Tudományos magyarázatok az ördögűzésre és más természetfeletti jelenségekre

Létezik logikus magyarázat a lélekvándorlásra, a gonosz érzékelésére, a kísértetjárta helyekre, de arra is, ha valaki szellemet lát.A paranormális és természetfeletti jelenségek megosztják az emberiséget. A szkeptikusok mindig valamilyen földhözragadt magyarázatot keresnek, mások úgy gondolják, hogy annyira keveset tudunk még mindig a világról, hogy akár létezhetnek is ilyen jelenségek, de azokból sincs hiány, akik maximálisan elhiszik, hogy léteznek nem erről a világról származó erők.

Most a harmadik táborhoz tartozókat lombozhatja le az a tény, hogy az alábbi tíz természetfelettinek vélt jelenségre már létezik tudományos magyarázat.

Miért hisszük egyes helyekről, hogy kísértetjárta? – Vic Tandy furcsa dolgot tapasztalt egy gyárban, amiről azt hallotta, hogy szellemjárta. A tudós úgy érezte, hogy hirtelen lehűlt a levegő, szomorúság fogta el, a szeme sarkából pedig egy szürke alakot vett észre. Tandy annyira félelmetesnek érezte az élményt, hogy beletelt némi időbe, mire sikerült összeszednie a bátorságát, ám mire ránézett volna a jelenésre, addigra az eltűnt.

A NASA egyik tanulmánya szerint a szem rezonanciafrekvenciája 18 Hz. A szóban forgó gyárban valószínűleg ilyen frekvenciájú rezgések lehettek, amit Tandy a szeme rezgése miatt szürke foltként érzékelt.

Tandy azért tesztelte magát, mert biztosra vette, hogy a különös élményt infrahangok okozzák, amiknek a frekvenciája alacsonyabb annál, mint amit az emberi fül képes meghallani. Pár évvel később néhány kutató úgy döntött, hogy utánajár Tandy elméletének.

Amikor a tudósok a kanyargós folyosókon jártak, akkor ők is érzékelték a hőmérséklet változást, néhányuk pedig furcsa jelenést is látott. Azok, akik nem érzékelték az infrazajt, semmi különöset sem pillantottak meg.

A legkézenfekvőbb magyarázat azonban arra, hogy Tandy szellemet látott az, hogy előre szóltak neki arról, hogy a gyárban kísértetek vannak. Ennek következménye, hogy sokan eleve úgy érkeznek a helyszínre, hogy meg akarják tapasztalni az élményt, amiben hajlamosak hinni.

Miért hisznek az emberek a testen kívüli élményekben? – A tudósok fantáziáját is felkeltette, hogy vajon tényleg létezik-e testen kívüli élmény. A kutatók egy csoportja azt találta ki, hogy fognak egy kis kártyát, amire felírnak egy üzenetet, majd azt a kórház egyik gépének tetején hagyják. Amikor a kutatók megkérdezték a kísérlet három alanyát, hogy sikerült-e elhagyniuk a testüket, akkor a résztvevők igennel feleltek, de egyikük sem látta a kártyát.

A furcsa az volt, hogy az alanyok senkit sem akartak becsapni, nem hazudtak az élményeikről.

A kutatásban részt vett egy olyan nő is, aki azt állította, hogy tudatosan képes elhagyni a testét. Őt gépekre kötötték, majd megkérték, hogy hagyja el a testét.

A vizuális központ ekkor teljesen inaktívvá vált, tehát az agynak az a része, amely a mentális képekkel társult, vagyis a nő nem hazudott, mert tényleg látta kívülről a testét, ám szó sincs asztrális utazásról, mert a jelenség tudományos magyarázata az, hogy a nő képes volt hallucinálni, ha akart.

Miért hisznek az emberek a horoszkópjukban? – Michael Gauquelin egyszer hirdetést adott fel, amiben azt ajánlotta, hogy teljesen ingyen és egyénileg elemzi az emberek személyiségét, ha elküldik neki a születési dátumokat.

A jelentkezők 94 százaléka azt állította, hogy tökéletesen illett rá Gauquelin jellemzése, ami azért furcsa, mert a férfi pontosan ugyanazt az elemzést küldte el az összes jelentkezőnek. A tudomány szerint ez a „Forer-hatás”, vagyis az a jelenség, amikor az emberi agy hajlamos elhinni, hogy két egymáshoz nem kapcsolódó esemény kapcsolódik egymáshoz.

A jelenséget Bertram R. Forerról nevezték el, mert ő is elvégzett egy hasonló kísérletet. Forer egyetemi hallgatóknak adott személyiségelemzéseket, amelyekben ezt állította: „Nagy szüksége van másokra, akik kedvelik és csodálják.”

