Földönkívüli képződmények szándékai a földlakókkal, avagy a döbbenetes valóság! – videók + 2 film

Olvasmányos cikkünkben választ kaphatunk a földönkívüliek aggályos tevékenységével kapcsolatban Földünkön.


A múlt évszázadban embermillióknak volt része azonosítatlan repülőtárgyak látványában. Egyre többen állították azt, hogy a földönkívüliek elrabolták őket egy lebegő UFO járműbe, ahol rémisztő és meglehetősen sötét dolgokat tettek velük.

kö

Az esetekkel sajnos az a baj, hogy némelyik kitaláció, vagy éppen a hiányos emlékek miatt kézzel foghatatlanok az előadott események. Sőt léteznek olyan esetek is, amikor egyenesen a mondva csinált történetek elmebajnak tűnnek és valójában azok is!

Voltak azonban a történetek között olyan események, amelyek mégis felkeltették néhány elismert kutató érdeklődését. Ezek az emberek megpróbáltak behatóbban foglalkozni az esetekkel és a hiányzó emlékeket okkult praktikákkal akarták visszahozni, méghozzá a regressziós hipnózissal. Az eredmények kapcsán döbbenetes, ugyanakkor meglehetősen aggasztó dolgok kerültek napvilágra.

Az UFO, elrablás jelenség és a 30 éven át folyó kutatások eredményei közül néhány dolog napvilágra került. Az alábbi összefoglalós olvasmányban nincs lehetőség az adatok és bizonyítékok részletes ismertetésére.

Idegenek világa

Az idegen lények állítólag már megérkeztek bolygónkra, hogy titokban átvegyék az irányítást. Úgy tűnik, hogy céljukat hamarosan elérik és választást számunkra nem hagynak.

A kutatásokból kiderül, hogy a Földünkre látogató idegen intelligencia sokkal fejlettebb, mint a mi civilizációnk világa. Ezek a képződmények különféle integráló, telepatikus-hierarchikus társadalomban élnek. Kommunikációjuk alapját a telepátia képzi. Ez azt jelenti, hogy ezek a képződmények bizonyos távolságon belül gondolatcserére képesek más lényekkel való kommunikációjuk során. Probléma a dologban az, hogy egymás gondolatait ismerik, amely agresszíven befolyásolja, keretek közé helyezi az önálló személyiséget és egyéniséget. Sőt ezek kialakulását még a csírájában is elfolytja. Ezt azonban számukra lehetetlenné lehet tenni.

ufo

Ezentúl nevezzük a földönkívüli intelligenciát olyan képződményeknek, amelynek neve olvasatunkban BDA (bukott démoni angyalok).

Később rájöhetünk arra, hogy miért is BDA a képződmények neve.

Visszakanyarodva rájuk, számukra rendkívül fontos a hierarchia, amely úgy nyilvánul meg, hogy hasonlóképpen öltözködnek, viselkednek és gondolkodnak. Ezért valamiféle társadalmi egységet érvényesítenek köreikben. Az ilyen világban azonban az egyén alárendelődik, hogy szükségleteit kielégítse a lázadás lehetőségét abszolút kizárva. A BDA társadalomban az önálló egyéniség alapjában véve halva született, azaz meg sem történt! Az érzelmek kifejezése lehetetlen. Olyan fogalom számukra, mint a szeretet megélése, a zene élvezete, tánc, kultúra, költészet lehetetlen és elérhetetlen. Ezek az értékek számukra a feledés homályába vesztek és ismeretlenek maradnak.

A BDA-k számára nem létezik más, mint a logika, matematika, igazodás, funkcionalitás. Számukra ezeket az eszközöket társadalmuk magja határozza meg, nekik ez a rend.

uu

A BDA civilizációt több meghatározó faj alkotja. A klasszikus kicsi és magasabb szürke nagyfejű és sötét nagy szemű idegenek. Jellemzőek az aránytalanul hosszú kar és ujj. Máskülönben léteznek rovarszerű idegenek, amelyek inkább az imádkozó sáskához hasonlóak, illetve a hüllőszerű képződmények is a BDA civilizációhoz tartoznak.

Vannak egyes fajok, amelyek hozzánk, emberekhez hasonlóak, azonban tőlünk eltérő biológiai jellemzőkkel rendelkeznek. Ezek a képződmények a bőrükön keresztül veszik fel Földünkön az itteni létfenntartáshoz szükséges anyagokat.

