Legális lehet a nyilvános prostitúció Párizsban

Legális lehet a nyilvános prostitúció Párizsban

Jelenleg tilos a nyilvános prostitúció Párizsban, azonban francia képviselők a tiltás visszavonását kezdeményezték, amelyet ha sikerül elfogadtatni a szenátussal március 28-án, akkor a nyilvános prost...