Óriási kérdőjelek???

Azt nem nagyon lehet megkérdőjelezni, hogy a hatalmas és gazdag egyiptomi birodalmat a sok-sok száz kilométer hosszban átszelő Nílus a folyóvízi hajózást, a vízi-úti szállítást is, amint egyébként logikus is ez, valószínűleg lehetővé tette a fáraó szorgalmas népe számára. Kézenfekvő lehetett az időnként bővizű folyóvíz erre alkalmas szakaszainak felhasználása. Kérdésként merülhet fel, hogy a korabeli, még a mai szemmel is valóban nagy volumenű építéstechnológiát feltaláló és birodalom-szerte alkalmazó fáraói szakembergárdának voltak-e a Nílusi hajózással kapcsolatos feladatai is?

A sok-ezer éves falfestmények, sík-kőfaragványok tanúsága szerint, a látszólag tucatnyi hajó és csónak-ábrázolások tartalma, témakörei arra a logikusnak látszó következtetésre adnának okot, hogy a Níluson volt a fáraók korában evezős hajó, csónak, hogy valóban: volt, vagy lehetett a folyón valamilyen vízi élet…
Közelebbről megtekintve, elemezve a tényleg sokféle és gazdag vízi-járműveket és a rajtuk ábrázolt „szállítmányt”, egyre több és több kérdőjellel és felkiáltó jellel találkozhatunk! Nézzük meg elsőnek egy papirusz fólián megjelenő hajót, berendezését és terhelését.

1

1. sz. ábra – papiruszra festett jelenet
A három felnőtt és a két súlyosnak látszó, tömör szék együttes, becsülhetően a legalább négyszáz kilós teher súlya alatt, láthatóan csak alig húsz centiméter mélyre merülni látszik a hajó…az evezőből is csak ennyi tűnik el a sík sima felületen (vízben?).

Vagy talán a hajó alja valójában sík felületű? De akkor minek a két evező?
Másutt, kőbe vésett, faragott ábrázolásokon hasonló, kérdőjelekkel teli összkép bontakozik ki a figyelmes szemlélő előtt…Érdemes fenti képen a székek (trónszék?) formáit megfigyelni, de erre még visszatérünk.
Nézzük tovább a korabeli, igen valószínűen stilizáltnak tatható és a korabeli művész által formailag vízi járműnek látszó ábrázolásokat.

2

2. sz. ábra – egy kőbe vésett csónakos jelenet

Itt, és a következő képen is megfigyelhető a fizikailag (statikailag) labilis és valószínűtlen formában az ábrázolt súlyelosztás és helyzet. A 2. ábrán jól látható, hogy a főhelyen terpesz-helyzetben álló alak szinte a levegőben lebeg a csónak pereme felett. A másik, feltehetően női alak a csónak végén áll – ilyen elrendezésben a csónaknak feltétlenül el kellene billennie a jobb oldali vége felé…de nem ez történik az ábrázoláson!
Nézzük meg a 3. sz. ábrát: a három férfialak súlya önmagában elsüllyeszthette volna a csónakot…és mégis, ezen az ábrán láthatóan látszólag stabil a helyzetük. Vízen, vízfelületen ilyen méretű csónakban ez nyilván elképzelhetetlen lenne, ha valóban vízről lenne szó!

A csónak elején álló alak feltehetően mélység-mérést végez a három vékony (talán fém?-) szondával, ami az adott helyzetben inkább művészi fantáziára, mint valós mélység mérésre utalhat. A három felnőtt ember súlya alatt egy vízi jármű már elsüllyedt volna!

3

3. sz. ábra – „három ember egy csónakban…”

Még egy, az előzőekhez igen hasonló csónakos jelenetben, mint a 4. sz. ábrán ez látható, a csónak közepén, súlypontjában egy, trónon ülő nagyobb személyt – arányaiban kisebb, talán törpe méretű személy szolgál ki. Érdekes módon, a trónon ülő „normál-méretű” alak és a mögötte álló, feltehetően női személy mérete azonos, ám az előttük álló, szolgai, vagy esetleg az őket üdvözölni látszó nőalak bár arányos, de törpe-méretű. Kérdéses lehet, hogy a fáraó udvartartásában volt-e udvari törpe, vagy esetleg a ma is létező, afrikai törpeméretű emberekről van-e szó, azaz esetleg egy korabeli bennszülött törzsből származókat fogadtak be az udvarba?

4

4. sz. ábra – egy, az 1. sz. ábrán látható székhez igen hasonló alakú, trónszéken? ülő főalak, láthatóan „előkelő” tartással, vezérlő, talán irányító bottal felszerelkezve.
A kőbe vésett jelenetet II. Ramses, 19. dinasztiabeli fáraó sírkamrájában találták, a kutatók szerint időszámításunk előtti 1300-as évekre volt datálható.
A látszólag vízi járművön itt is van evező a csónakon, akár az 1. sz. ábrán. Csak illúzió-keltés lehetett a művész szándéka?