A szürke idegenek esetében látszik a kis száj és orrnyílás, de semmiféle biológiai funkciójuk ezeknek nincs.

Felmerül a kérdés, hogy a hierarchiában létezik egy olyan BDA faj, amely egyes földönkívüli fajokat biológiailag integrálja egy bizonyos hibridizáció segítségével?

Ha ez így van, akkor hogyan létezik az, hogy az Univerzumban a mérhetetlen távolságokban különféle értelmes fajok eltérő környezet és fejlődési folyamatot maga mögé utasítva biológiailag hasonlóak legyenek, amely a hibridizáció egyik feltétele? A lehetetlennek tűnő kérdésre a lehetetlen válasz nem más, mint a pánspermia elmélete.

Ez nem jelent mást, mint a világűrben keringő üstökösök belsejében lévő csírákat az égi vándorok szórták szét galaxis szerte. Ezzel a módszerrel „termékenyítették” meg az életre való bolygókat.

A helyzet az, hogy a dologgal kapcsolatosan a tudomány is igencsak foglalkozik, hiszen a közelmúlt üstökös szondái adataira alapozva a cardiffi egyetem asztro- biológusai a pánspermia elméletét ecsetelték.

Impact

A tudományos megállapítások soraiban meg kell említenünk a Stardust űrszondát, amely 2004-ben a Wild 2-üstököst látogatta meg. A Deep Impact szonda pedig 2005-ben a Tempel 1-üstökösbe csapódott. Az előző esetben a szénhidrogén molekulák egész sorát lelte az üstökösön. A Deep Impact lövedékének becsapódása pedig rávilágított arra, hogy az üstökös belsejében szerves molekulák és kevés por keveréke van. Ez a felfedezés azért is lehet érdekes, mert egyes esetekben a porrészecskék katalizátorként működhetnek és felszínükön az egyszerűbb szerves molekulák bonyolult struktúrái jöhetnek létre! Ugyebár a semmiből! Tudományos ismérvek alapján az üstökösök belsejében rejlő radioaktív bomlások során felszabaduló hő miatt a víz évmilliókon át folyékony halmazállapotban maradhat. Ez lehetőséget teremthet ideális közegként a kialakuló élet elsődleges fázisához. Mondhatnánk úgy is, hogy ezekben az üstökösökben a szerves molekuláknak, pornak és víznek köszönhetően minden lehetőség fennáll az élet kialakulásához. Ezek a kedvező feltételek időtlen időkig az élet csírája fennmaradását is jelenthetik! A tudósok fontos érvnek tartják azt is, hogy ez csak néhány üstökös, amely az élet esetleges kialakulásához megtartotta a feltételeket.

Visszatérve a BDA képződményeihez a hüllőszerű fajok szerepéről keveset tudunk, a rovarszerű képződmények, pedig a hierarchia csúcsán állnak. Ez azt jelenti, hogy ez a faj mindent felügyel és a legfontosabb döntéseket is azok hozzák. Eztán következnek a magas szürke idegenek, amelyek már kevesebb önálló döntésekkel rendelkezhetnek. Végezetül léteznek a kis szürke idegenek, akik pusztán szolgákként és szinte az önállóságtól megfosztottan és korlátozott döntési lehetőséggel „bírnak”.

Egy ilyen integráló és telepatikus-hierarchikus intelligens képződmény az egyetlen és az egész világegyetemben lévő önállóan gondolkodó, szabad akarattal rendelkező emberi fajt hatalma alá hajthat. Mondhatnánk azt, hogy az álmuk az, hogy az embert magukhoz integrálják. Ez nem fog menni, hiszen az emberek és a BDA képződmények között hatalmas szakadék tátong.

A BDA szándéka az, hogy az emberi fajt beleolvassza saját társadalmába és segítségünkkel galaxisunkat benépesítse!