A kutatás eredményéből kiderült, hogy még ennek a nagyon művelt csoportnak is a 85 százaléka biztos volt abban, hogy teljesen igaz Forer jellemzése.Miért érzik az emberek a gonosz jelenlétét? – Egy csapat tudós bekötötte az emberek szemét, majd két robot közé állították őket. A gépek beállítása úgy nézett ki, hogy amikor az alanyok mozgatták az ujjukat, ami az előttük álló robothoz volt erősítve, akkor a mögöttük lévő robot utánozta a mozgásokat. Abban nem volt semmi különleges, amikor a robot hátulról megbökte az embereket.

Amikor azonban a tudósok késleltetni kezdték a hátsó robot mozgását, akkor az alanyoknak olyan érzése támadt, mintha valaki állna mögöttük. Néhányuknak az a gondolata támadt, hogy láthatatlan emberek veszik körül.

Ahogy a tudósok késleltetni kezdték a robotok mozgását, úgy a vizsgált személyek azt érezték, hogy felelősek a mozgásokért. Mindebből az derült ki, hogy az agy nem tudja összekapcsolni a két folyamatot, és olyan érzetet kelt, mintha egy idegen lenne a közelben.

A kutatók szerint ez elsősorban a mentális betegekre jellemző, valamint azokra, akik extrém stressznek vannak kitéve, vagy kimerültek. Ők elvesztik azt a képességüket, amivel nyomon követnék az elméjük és a mozdulataik közti kapcsolatot.

Hogyan működnek az ördögűzések? – A démoni megszállásról sokan azt gondolják, hogy nem kell ahhoz tudomány, hogy az ember rájöjjön a magyarázatra, hiszen arról van szó, hogy a múltban az emberek félreértették a skizofréniát, az epilepsziát és más mentális betegségeket, ezért az emberek bebeszélték maguknak, hogy démoni megszállás alatt állnak. De vajon mi a tudomány álláspontja?

Úgy tűnik, hogy a kutatók szerint is az emberi elmében rejlik a válasz. A XVI. században IV. Henrik király azt kérte a papoktól, hogy kísérletezzenek egy nőn, aki azt állította, hogy megszállta egy démon.

A papok hamis szenteltvízzel kezdték az ördögűzést, hamis vaskeresztet nyomta a nő homlokára, latin szöveget olvastak fel, de nem a Bibliából. A nő mindennek ellenére eljátszotta az Ördögűző összes jelenetét és fájdalomtól szenvedett.

Az egyáltalán nem biztos, hogy a nő át akarta verni az embereket, mert tényleg elhitte, hogy megszállták, ahogy még napjainkban is sokan bebeszélik maguknak, hogy démon bújt beléjük, pedig, ahogy sok más esetben, úgy itt is a tudatalatti szórakozik az emberrel.

Miért látnak az emberek szellemeket? – Nem jelenthetjük ki, hogy mindenki hazudik, aki azt állítja, hogy szellemet lát. Habár ennek okát elég nehéz megmagyarázni, a pszichológusok mégis találtak egy közös pontot az általuk vizsgált emberek viselkedésében.

Egy felmérés eredménye szerint az idősebb özvegy amerikaiaknak nagyjából a fele hallucinálta már az elhunyt házastársát. A szóban forgó özvegyek általában szokatlan környezetben vannak elszigetelve, a hallucináció pedig jellemzően rendkívül stresszes időszakban következik be. A pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szélsőséges stressz és a magány okozhat hallucinációkat.

Miért hisznek az emberek az előző életekben? – A tudomány szerint elképesztően egyszerű magyarázata van annak, hogy miért hiszik egyesek azt, hogy előző életében Jeanne d’Arc vagy egy ősi egyiptomi munkás lehetett. A tudósok szerint ezeknek az embereknek csupán nagyon rosszak az emlékeik.

A Maastrichti Egyetem kutatócsoportjának kísérletében olyan emberek vettek részt, akik biztosan voltak abban, hogy emlékeznek a korábbi életükre. Az alanyok elolvastak egy névlistát, majd másnap egy új listát kaptak, amin ugyanazoknak a híres embereknek a nevei szerepeltek, mint a korábbi listán, csak összekeverve.

Akik azt hitték, hogy emlékeznek az előző életükre, azok makacsul állították, hogy a listán szereplő nevek egyikének a reinkarnációja. A kutatók szerint arról van tehát szó, hogy a résztvevők emlékei könnyen összetéveszthetők.

Amikor nem emlékszünk arra a helyre, ami ismerősnek tűnik, akkor az agyunk történeteket kezd kitalálni, hogy megmagyarázza mi történt, kikkel találkozhatunk. A tudósok úgy gondolják, hogy ugyanez a helyzet az előző életekkel is.Mitől olyan szédületesek a szeánszok? – 1972-ben egy pszichológus csapat nyolc embernek mesélte el egy „Philip Aylesford” nevű ember történetét, majd arra kérték az alanyokat, hogy idézzék meg a szellemét. A legnagyobb meglepetésükre, sok különös dolog történt.

