Paradigmaváltás előtt áll a világ pénzügye, avagy a dollár bukása garantált! - jelentős filmek

Napjainkban már ott tartunk, hogy semmi sem az, aminek látszik. A jót gonosznak állítják be, a kedvesnek hitt tettek mögött pedig rossz szándék húzódik. Az olvasmányos cikkünk és hosszú film megnézése apján mérlegelhetünk igazán, amely jelenlegi és a lehetséges jövőképünket alakíthatja.


putin-obama-shake-370x246A konspirációkat kedvelő emberek a felületes szemlélődéssel soha nem elégszenek meg. Az összeesküvés elméletek ellen ágálók, pedig soha nem fogják megtudni, hogy mi történik.

A világgazdaság sakktábláján napjainkban olyan jelenség figyelhető meg, ami a nyugat és kelet elitistái az ukrán válságot használják ki a feszültség fokozására.

Érdekes dolog, hogy remek és intelligens emberek nem látják meg, hogy alapjában véve nincs filozófiai, illetve politikai konfliktus a nyugat és kelet hatalom főszereplői között. Nem is lehet konfliktus, hiszen együtt munkálkodnak azon, hogy mindkét oldal nyertes legyen az előre megrendezett teátrális nemzetközi válságokon.

Az IMF-hez és a Nemzetközi Fizetések Bankjához hasonló szervezeteken át a globalista pénzekhez a ruszkik is ugyanolyan elkötelezettek, mint az USA. Globális ügyekben Oroszország pénzügyi tanácsadója nem más, mint a Goldman Sachs.

Sign+at+Goldman+Sachs,+133+Fleet+Street

A Goldman Sachs már 2011 óta szoros együttműködést ápol az ukrán kormánnyal is. Ukrajnának a Goldman tanácsadói ingyen szolgáltatásokat ajánlottak fel. Figyelembe kell venni, hogy, ha a Goldman Sachs ingyen osztogatja tanácsait, akkor arra nagyon oda kell figyelni. A banki elit kemény munkát folytatott az orosz-ukrán ellentét mindkét oldalán.

Oroszország évente dollár milliárd kölcsönöket vesz fel a nyugati bankoktól. Így, mint a Deutsche Banktól és a Credit Suisse-tól egyaránt.

Vlagyimir Putyin rendszeresen találkozik Mr. Új Világrend Henry Kissingerrel. Putyin sajtósa szerint ők ketten régi jó barátok. Ezek a baráti találkozók Vlagyimir Putyin 2000-es hivatalba lépésétől folynak.

Az orosz külügyminisztérium a kapcsolatot olyan nagy becsben tartja, hogy tiszteletbeli diplomáciai doktorátust adott Kissingernek. Ezt követően egy bilaterális külpolitikai munkacsoport élére helyezte a volt KGB fejes, Jevgenyij Primakov tábornok mellé.

Frissebb hírek alapján azt is figyelembe kell vennünk, hogy Vlagyimir Putyin és a Kreml volt az, aki javaslatot tett az ukrán gazdaság feletti IMF hatalomátvételre.

Ez az IMF ugyanaz, amely most azt követeli Ukrajnától, hogy harcoljon Oroszország ellen, ha pénzhez akar jutni. A konspirációk ellen gondolkodó emberek számára ez meglehetősen ironikus lehet. Azonban, akik tisztában vannak a hamis kelet-nyugat paradigmával, azok a hatalmi konszolidációért folytatott harc csak egy lépését láthatják.

Be kell látnunk, hogy Oroszország és Putyin a globalizmus sakktábláján csupán egy-egy bábú azonban ezek a figurák rendkívül fontosak. Ezeket a sakk bábúkat a pénzhatalmi elit bármikor bevetheti a világ összes társadalma ellen, hogy azokat megtévessze és megossza, konfliktusokat szülve!

Kissinger takarékosságát megnézhetjük a két és fél óra hosszas feliratos összeállításban.Mi lehet ezzel a célja a globális hatalomnak?

Az, hogy egy Új Világrendet hozzanak létre egy újfajta globális valuta és egy központosított pénzügyi hatalom számára! Az elitnek az nem elég, hogy beérje azzal, hogy egyes gazdaságok felett csak csendesen domináljon. Neki teljes politikai egységre van szüksége, hogy a szuverenitást teljesen felszámolja! A globális valuta egy ilyen eszköz, amely jó út egy olyan rendszer felé, amely lépésekben, gyors egymásutánban követheti egymást. Mi a világ országai állampolgárai nem is érzékeljük majd, de egyszerre csak arra ébredünk egy napon, hogy megszületett az új világrend.