Földünk alatti idegenek

A földönkívüliek nagy valószínűséggel felderítették galaxisunk bizonyos részét és így bukkanhattak rá Földbolygónkra. Az eltelt évszázadok alatt kialakíthattak bolygónkon olyan helyeket, ahol földalatti létesítményeket hozhattak létre. Ilyen az Antarktisz, illetve az Amerikai Egyesült Államok több pontja. Léteznek továbbá a Föld más tájain lévő BDA állomások, ahol űrhajóik állomásoznak. Ezek a létesítmények feltételezetten New York államban Pine Bush, vagy Coloradóban Boulder város.

uso1

A telepüknek az érdekessége az, hogy ahol a feltételezett bázisaik vannak, általában éjszaka repülnek különféle mezők és utak felett. A jelenségeket legtöbbször fényjelenség kíséri emberi szemszöggel mérve a fák koronájának magasságából elképesztő manőverekkel. Előfordul, hogy a mezők felett hosszú órákon át hangtalanul manővereznek és általában ezeken a pontokon le is szállnak. Ezekben az estekben rukkolnak elő a farmerek és szemtanúk elmondva, hogy elég szokatlan jelenséget láttak. A látványt az emberek körében többnyire halálfélelem kíséri, hiszen eddig nem láttak ilyen tevékenységet egyenesen az égből! A szomorú dolog az, hogy a szemtanú csodálatos emberek nem beszélnek a nagy nyilvánosság előtt arról, amit láttak, mert attól tartanak, hogy bolondnak fogják őket tekinteni.

Űrhajók és maga a láthatatlanság

Akik a témában érdekeltek, azok számára közhely, hogy az UFO jelenségek többnyire háromszög, négyszög, henger, rombusz, illetve repülő csészealj alakban látják az égi azonosítatlan repülőtárgyakat. Az égi jármű, csak akkor vehető ki legélesebben a képről, amikor saját magát megvilágítja. Azonban a hajó többi része továbbra sem kivehető. Ráadásul, ha az űrhajó kikapcsolja fényeit, akkor a megfigyelő szemei elől egyszerűen eltűnik.

Ezek a láthatatlanságok magyarázatot adnak arra, hogy vajon miért nincsenek meggyőző fényképek az UFO jelenség bizonyítása vonatkozásában.

Erről az űrhajóról a felvétel 1983-ban készült New York államban, amikor a Putnam völgy felett háromszög alakú UFO képe rajzolódik ki ultraibolya fény sugárzással. Rejtőzködése Erről az űrhajóról a felvétel 1983-ban készült New York államban, amikor a Putnam völgy felett háromszög alakú UFO képe rajzolódik ki ultraibolya fény sugárzással. Rejtőzködése olyan, mintha a felhők között haladna, amelyet megvilágít. A jelenség hátterében azonban a háttérből jövő erős ultraibolya sugárzás által megvilágított levegőnek a molekulái állnak! A háromszög alakúnak tűnő járműnek elején fényforrás látható. Érdekesnek tűnik még az is, hogy az űrhajó körül fényes plazmaszerű csomókat is megfigyelhetünk.

Mégis mit bizonyítanak ezek az égen repkedő rendkívüli fények, ha az UFO járművek láthatatlanok maradnak? Egyébként meg kell említenünk azt is, hogy ezek az űrhajók sok esetben utánozzák a repülőgépeink navigációs fényeit!

ussso

Ki figyelne egy olyan repülőgép fényeire, amely megáll a levegőben, vagy éppen olyat produkál, ami jelenlegi fejlettségű szintünkhöz képest elképzelhetetlen?

A helyzet hogy, amikor az űrhajók le- és felszállnak, egyszerűen áthatolnak a különféle létesítményeket burkoló több 10 méteres földrétegen. Ezt is teszik az anyagtalan járművek, noha fémből épültek és belsejükben élőlényeket szállítanak! Hogy milyeneket? No, ezt most mindenki fantáziájára bízzuk!

Mit akarnak tőlünk a BDA-k, ha úgy tetszik UFO-k?

A földönkívüli intelligens BDA-k élettelen lények hosszú időkön keresztül tanulmányozzák Földünk élőlényeit. Legyen az a csodás ember, vagy éppen a csodálatos állat! Emberi társadalmunkra azonban nagyon rá vannak kattanva a biológiai felépítésünk miatt. Máskülönben a BDA identitások úgy döntöttek, hogy könnyen integrálhatnak minket saját társadalmukba.

1

El is készítették az integrációs hadműveletet az emberek számára azzal a sorozatos cselekedettel, hogy emberek millióit raboltak el céljaik megvalósítása érdekében. A szabad akarattal rendelkező csodálatos embert bevonták programjaikba, amelyben az ember egy genetikai tenyésztési program részesévé vált. G. A tenyésztőprogramban egy titkos emberszerű hibrideket hoztak létre. Ezek az „emberi” lények a jövőben életben maradhatnak saját Földbolygójukon. Telepatikus képességeikkel könnyen uralhatnak bennünket, magát a színtiszta emberi fajt. Így maradhat életben a Földön az emberi faj!

