kísérletében olyan emberek vettek részt, akik biztosan voltak abban, hogy emlékeznek a korábbi életükre. Az alanyok elolvastak egy névlistát, majd másnap egy új listát kaptak, amin ugyanazoknak a híres embereknek a nevei szerepeltek, mint a korábbi listán, csak összekeverve.

Akik azt hitték, hogy emlékeznek az előző életükre, azok makacsul állították, hogy a listán szereplő nevek egyikének a reinkarnációja. A kutatók szerint arról van tehát szó, hogy a résztvevők emlékei könnyen összetéveszthetők.

Amikor nem emlékszünk arra a helyre, ami ismerősnek tűnik, akkor az agyunk történeteket kezd kitalálni, hogy megmagyarázza mi történt, kikkel találkozhatunk. A tudósok úgy gondolják, hogy ugyanez a helyzet az előző életekkel is.Mitől olyan szédületesek a szeánszok? – 1972-ben egy pszichológus csapat nyolc embernek mesélte el egy „Philip Aylesford” nevű ember történetét, majd arra kérték az alanyokat, hogy idézzék meg a szellemét. A legnagyobb meglepetésükre, sok különös dolog történt.

A szeánsz közben megmozdult az asztal, ami egyszer két lábra emelkedett. A fények villódzani kezdtek, a résztvevők hangokat hallottak, amiből arra következtettek, hogy Philip válaszol a kérdéseikre, ami azért lehetetlen, mert Philip Aylesford valójában soha nem élt, csak a pszichológusok találták ki a karaktert és annak életét. Az alanyok mégis meggyőzték magukat arról, hogy megidézték a szellemet, tehát az ideomotoros hatás dolgozott.

Miért gondolják azt emberek, hogy elrabolták őket az ufók? – Némelyik kísérlet szerint az emberek csak álmodták, hogy elrabolták őket a földönkívüliek. Az egyik kutatásban 20 olyan ember vett részt, aki képes volt a tudatos álmodásra.

Az alanyoknak azt mondták, hogy kísérletet végeznek rajtuk alvás közben. Az emberek 35 százaléka azt állította, hogy látta az idegeneket az ágya körül, akik megpróbálták elrabolni. A kutatók szerint a résztvevőknek csak arra kellett gondolniuk, hogy elviszik őket a földönkívüliek, az agyuk máris idegen emberrablásról szóló történetet kreált ebből.

A kutatók véleménye az, hogy valószínűleg ez minden embernél így történik, aki azt hiszi, hogy elrabolták a földönkívüliek. Sok esetben az elrablás az alvásparalízisnek (alvás bénulásnak) tudható be. Ez akkor jelentkezik, amikor felébredünk, és csak egy-két percig tart.

Aki alvásparalízist él át, az a szemén kívül más izmát nem képes megmozdítani, tehát meg sem tud szólalni. A jelenséget gyakran kíséri félelemérzet, de hallucinációk és testen kívüli élmények is társulhatnak hozzá.

Hogyan működik egy Ouija tábla mozgása? – Amikor a társainkkal rátesszük az ujjunkat a Ouija tábla planchette-ájára, akkor az hirtelen mozogni kezd, mert nem kell ahhoz nagy erő, hogy megmozduljon.

Amellett, hogy a planchette tényleg mozogni kezd, még az is igaz, hogy lehetséges, hogy a résztvevők elhiszik, hogy nem ők mozgatják, ugyanis a tudomány ezt nevezi „ideomotoros hatásnak”. Ilyenkor a testünk apró, tudatalatti mozgásokat végez.

Ha kérdést teszünk fel a Ouija táblának, akkor azt a tudatalattink válaszolja meg úgy, hogy finoman mozgatja az izmainkat anélkül, hogy annak tudatában lennénk. A tudomány szerint tehát az ujjunkban kis izmok mozognak azért, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre.

(Forrás: noiportal.hu)


Hozzászólások

Megdöbbentő szellemtörténetek

Megdöbbentő szellemtörténetek

Állítólag megtörtént, sokkoló kísértethistóriák.

Ne kövesd el ezeket a hibákat az év vége felé!

Ne kövesd el ezeket a hibákat az év vége felé!

Érdemes megfogadnod az angyalok tanácsait, ha jól szeretnéd zárni az esztendőt!

Gyertyamágiák, amelyekkel elérheted, hogy akár egy hét alatt teljesüljön a kívánságod

Gyertyamágiák, amelyekkel elérheted, hogy akár egy hét alatt teljesüljön a kívánságod

Gyors és könnyű varázslatok.

Őszi életjavító tanács

Őszi életjavító tanács

Válassz egy lapot a neked szóló bölcsességért!

A számok őszi jóslata

A számok őszi jóslata

Neked mit üzen a számmisztika a születésed napja alapján?

Az Erdők szelleme elárulja, hogy teljesül-e a kívánságod!

Az Erdők szelleme elárulja, hogy teljesül-e a kívánságod!

Válassz egy lapot az alábbiak közül, ha szeretnéd tudni, hogy mire számíthatsz a vágyaddal kapcsolatban!

Hét tanács a rossz karma ellen

Hét tanács a rossz karma ellen

Így javíthatsz a életeden!

Uriel tanácsai segítenek bebiztosítani a szerencsét szeptemberre

Uriel tanácsai segítenek bebiztosítani a szerencsét szeptemberre

Igazi mázlistának érezheted magad, ha megfogadod a hónap angyalának tanácsait.

Ismerd meg a Japán hitvilág legvarázslatosabb állatait!

Ismerd meg a Japán hitvilág legvarázslatosabb állatait!

Misztikus teremtmények és képességeik.

Átok, rontás és fekete mágia elleni varázslatok

Átok, rontás és fekete mágia elleni varázslatok

Szombaton, fogyó hold idején vagy telihold napján elvégezhető szertartások.

http://ujhazak.com