A világ vezetői és a nemzetközi bankárok nyilvánosan sürgették az IMF globális gazdasága felett való hatalomátvételt.
Mindezt a Különleges Lehívási Jogoknak (SDR) nevezett valutaprogram létrehozásán és bevezetésén keresztül teszik.

A teljes hatalomátvételhez azonban még néhány dologra szükség van

d2

A dollárt el kell tenni az útból

Még mielőtt az SDR bevezetésre kerülne az amerikai dollárnak (USD) el kell vesztenie tartalékvaluta státuszát. Ez nagy valószínűséggel azt fogja jelenteni, hogy a relatív érték vesztődik! Ez lesz az a pont, amikor fővonalon a szakértők elvesztik a fonalat, ugyanis számukra a dollár (petrodollár) egy legyőzhetetlen és mindenkori monetáris eszköz és mindenképpen „örökéletű”! A generált helyzetben nem lesz betekintésük, a FED által nyomtatott és kibocsátott gyenge bankókra egyben az Amerikai Egyesült Államok államadóság fenntarthatóságában sem!

Egyesek úgy gondolják, hogy semmi baj, hiszen az USD az Új Világrend valutája. Azonban a tények egészen mást mutatnak. A globalistáknak az a szisztémája, hogy egyetlen egy nemzet, vagy kultúra iránt sem lojálisak, sőt kifejezetten érzéketlenek. Nekik CSAK az a legfontosabb, hogy saját előmenetelüket és hatalmukat érvényesítsék egyre erősebben. Az sem érdekli őket, ha a hozzájuk hűséges Amerikai Egyesült Államokat és dollárját feláldozzák céljaik elérése érdekében. Megszabadulnak egy felesleges tehertől.

Likviditáspótlás

A világgazdasági témában érdekeltek jól tudják, hogy a Kína már egy ideje nagy erőkkel dolgozik azon, hogy az amerikai pénzügytől leváljék. Maga után hagyva a végtelenségig nyomtatott petrodollárt, amiből az USA Kínát immár a második legnagyobb gazdasági hatalmává tette. Így láthatóan Kína fontos szerepet tölt be az elit tervében az igazi globális mechanizmusra való átállás tekintetében. Fővonalas média azzal érvel, hogy semmi féle valuta nem létezik a dollár összeomlása esetén, amely a helyébe léphetne és kellő likviditást biztosítana! Azonban észre sem vettük, hogy az elmúlt években e téren a helyzet igencsak megváltozott.

Kína és az őt irányító bankok nagyjából 25 ezermilliárd dollárnyi hiteleszközöket bocsátottak ki! Ezekre az eseményekre a világgazdaság pánikszerűen „adósságlufiként” utalt és a Kínai gazdaság gyengeségének könyvelték el, az amerikai mennyiségi enyhítés lassulására volt csupán ez a válasza Kínának.
Ez azonban nem így történt, mert Kína már 2005-ben jüan névértékű részvényeket kezdett el kibocsátani. Erről pedig ebben az időben a fővonalnak fogalma sem volt. A jüan névértékű részvények kibocsátására 2005-től egészen napjainkig semmiféle ésszerű magyarázat nem volt.

Új Világrend Új Világrend

Ez a pénzesítés Kína részéről szándékosan történt, mert ezzel megalapozhatták a jüan likviditásának jelentős növelését. Ez alapján azonban el lehet felejteni egy esetleges kínai összeomlást hitelnövekedés alapján. Kínának az államadóssága 25 ezermilliárdos, amely eltörpül az Amerikai Egyesült Államok államadóssága mellett. Vajon kinek is tartoznak? Kinek tartoznak minden nemzet országai? Kinek tartozik Magyarország? Kína jüan alapú államadósság tartozásának arra sem volt ideje, hogy kamatadósságot halmozzon fel. Ellenben az USA kamatadóssága elég arra, hogy az ország fiskális alapjait felmorzsolja. Tehát a két ország közül az USA az, amelyiket hamarabb fenyegeti az összeomlás.

Kínának nagy szüksége van exponenciális növekedésére. A terv nem az, hogy a jüan a dollár helyébe lépjen, hanem az, hogy a jüan bekerüljön az SDR valutakosarába. A világbank szerint Kína az idén átveszi a világ legnagyobb gazdasága címet!

Mikor következik ez be?