Ne feledjük, hogy a program több részből áll! Elrablás program, tenyésztő és keresztezés program, integrációs program.

Mit jelentsen az elrablás program?

Az elrablás program a földönkívüliek tevékenységében az elmúlt évszázadokban több millió embert érintett! Ezeket az önrendelkezéssel bíró embereket, akaratukon kívül rabolták el. Módszerük rendkívül hatékony és észrevétlen.

Itt felhívjuk a figyelmet, hogy csak azokat az embereket rabolták el, akiket tudatilag hatalmuk alá tudják hajtani telepátiával. Ráadásul a fejlett technológiájuk segítségével arra is képesek, hogy tárgyakon keresztüllebegve (ház fala, ablaka) elrabolják azokat az embereket, akik fogékonyak az okkultizmusra, telepátiára. Ennél fogva ezeket az embereket elrabolják egy közelben lévő láthatatlan UFO járműbe, amely lehet, hogy ki van világítva, de az is lehet, hogy nem!

2

Az elrablások menete a következőképpen folyik

A BDA képződmények kiválasszák az emberi célszemélyt, majd lakásából, utcáról, vagy éppen az autójából hazafelé tartva elrabolhatják. Legelőször tudatilag megbénítják, de fontosnak tarják azt, hogy a célszemélyt még ezek után is ellenőrzés alatt tartják. Mindeközben az ember a furcsa idegenekkel telepatikus úton kommunikál. A BDA képződmények pedig igyekszenek telepatikus módszerrel megnyugtatni az embert, hogy nincs semmi baj és hogy velük van, ebből nem keletkezik semmiféle problémája.

Ezt követően az embert alávetik különféle beavatkozásoknak, amelyről az Isten úgy döntött, hogy nem kellene megtörténniük. Az ember problémájának vigasztaló lényege az, hogy mindig visszakerül arra a helyre, ahonnan elrabolták. Azonban innentől kezdve az ember tudatát súlyosan negatív manipulációnak teszik ki. A szemétség az a dologban, hogy a BDA az ember tudatából kitörli az UFO járműben végzett beavatkozások kínos sorát! Az emlékeket képesek úgy manipulálni, hogy az ember élete során átélt negatív emlékképeket hozzák felszínre. Egy esetleges földi okkult hipnózis során feljöhetnek a valódi élmények a földönkívüli űrhajóban történt sokkoló eseményeket illetően.

Az okkultizmussal foglakozó emberek esetében a földönkívüli identitások (BDA) majdnem teljhatalommal bírnak a manipulációban. Ezt olyan egyszerűen végzik, hogy nagy szemeikkel belebámulnak az okkultizmus vonzásában lévő ember szemébe és a kontaktus során közvetlenül képesek az emberi agyba behatolni és ott különböző érzeteket létre hozni! Ezzel a módszerrel nagyon rövid időn belül nem csak információkat szereznek az emberi agyból, hanem saját gondolataikat is közvetítik az ember számára! A telepátia alkalmazásával egyes testi funkciókat (izommozgás) inaktiválnak, illetve aktiválnak, arra az időre, amikor ők azt jónak gondolják.

3

Sajnos léteznek olyan emberek, akiket már egészen gyermekkoruk óta használnak és egyben el is térítik őket. Ezzel a módszerrel emberi generációkon keresztül végzik tevékenységeiket.

Napjainkban, hasonló megtapasztalások már elérhetik akár a több milliós nagyságrendet. Ezekhez a világkormány által állítólagosan tiltott cselekedethez több ezer földönkívüli űrhajó szükségeltetik. Az összehangolt munka által akarják véghezvinni integrációs programjukat.

Állítólag az a szomorú helyzet, hogy a földönkívüliek (BDA) az emberekbe, már gyermekkoruk óta különféle implantátumokat ültetnek be az orron, vagy éppen a bőrön keresztül. Az eltérítettek testrészein, több helyen is megfigyeltek beültetésre utaló hegeket.