A szeánsz közben megmozdult az asztal, ami egyszer két lábra emelkedett. A fények villódzani kezdtek, a résztvevők hangokat hallottak, amiből arra következtettek, hogy Philip válaszol a kérdéseikre, ami azért lehetetlen, mert Philip Aylesford valójában soha nem élt, csak a pszichológusok találták ki a karaktert és annak életét. Az alanyok mégis meggyőzték magukat arról, hogy megidézték a szellemet, tehát az ideomotoros hatás dolgozott.

Miért gondolják azt emberek, hogy elrabolták őket az ufók? – Némelyik kísérlet szerint az emberek csak álmodták, hogy elrabolták őket a földönkívüliek. Az egyik kutatásban 20 olyan ember vett részt, aki képes volt a tudatos álmodásra.

Az alanyoknak azt mondták, hogy kísérletet végeznek rajtuk alvás közben. Az emberek 35 százaléka azt állította, hogy látta az idegeneket az ágya körül, akik megpróbálták elrabolni. A kutatók szerint a résztvevőknek csak arra kellett gondolniuk, hogy elviszik őket a földönkívüliek, az agyuk máris idegen emberrablásról szóló történetet kreált ebből.

A kutatók véleménye az, hogy valószínűleg ez minden embernél így történik, aki azt hiszi, hogy elrabolták a földönkívüliek. Sok esetben az elrablás az alvásparalízisnek (alvás bénulásnak) tudható be. Ez akkor jelentkezik, amikor felébredünk, és csak egy-két percig tart.

Aki alvásparalízist él át, az a szemén kívül más izmát nem képes megmozdítani, tehát meg sem tud szólalni. A jelenséget gyakran kíséri félelemérzet, de hallucinációk és testen kívüli élmények is társulhatnak hozzá.

Hogyan működik egy Ouija tábla mozgása? – Amikor a társainkkal rátesszük az ujjunkat a Ouija tábla planchette-ájára, akkor az hirtelen mozogni kezd, mert nem kell ahhoz nagy erő, hogy megmozduljon.

Amellett, hogy a planchette tényleg mozogni kezd, még az is igaz, hogy lehetséges, hogy a résztvevők elhiszik, hogy nem ők mozgatják, ugyanis a tudomány ezt nevezi „ideomotoros hatásnak”. Ilyenkor a testünk apró, tudatalatti mozgásokat végez.

Ha kérdést teszünk fel a Ouija táblának, akkor azt a tudatalattink válaszolja meg úgy, hogy finoman mozgatja az izmainkat anélkül, hogy annak tudatában lennénk. A tudomány szerint tehát az ujjunkban kis izmok mozognak azért, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre.

(Forrás: noiportal.hu)


Hozzászólások

Szellem ellen indult büntetőeljárás

Szellem ellen indult büntetőeljárás

Öt bűncselekmény, amelyek elkövetésével kísérteteket gyanúsítottak meg az emberek.

Milyen rendkívüli eseményben lehet részed a következő héten?

Milyen rendkívüli eseményben lehet részed a következő héten?

Vedd át az Ezüst Boszorkányság Tarot neked szóló jóslatát!

Paranormális helynek tartják a Jó Reménység várát

Paranormális helynek tartják a Jó Reménység várát

A világ legfélelmetesebb kísértetjárta helyei.

Erősítsd meg a párkapcsolatodat egy fűszállal!

Erősítsd meg a párkapcsolatodat egy fűszállal!

Nagyon erős, de csodát nem ígérő, cigány szerelmi mágiák.

Mennyire lehetsz szerencsés a járvány után?

Mennyire lehetsz szerencsés a járvány után?

Válassz egy lapot, ha kíváncsi vagy, hogy hogyan alakulhat a szerencséd az új koronavírus lecsengése után.

A régi idők legelképesztőbb elgondolásai a lélekről

A régi idők legelképesztőbb elgondolásai a lélekről

Évszázadokkal ezelőtt keletkeztek a lélek anyag fejvadászokkal, a zsidó lélek 613 csatornájával, a zombik és az állatok lelkével kapcsolatos hiedelmek.

Egyperces angyalmágiák

Egyperces angyalmágiák

Hat gyors varázslat, amellyel az égiek segítségét kérheted.

Májusi tarot-jóslat

Májusi tarot-jóslat

Ha egy kicsit szeretnél belepillantani a tavasz utolsó havába, akkor válassz egy lapot a lenti képről!

Milyen új életszakaszba léphetsz a közeli jövőben?

Milyen új életszakaszba léphetsz a közeli jövőben?

Az Ajtók Könyve jóskártya elárulhatja, hogy melyik útra léphetsz rá hamarosan.

A járvány után tedd meg, amit elhatároztál!

A járvány után tedd meg, amit elhatároztál!

Az új életedet fogod szolgálni azzal, ha megteszed ezt a néhány dolgot.

http://ujhazak.com