Az IMF 5 évente tart nemzetközi konferenciát az SDR-okkal kapcsolatban. Ezeken a konferenciákon dönt az IMF újabb valuták bevonásáról és az SDR-ok kibocsátásának, forgalmának neveléséről globális szinten. Az összejövetel 2014 vége és 2015 eleje között van tervbe véve. Van egy másik érdekes egybeesés, amely szerint az USA kongresszusa áprilisban volt hivatott szavazni az IMF-nek irányzott tőkenövelésről. Ez a szavazás nem jött létre. Az új összegeket elvileg IMF programok finanszírozására és a BRICS országok mélyebb bevonására használták volna. Ha az USA nem szavaz, akkor Oroszország és más nemzetállam azt akarja majd, hogy az IMF az Amerikai Egyesült Államok nélkül vezesse be az általa tervezett reformokat. Legjobb esetben is nagy valószínűséggel az USA vétójogát elveszítené IMF döntésekben. E közben az SDR konferencián döntenek a jüan bevonásáról, ami egy lépés lenne az USD trónfosztásához.

Kezdetben az SDR nem olyan lesz, mint a többi valuta, hogy kereskedni lehetne vele. Kereskedés helyett az IMF átveszi valutakosárban elhelyezett nemzetek pénze feletti uralmat, majd azok értékét az SDR-ok alapján határozza meg. Alapul vehetjük azt, hogy pl.: 1 USD 0,64 SDR-t ér. A közeljövőben az is előfordulhat, hogy az USD az SDR-hoz viszonyítva jelentősen zuhan majd. Amikor azonban az IMF átveszi a valutarendszer feletti irányítást az USD még mindig létező valuta lesz, de már értékét csupán centekben lehet majd mérni. Közben az erősebb pénzügyi és gazdasági háttérrel rendelkező valuták az SDR-hoz képest növekedni fognak.

aranytartalék

A csavar (nem meglepő) a dologban az, hogy nagy valószínűséggel egy valuta az SDR-hoz viszonyítva értékét első sorban a kibocsátó ország aranytartaléka határozza majd meg. Nem véletlen az, hogy Oroszország és Kína eszméletlen tempóban vásárolja fel az aranyat. Az USA aranytartalékának auditját pedig nagy ívben kerüli.

A nagy helyzet az, hogy a világ legnagyobb fizikális aranykészlete az IMF birtokában van! Ez azt jelenti, hogy az IMF birtokában lévő aranytartalék 3000, azaz háromezer tonna! Amikor a dollárrendszer összeomlik, a befektetők megbízható fedezet után fognak tendálni, hogy mentsék azt, ami még menthető alapon. Ekkor az arany árfolyama már az unciánkénti 5-10.000 dolláros magasságokba is emelkedhet. A nagy aranytartalékkal rendelkező országok, kormányok remek státuszt nyernek az SDR rendszer bevezetésekor.

Meg kell jegyeznünk azt, hogy Magyarország aranytartaléka 60 tonna volt, amelyet folyamatosan kiszállítottak a legendás aranyvonaton. Rásegített a Német Miklós féle amerikai dollárra való váltás, majd sok kis esemény, amely Magyarország aranytartalékát hozzávetőlegesen 3 tonnára csökkentette.

Szükség van egy eseményre

A hatalom központosításának megvalósítását különféle figyelemelterelő csapások közben lehet megvalósítani. Az elmúlt időkben a halmozott válságok megrendezése a háttérhatalmi elit stratégiája, ami a dominancia egyik legfőbb ismérve. Ezzel a módszerrel összezavarják és megijesztik a legjobban megtéveszthető ember tömegeket („birkákat”). Az ember tömegek előtt pedig globális hatalmi elit megmentő hősként szerepelhet ország-világ előtt! A zsarnokok módszerét használva a hégeli dialektikát.

Az USD megszűnése után nem lehet nyíltan megvalósítani a gazdasági bürokráciát. Az események bizonyára szörnyű katasztrófákkal és háborúval (ukrán válság) egy időben történhet meg, ezek azonban meghaladhatják a Nagy Világgazdasági Válság nehézségeit több millió embert maga után hagyva megélhetés nélkül. Ezeket az eseményeket a bűnözés és pusztítás felfokozódása bélyegzi meg a társadalmi elégedetlenség végső elkeseredettségéből adódóan. Természetesen ez most nem az a „pillanat”, amikor a megélhetési bűnözés dívik egy olyan társadalomban, ahol a szociális rendszer hellyel-közzel ki van építve!

A világ állampolgárai bűnbakot keresnek, amely következtében jól fog jönni a kelet és nyugat paradigmaváltása.

