Meglepő, kevésbé ismert érdekességek Jézusról

Ezeket a dolgokat talán te sem tudod a Messiásról.Néhány alapinformációt mindenki tud Jézusról, így például azt, hogy kik voltak a szülei, milyen tetteket vitt véghez, hogyan halt meg, majd támadt fel. Akad azonban pár érdekesség, amit talán még te sem tudsz Jézusról.

Még Jézus is kijöhetett a sodrából: A világon minden embert fel lehet bosszantani. Ez alól Jézus sem volt kivétel. Ezt bizonyítja például az a történet is, amelyben Jézus a Jáir zsinagógafő lányának feltámasztása után hazafelé tartott, amikor összetalálkozott két vakkal, akik könyörögtek neki, hogy gyógyítsa meg őket, ám Jézus nem foglalkozott velük.

A vakok nem adták fel, hanem Jézus után mentek a házba. Végül Jézus úgy döntött, hogy meggyógyítja a két vakot. Miután a két ember távozni készült, akkor a görög szöveg szerint Jézus rájuk mordult, hogy „vigyázzatok, senki ne tudja meg!”, ami burkolt fenyegetésnek hangzik.

Tájszólásban beszélt: Valószínű, hogy Jézus galileai tájszólásban beszélte az arámi nyelvet. Erre utalhat az, hogy az Eleázár nevet Lázárnak ejtette, ugyanis a szókezdő magánhangzó eltűnt. Jézus egyéb fennmaradt mondataiból is arra következtetnek, hogy arámi nyelven beszélt, ahogy akkoriban a zsidók.

Egy kicsit ő is hitehagyott volt: Tévedés azt gondolni, hogy Jézus vakon követte a hitet, ugyanis neki is támadtak kétségei, és érezte magát hitehagyottnak. Ezt bizonyítja a 22. zsoltár, amiben a következő olvasható: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”

Egy másik írás így szól: „Féreg vagyok s nem férfi; emberek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolnak, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket: Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne!... Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, de nincs nyugodalmam” (3:7-9. versek).

Így kiállt fel: „Szomjúhozom!”, majd „Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.” (Zsolt. 22:15-20)Nem volt hosszú haja sem fehér a bőre: Mindenki ismeri a Názereti Jézus ábrázolását, amely szerint a Messiás fehér bőrű, homokszínű, vagy barnás, hosszú hajú férfi, ám az igazi Jézus a Közel-Keletről származik. Ezzel kapcsolatban a kutatók egyetértenek abban, hogy Jézus külseje egy olyan hétköznapi emberére hasonlított, amilyen a fenti képen látható.

Nem akart szenvedni és meghalni: Bár Jézus volt a Szentlélek fia, aki isteni eredetű volt, mégis alapvetően ember volt, aki egyáltalán nem akart szembenézni a fájdalommal és a halállal, tehát csak szófogadó gyerekként azt tette, amire az apja, Isten utasította.

Jézus a letartóztatása előtt így imádkozott az Úrhoz a Gecsemáné kertben: „Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” majd „És angyal jelent meg neki mennyből, erősítve őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott; és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.”

Jézus nem Jézus: Ha abban az időben, amikor Jézus élt, valaki ezen a néven szólította volna, akkor arra biztos, hogy nem reagált volna, ugyanis Jézus igazi neve héberül Jésuá, ami a Jehósuá rövidebb alakja, a jelentése pedig „Jahve megment”.

Jézus anyanyelve az arámi volt, azon belül is a galileai tájszólás, amin csak Jésu-nak ejtették a nevet, tehát az „á” lekopott. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Biblia több, mint 900-szor említi a Jesuá valamelyik változatát, köztük például a Yeshua-t, Joshua-t.

A Krisztus egyáltalán nem név, hanem csak egy cím, ami a görög kristosz szóból ered, ami felkentet jelent. Ebből származik a „király” szó is. Ugyanez a helyzet a héber „Messiaias” esetében is.

Általános iskolába járhatott: Jézus idejében rendeletbe foglalták, hogy a zsidó fiúknak 5 és 10 éves koruk között mindennap iskolába kell járniuk. Az iskola általában a helyi zsinagóga volt, ahol az írás és olvasás mellett, az Ószövetséget tanulták a diákok.

A kötelező iskola elvégzése után a szegényebb, egyszerűbb családhoz tartozó fiúk az apjuktól vagy a menyasszonyuk apjától tanultak szakmát, ugyanis a kor felfogása előírta, hogy minden gazdag és tanult embernek értenie kell valamilyen kétkezi munkához. Jézusról tudjuk, hogy ács volt.

