Vatikánban fiatalkorú prostitúció, és sátánizmus dúl

Vatikánban fiatalkorú prostitúció, és sátánizmus dúl

Egy elítélt pedofil pap állításai miatt indított nyomozást az olasz rendőrség. A pap bevallotta, hogy a Szent Római Egyházon belül fiatal prostituált fiúkat ad bérbe. A 46 éves Don Patríció Poggi elm...
Pálmalevelekre írt sorsok

Pálmalevelekre írt sorsok

India kétszáz titkos könyvtárában őrzik, azt a 110 millió darab jóslatot, amit évezredekkel ezelőtt jegyeztek le a bölcsek. Él Indiában egy legenda, amely szerint több ezer évvel ezelőtt, a kiválasz...