A bemutatott ábrákon, a több ezer éves ábrázolásokon, valamennyi vízi jármű alakja némileg hasonlít a velencei gondolákra is, sőt, némelyiken még a megemelt díszes orr-kiképzés szinte formai megegyezést is mutat. Az 1. sz. ábrán látható legyezőforma valóban a gondolákon látható, bár ott vízszintesen előre-nyúló a térbeli helyzetük. Az évszázadok, évezredek során a csónakok orr-formája alig változott, az 5. ábrán egy, az előzőektől kissé eltérő orr-kiképzést is láthatunk.

5

5. sz. ábra – az egyszemélyes, szinte libasorban menetelő csónakokban részben álló, de részben egy trónus-szerű emelvényen ülő alakok is láthatók.

Visszatérve a bevezető gondolatra, bizonyosan állítható, hogy a több ezer éves egyiptomi ábrázolásokon látható csónakok, vagy kisebb hajók egy percig sem lettek volna képesek a vízen maradni. Labilitásuk, terhelésük, alakjuk erre teljesen alkalmatlan volt, lehetett. A különféle folyami vízi járművek merülése, így például a balatoni vitorlásoké, a méretüktől függően egy métertől akár másfél méterig is terjedhet. Az egyiptomi csónakok-hajók rajzai, ábrái, most már talán soha ki nem deríthető okból, valójában egy nagy, évezredeket átívelő átverés részei? tehető fel a megválaszolhatatlan kérdés…

Dr. Domján József, igazságügyi mérnök-szakértő


Hozzászólások

A tükörhatás

A tükörhatás

A tükörhatás maga a Kvantumfizika egyik eszköze. Ez az elmélet azt takarja, hogy mi magunkat hogyan is látjuk másokban. A saját lelkünk tükröződik vissza a másik személyében, az adott viselkedésében. ...

Net prostik, fake-ek, celebek

Net prostik, fake-ek, celebek

Napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek a közösségi portálok. Fő célja az ismerősök követése események illetve gondolatok megosztása, amik számunkra fontosak közel áll hozzánk. Találhatunk rajta hí...

Zsákutca

Zsákutca

Mindenki hallott már róla, hogy bizonyos nézetek szerint: férfi és nő között nincsen barátság. A legtöbbször elhangzó klisé ilyenkor a nemek közti különbségekre hivatkozik. Ez pediglen cáfolhatatlan...

Kókusztej

Kókusztej

Nem pontosan értem, hogy mi a különbség az icipici és a nagyon sok között. Úgy a gyakorlati relevanciák sűrűjében hezitálva. Icipici elváltozás, éppen csak egyetlen sejt megnagyobbodása és megszül...

5 évesen lett anya

5 évesen lett anya

Az eset 1939 tavaszán történt. Lina Medina ekkor mindössze az ötödik életévét töltötte be. Édesanyja indián ősöktől származott, mikor látta, hogy kislánya hasa egyre inkább dagad, felkereste Dr. Gerar...

És mégis???

És mégis???

Napjainkban már bátran leírhatjuk, hogy évszázados a nagy kérdés…és bizonyosan ezrekre tehető az „igenek” és a „nemek” száma: vajon valóban jártak-e már valamikor földünkön más égitestekről származó é...

Könnyen meg lehet előzni az Alzheimer kórt, és a rossz helyesírást

Könnyen meg lehet előzni az Alzheimer kórt, és a rossz helyesírást

A mostani, fiatal generációnál már évek óta megfigyelhető, hogy a gyerekek egyre kevésbé szeretnek olvasni. Ez sok mindennek betudható, a televíziótól az internetig. Pedig számos nyomós oka van annak,...

Mire érdemes odafigyelni egy távkapcsolatban?

Mire érdemes odafigyelni egy távkapcsolatban?

Amikor egy férfi és egy nő találkoznak, randevúznak, majd egymásba szeretnek, nem igazán gondolnak a jövőre. Ha pár hónap múlva kiderül, hogy kénytelenek távkapcsolatot folytatni, nem biztos, hogy min...

Egy nem emlegett évforduló

Egy nem emlegett évforduló

1919. március 21-én kiáltották ki a magyar Tanácsköztársaságot. Néhány évtizeddel ezelőtt még ünnepelték az iskolákban, voltak állami megemlékezések és a médiában is az egyik vezető téma volt. A re...

Sértett szülők gyermeke

Sértett szülők gyermeke

Manapság sok családban előfordul, hogy a szülők nem jönnek ki egymással, és válásra adják a fejüket. Nem mindegy azonban, hogy milyen kapcsolat marad a két felnőtt között. Az esetek kisebbik részében...

http://ujhazak.com