Nem jászolban született: A Bibliából nem derült ki, hogy Betlehemen belül pontosan hol született Jézus. Az evangéliumokból csak az derült ki, hogy jászolban jött a világra. Ugyanakkor a Biblián kívüli első írott forrás, ami Jusztinosz mártírtól származik, aki a II. század közepén, a „Dialógus a zsidó Trüphonnal” című művében azt írta, hogy a szent család elmenekült a városból, majd egy barlangban bújtak meg. Origenész szintén egy barlangot említett Jézus születési helyeként, míg mások azt állítják, hogy egy rokon házának alsó szintjén jött a világra.

Nagy családja volt: Tévedés azt gondolni, hogy Jézus egyedüli gyerek volt, ugyanis több féltestvére is született. Őket Jakabnak, Simonnak és Júdásnak hívták. A Biblia lánytestvéreket nem említ. További rokon volt például Keresztelő János, aki Jézus második unokatestvére volt, ugyanis János anyja, Erzsébet és Mária testvérek voltak.

Nem karácsonykor van a születésnapja: Habár december végén ünnepeljük Jézus születését, az valójában nem akkor van, ugyanis a Bibliában nem szerepel Jézus pontos születési dátuma. Az írásban csak annyi szerepel, hogy Jézus születésekor (Lukács 2:7-8) a pásztorok éjszaka kint jártak a mezőn, hogy felügyeljék a nyájaikat, ez azonban télen nem történhetett meg, mert Júdeában túl hideg van ahhoz, hogy valaki szabadban éjszakázzon.

Lukács (2:1-4) arról is írt, hogy a gyermeket váró Mária és József a római népszámlálás miatt indult Betlehembe, de a népszámlálás sem télen volt, mert az esős, hideg idő megnehezítette a járást. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy Lukács szerint (1:24-36) a szeplőtelen fogantatás idején Mária testvére, Erzsébet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt, már a hatodik hónapban járt a terhességével, tehát Jézus nagyjából fél évvel volt idősebb Jánosnál.

Szintén Lukács írt arról is (1:5), hogy az Abijah nevű ünnep idején jelent meg Gábriel arkangyal Zakariás előtt azzal a hírrel, hogy gyereke lesz, akinek a János nevet kell adnia, és nagy dolgokat visz majd véghez. Mivel az Abijah ünnepet júniusban tartották, ezért János a következő év márciusában jöhetett a világra, míg Jézus szeptemberben.

A csillagászok máshogy közelítették meg Jézus születésének dátumát, ugyanis ők arra próbáltak rájönni, hogy mi lehetett az a fényjelenség, amit a napkeleti bölcsek a betlehemi csillagnak véltek. 2008-ban arra az eredményre jutottak, hogy Jézus június 17-én jöhetett a világra, mert akkor a Vénusz és a Jupiter együttállása fényes és sokáig ragyogó csillagként jelenhetett meg az égbolton.

(Forrás: noiportal.hu)


Hozzászólások

Szentté avatják a gamert, akinek két csodás is tulajdonítanak

Szentté avatják a gamert, akinek két csodás is tulajdonítanak

2025-ben válhat hivatalossá Carlo Acutis szentté avatása.

A saját apja tette pokollá a kamaszlány életét

A saját apja tette pokollá a kamaszlány életét

Sokkoló történetek ördögűzésekről.

Mágikus gyűrűvel hajtotta uralma alá a démonokat Salamon

Mágikus gyűrűvel hajtotta uralma alá a démonokat Salamon

Ismerd meg a legmegdöbbentőbb apokrif iratokat!

4 éves kislány gyógyult meg Andocs szent vízének hála

4 éves kislány gyógyult meg Andocs szent vízének hála

Ismerd meg Magyarország szent helyeit!

Áldott látogató találhatja meg a paradicsom kulcsát a Zenkoji Szentélyben

Áldott látogató találhatja meg a paradicsom kulcsát a Zenkoji Szentélyben

Ismerd meg a világ legkülönlegesebb szentélyeit!

A Vatikán sötét titkai és bűnei

A Vatikán sötét titkai és bűnei

20-szor nagyobb a bűnözési ráta a világ legkisebb államában, mint más országokban.

Titkos tárgyakat őrizhetnek a Vatikánban

Titkos tárgyakat őrizhetnek a Vatikánban

Szent Péter csontjai, a Kronovizor, de Jézus létezésének bizonyítékai is ott lehetnek a rejtett archívumban.

Ezeket a szabályokat tartsd be, ha a nyaralásod alatt templomba látogatsz!

Ezeket a szabályokat tartsd be, ha a nyaralásod alatt templomba látogatsz!

Ne sértsd meg az egyes vallások követőit azzal, hogy nem tartod be az előírásokat!

Sinéad O'Connor áttért az iszlám hitre

Sinéad O'Connor áttért az iszlám hitre

Sinéad O'Connor áttért az iszlám hitre.

10 megtörtént csoda

10 megtörtént csoda

Több tízezer szemtanúja volt a félelmetes, mégis csodálatos eseményeknek.

http://ujhazak.com