Ezek az implantátumok többféle funkciót is betölthetnek, amelyeket az emberi idegpályához kötve lehet azonosítani, illetve lokalizálni a cél embert elrablása alkalmával. Ennek tetejében a telepatikus kommunikációnak kulcs szerepe van, hiszen ezzel manipulálnak. Azonban az idegeneknél átélt események fizikai élménye nagyon kínos és rémisztő!

4

A kutatások azt támasztják alá, hogy az eltérítések teljesen normális dolgok hétköznapi emberek esetében. Éppen ezért nem figyelnek fel a jelenségre. Az egyszerű (hétköznapi BDA aranybánya) emberek esetében az elrablások után elég komoly pszichés megbetegedésre utaló jel nem tapasztalható! Elmezavart, vagy hallucinogén szerek hatására utaló jeleket nem lehet tapasztalni. Az átélések kapcsán a szakemberek kiszűrték, hogy nem elmebeteg emberekkel állnak szemben.

Tenyésztő és keresztezési program

A Tenyésztő és keresztezési program alkalmával az okkultizmusra fogékony emberektől petesejtet és spermiummintát gyűjtenek és saját genetikai matériáikat összekeverik az emberével, így létrehozva idegen-ember hibrid embriókat. Az elrabolt nők méhébe mesterségesen megtermékenyített egyedeket helyeznek el, amelyeket méhen kívül, laboratóriumi körülmények között hoznak létre.

Ezen körülmények között a mesterségesen létrehozott hibridet egy ideig hagyják fejlődni, majd a fejletlen magzatot elválasztják ocsmány módon az anyatesttől. Úgy gondolják, hogy ezzel a módszerrel az emberek hatnak a hibridek fejlődésére!

5

A BDA képződmények emberi génekkel finomították tovább egyes hibrid generációjukat. Ezzel azt elérve, hogy az újonnan tenyésztett fajból nemzedékeken át egy újfajta emberi fajt hozzanak létre, amely soha nem fog létrejönni.

Ennek az a magyarázata, hogy az Isten által teremtett emberek lelki világa, érzelme, szeretete és a BDA képződmények között nagy szakadék tátong. A földönkívüliek soha nem fognak tudni létrehozni egy új emberi fajt, mert nincs hatalmukban.

Integráció földönkívüli programban

A BDA terv az, hogy az általuk csökevényesnek sem nevezhető érzelmeknek „köszönhetően” azt kérik az ember nőktől, hogy maradjanak űrhajóikon, hogy támogassák hibrid elkorcsosult generációikat. Néha ezt a földi nőktől egyszerűen megkövetelik lelki hatással manipulálva őket. Azokkal a képzetekkel, hogy a hibridek már gyermekkorban is nagyon okosak és a testi, lelki fejlődésükhöz szükség van egy ember anyára! Ennek a dolognak a távlatokban nagyon súlyos következményei lehetnek!

6

8

7

Az invázió

A BDA képződmények az eltérített generációkat felkészítik arra, hogy radikális változások idején a világunknak már nem sok maradt hátra. Minden bizonnyal egy változás fog beállni, amelyben egy invázió, földönkívüli technológiával fog létrejönni.

Az idegenek inváziójának stratégiája már ismert, hiszen Földünk elektromos hálózatát fogják elsősorban romokba dönteni, ezzel a kommunikációt is. Ekkor ébrednek rá a világ kormányai (őket is a BDA irányítja), hogy nagy a baj! Ennél fogva mozgósítva lesz a világ összes hadereje és légvédelme. A hadsereg azonban rövid időn belül tanácstalanná válik, mert a láthatatlanságba burkolózó idegen hajók bármit megtehetnek az emberi földi haderővel szemben?!Figyelmedbe ajánljuk a Betolakodók című filmet:

https://www.youtube.com/watch?t=37&v=RM-kejnBw5c

Végül

A világ nagyhatalmai tudnak a Földünkön tevékenykedő idegen UFO tevékenységekről. Azonban ezt a mai napig titkolják a nagy nyilvánosság elől! Ezt azért teszik, mert képtelenek már most ellenőrzésük alá vonni a BDA fejlettségi szintjét, magát az ősi tudást!

Voltaképpen az Amerikai Egyesült Államok és egyéb kormányzati szervek kapcsolatban vannak a földönkívüliekkel és az a gond, hogy a BDA sokkal több földalatti bázissal rendelkezik, mint a Földünkön lévő összes haderő. Az USA ezt konstatálva kénytelen volt megegyezni velük, hogy tevékenységükbe nem avatkozik bele. Ennek fejébe azt kéri, hogy az USA jövőjére ne jelentsenek veszélyt a földönkívüliek.