Egyesek azt gondolják, hogy az Oroszország ellen bevezetett EU és USA által létrejött szankciók miatt az USD vágóhídra kerül. Kína a voksát valami oknál fogva Oroszország mellett tette le annak ellenére, hogy az USA által létrehozott NATO beavatkozott az ukrán válságba. Ezzel most már a színfalak mögött a szándék majdnem nyilvánvaló, amely felállt! A jelek arra mutatnak, hogy a kelet-nyugat közti feszültség erősödését használják a dollárrendszer összeomlásához.

nato

Az amerikai fővonalas média majd a keletet vádolja azért, hogy a hatalmas ország dollártartalékaitól megszabadul méghozzá jelentős mennyiségben. Ehhez nem csak a dollár tartozik, hanem az amerikai állampapírok és a dollártartalékok felszámolása is egy bizonyos előre megtervezett láncreakcióban. A nemzetközi közösséggel pedig elhitetik azt, hogy az USA egy elkényeztetett és hataloméhes balra lépett ország. Ez valójában igaz is, csak éppen a közvélemény nem biztos, hogy mindegyike tudja azt a tényt, hogy a jelenség egy tudatos destabilizációs manőver! Ez a helyzet elvezethet egy újabb háborúhoz és egy utolsó pénzügyi végveszélyhez. Mindkettő arra alkalmas, hogy egy olyan kétségbeejtő helyzetet generáljon, hogy a világ arra lesz utalva, hogy bármilyen segítséget elfogadjon.

A végső elkeseredés voltaképpen bármire képes, legfőképpen arra, hogy az ember megvédje saját magát, majd a családját! Az igazi tettesekről, a nemzetközi bankokról pedig elterelik majd a figyelmet.

Ez a harc már nem Barack Obamáról, vagy Vlagyimir Putyinról szól, hanem egy olyan veszélyes képződményről, mint a Federal Reserve Bank, amely magán kézen van! Putyin és Obama csak eszközök a nagy tömegek nyilvánossága előtt. A globalizmus sakktábláján játszódó események ne tévesszenek meg senkit!

Bármi történjék is az ukrán válsággal kapcsolatosan, vagy Oroszország, Kína és a nyugat között. Ez a harc kétoldalú, méghozzá az elit hatalom és azoknak a látása közti harc, akik meglátták, hogy valójában mi is történik világunkban!

https://www.youtube.com/watch?t=56&v=DJd8qyBz5y0

Újfent publikálni szeretnénk a felvételt a pertodollár ismérvét illetően!Forrás: idokjelei

Hozzászólások

Emberséges dolgot tett a magyar kamionos,  aki több ezer eurót talált egy mosdóban

Emberséges dolgot tett a magyar kamionos, aki több ezer eurót talált egy mosdóban

Márknak egy pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy eltegye a bankókat.

Téli álmot alvó hörcsög miatt leállítottak egy útépítést a németek

Téli álmot alvó hörcsög miatt leállítottak egy útépítést a németek

Németországban a hörcsög védett állatnak számít, így meg kell várni, míg felébred.

Sikerült betiltatni a burkát a kanadai Québec tartományban

Sikerült betiltatni a burkát a kanadai Québec tartományban

Québecben sikerrel vitték keresztül a törvényt, amely jövőre lép életbe.

Hős rózsaárus mentette meg a lányt egy csapat erőszakoskodó férfitól

Hős rózsaárus mentette meg a lányt egy csapat erőszakoskodó férfitól

A lány szerencséje az volt, hogy az 58 éves férfi szembeszállt a támadóival.

Utolsó nagy mosoly egy régi barátnak- megható pillanatok egy csimpánztól

Utolsó nagy mosoly egy régi barátnak- megható pillanatok egy csimpánztól

Élete utolsó pillanatiban így reagál a csimpánz régi barátja láttán

Burka tilalmat vezetnének be Kanada egyik tartományában is

Burka tilalmat vezetnének be Kanada egyik tartományában is

Québecben már harmadszor próbálkoznak azzal, hogy elfogadtassák a törvényt.

Megható okból vitte be az összes spórolt pénzét az oviba a kislány

Megható okból vitte be az összes spórolt pénzét az oviba a kislány

A kislány nagymamája elsírta magát, mikor megtudta miért ürítette ki unokája a malacperselyét.

Muszlim hitszónok feleségük megverésére buzdította a férfiakat

Muszlim hitszónok feleségük megverésére buzdította a férfiakat

A hitszónok bejegyzése nagy botrányt váltott ki a szingapúri lapban.

Hisztirohamot kapott és mobilja után akart ugrani a hajóról egy nő  - videó

Hisztirohamot kapott és mobilja után akart ugrani a hajóról egy nő - videó

A kínai nő egy sétahajó 4-dik emeletéről is a vízbe ugrott volna a telefonja után.

Migránsok ezreinek kitoloncolásával szenvednek a svéd hatóságok

Migránsok ezreinek kitoloncolásával szenvednek a svéd hatóságok

Svédországban migránsok ezreit kéne kiutasítani, de nem járnak sikerrel a hatóságok.

http://ujhazak.com