10

Nem áll rendelkezésre semmi annak tekintetében, hogy a BDA milyen módszereket használt annak érdekében, hogy a világ kormányait hatalmába kerítse.

Annak okáért hivatalos álláspontok értelmében megalapozatlanok azon állítások, melyek szerint az idegenek együtt működnek az Amerikai Egyesült Államok hadseregével! Az UFO technológiájukat sem adták át nekik. Az Amerikai Egyesült Államok azzal érvel, hogy amennyiben a technológia birtokukban lenne, már felhasználták volna azt számtalanszor ellenségeik megsemmisítésére!

Természetesen ez egy jó elterelő hadművelet is lehet, hiszen az elmúlt időkben igen csak elharapódzott a hadászatra való költekezés dollár milliárdok súlyos kiadásaiban. Nem volna inkább egyszerűbb röpködni könnyű repülő csészealjakkal, játszi könnyedséggel megsemmisíteni az arany- és olaj alapú mondva csinált konfliktust?

Földönkívüliek ide, vagy oda, visszakanyarodunk a piszkos politikától a mi kis emberi mivoltunkra.

Minden bizonnyal figyelembe kell vennünk azt konkrét, vagy éppen átvitt értelemben azt a tényállást, hogy a BDA nem tudja birtokba venni azt az emberi egyént, akit nem tud. Az emberiség nagy szerencséje az, hogy földönkívüli technológia nem mindenható.

A megtévesztéses identitásokat, csak azok nyalják be, akik fogékonyak az okkultizmusra és a vele járó telepátiára.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a fizikális galaxisunkban és világegyetemünkben bizony egyedül vagyunk. Ugyanis földönkívüliek nem léteznek, mert élet csak a Föld nevű bolygón létezik a világegyetemben. Ami ezenkívül van csupán képződmény, amelynek hatása nem létezik az Élő Isten által teremtett világra.

ttt

Földönkívüliek nincsenek. Talán az ősi háborúból adódóan, amely valóban még univerzumunk teremtése előtt dúlt egy lázadás következtében, de ez egy egészen más, viszont igaz történet!

Az alábbi két videó mindenképpen elgondolkodtató a józanész érvek, netán a hit nevében.

Forrás: idegenek.weebly.com

Hozzászólások

Fantom kengurukat láttak az Egyesült Államokban

Fantom kengurukat láttak az Egyesült Államokban

Senki sem tudja, hogy mi állhat ezeknek a dolgoknak a hátterében.

Rejtélyesen eltűnt kincsek

Rejtélyesen eltűnt kincsek

Kilenc legendás kincs, amelyet soha senki sem talált meg.

Elhagyatott járműtelepek

Elhagyatott járműtelepek

Ismerd meg a világ legkülönlegesebb roncstemetőit!

Nukleáris kémeszköz okozhatott lavinát a Raini falu lakossága szerint

Nukleáris kémeszköz okozhatott lavinát a Raini falu lakossága szerint

Öt rejtély, amelyre senki sem talál igazi megoldást.

Több száz törpe él gomba alakú házakban a Törpe Birodalomban

Több száz törpe él gomba alakú házakban a Törpe Birodalomban

Ismerd meg a világ legextrémebb parkjait!

Túlélhette a Titanic katasztrófáját a hajó kapitánya

Túlélhette a Titanic katasztrófáját a hajó kapitánya

Soha nem találták meg Edward John Smith holttestét.

A világ leghíresebb elveszett kincsei

A világ leghíresebb elveszett kincsei

Azonnali gazdagság vár arra, aki megtalálja például a firenzei gyémántot, Nadir Shah zsákmányát, vagy a Varyagin értékes rakományát.

A lámpás szellemével vertek át egy orvost

A lámpás szellemével vertek át egy orvost

Nyolc furcsa, olykor megmagyarázhatatlan eset 2020-ból.

Titkok a McDonald’s-ról

Titkok a McDonald’s-ról

Sok fanatikus sem tudja ezeket a dolgokat a világ egyik legnagyobb gyorsétterméről.

Öt rejtély, amelyet fényképekkel sikerült megoldani

Öt rejtély, amelyet fényképekkel sikerült megoldani

Egy fotó elég volt a titok megfejtéséhez.

http://ujhazak.com